Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

2Mózes 34:1–35

34  Jehova ezt mondta Mózesnek: „Véss ki magadnak két kőtáblát, hasonlót az elsőkhöz,+ és én ráírom a táblákra a szavakat, melyek az első táblákon voltak,+ amelyeket összezúztál.+  Légy kész reggelre, ugyanis reggel föl kell menned a Sínai-hegyre, és állj meg ott mellettem a hegy tetején.+  De senki se menjen fel veled, és senki mást ne lehessen látni az egész hegyen.+ Sőt, se nyáj, se csorda ne legeljen az előtt a hegy előtt.”+  És Mózes kivésett két kőtáblát, hasonlót az elsőkhöz, majd felkelt kora reggel, és felment a Sínai-hegyre, ahogyan Jehova parancsolta neki, és vitte kezében a két kőtáblát.  Jehova pedig lejött+ a felhőben, megállt ott őmellette, és kijelentette Jehova nevét.+  Jehova elhaladt az arca előtt, és kijelentette: „Jehova, Jehova irgalmas+, könyörületes+ Isten, lassú a haragra,+ és bővelkedik szerető-kedvességben+ és igazságban+,  megőrzi szerető-kedvességét ezeríziglen,+ megbocsát vétket, törvényszegést és bűnt,+ de semmiképpen sem fog felmenteni a büntetés alól,+ hanem megbünteti az apák vétkéért a fiakat és az unokákat, a harmadik nemzedéket és a negyedik nemzedéket.”+  Mózes sietve meghajolt mélyen a földig, és leborult,+  majd ezt mondta: „Ha már kegyet találtam szemedben, ó, Jehova, akkor Jehova, kérlek, jöjj el velünk,+ mert keménynyakú nép ez,+ bocsásd meg vétkünket és bűnünket,+ és fogadj minket a tulajdonoddá.”+ 10  Ő így felelt: „Íme, szövetséget kötök: Egész néped előtt csodálatos dolgokat teszek, amilyenek még nem teremtettek az egész földön, sem egyetlen nemzet között;+ és meglátja az egész nép, amely között ott vagy, Jehova cselekedetét, mert félelmet keltő dolgot teszek veled.+ 11  Őrizd meg, amit ma parancsolok neked.+ Íme, kiűzöm előled az amoritákat, kánaánitákat, hettitákat, perizitákat, hivvitákat és jebuszitákat.+ 12  Vigyázz magadra, ne köss szövetséget annak a földnek a lakóival, ahova mész,+ nehogy csapdának bizonyuljon az közötted.+ 13  Az oltáraikat romboljátok le, szent oszlopaikat zúzzátok össze, és szent rúdjaikat vágjátok ki.+ 14  Mert nem szabad leborulnod más isten előtt,+ mivel Jehova, akinek a neve Féltékeny, féltékeny Isten;+ 15  nehogy szövetséget köss annak a földnek a lakóival, mert azok bizony erkölcstelenkednek isteneikkel,+ áldoznak isteneiknek,+ és valaki még elhív téged, és te eszel az áldozatából.+ 16  Majd feleséget veszel fiaidnak az ő lányaik közül,+ a lányaik pedig biztosan erkölcstelenkednek isteneikkel, és ráveszik fiaidat, hogy erkölcstelenkedjenek isteneikkel.+ 17  Ne készíts öntött bálványisteneket magadnak.+ 18  Tartsd meg a kovásztalan kenyerek ünnepét.+ Hét napig egyél kovásztalan kenyeret — ahogy parancsoltam neked —, abib hónapban a meghatározott időben,+ mert abib hónapban jöttél ki Egyiptomból. 19  Mindaz, ami először nyitja meg anyja méhét, az enyém,+ minden jószágodból az elsőszülött bika és kos.+ 20  A szamár első ellését juhval váltsd meg.+ Ha pedig nem váltod meg, akkor szegd a nyakát. Fiaid közül minden elsőszülöttet válts meg.+ Senki se jelenjen meg előttem üres kézzel.+ 21  Hat napon át dolgozz, de a hetedik napon tartsd meg a sabbatot.+ A szántás és az aratás idején is tartsd meg a sabbatot.+ 22  Tartsd meg a hetek ünnepét is a learatott búza első érett termésével,+ valamint a betakarítás ünnepét az esztendő fordultával.+ 23  Évente háromszor jelenjen meg minden férfi közületek az igaz Úr, Jehova, Izrael Istene előtt.+ 24  Én ugyanis elűzöm előled a nemzeteket,+ és tágassá teszem területedet;+ és senki sem fogja megkívánni földedet, mialatt évente háromszor felmész, hogy meglásd Jehovának, a te Istenednek arcát.+ 25  Áldozatom vérét ne mutasd be áldozatul kovászos mellett.+ És a pászka ünnepének áldozata ne maradjon meg egész éjszakára, másnap reggelig.+ 26  Földed első érett termésének+ legjavát vidd Jehovának, a te Istenednek a házába.+ Ne főzz gidát anyja tejében.”+ 27  Jehova még ezt mondta Mózesnek: „Írd le magadnak ezeket a szavakat,+ mert e szavak alapján kötök szövetséget veled és Izraellel.”+ 28  És még negyven nap és negyven éjjel maradt ott Jehovával. Kenyeret nem evett, vizet sem ivott.+ Ő pedig felírta a táblákra a szövetség szavait, a Tíz szót.+ 29  Történt, hogy amikor Mózes lejött a Sínai-hegyről — a Bizonyság két táblája Mózes kezében volt, amikor lejött a hegyről+ —, Mózes nem tudta, hogy arcának a bőre sugárzik, mert ővele beszélt.+ 30  Amikor Áron és Izrael fiai mind meglátták Mózest, íme, arcának bőre sugárzott, és féltek a közelébe menni.+ 31  Mózes azonban hívta őket. Áron a közösség valamennyi fejedelmével együtt tehát visszament hozzá, és Mózes beszélt velük. 32  Azután Izrael fiai is mind odamentek hozzá, ő pedig megparancsolta nekik mindazt, amit Jehova mondott neki a Sínai-hegyen.+ 33  Amikor Mózes befejezte beszédét velük, leplet tett az arcára.+ 34  De valahányszor Jehova elé ment be Mózes, hogy beszéljen vele, levette arcáról a leplet mindaddig, amíg ki nem jött.+ Majd kijött, és elbeszélte Izrael fiainak, ami parancsot kapott.+ 35  És Izrael fiai látták Mózes arcát, hogy Mózes arcának bőre sugárzik;+ és Mózes újra befedte arcát lepellel mindaddig, míg be nem ment, hogy beszéljen vele.+

Lábjegyzetek