Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

2Mózes 2:1–25

2  Időközben egy Lévi házából való férfi elment, és feleségül vette Lévi egyik lányát.+  Az asszony pedig várandós lett, és fiút szült. Amikor látta, milyen szép, három holdhónapig+ rejtegette+.  Mikor már nem tudta tovább rejtegetni,+ szerzett neki egy papiruszládát, bekente bitumennel és szurokkal,+ belehelyezte a gyermeket, és a nád+ közé tette a Nílus partján.  A gyermek nővére+ ott állt távolabb, hogy megtudja, mi történik vele.  Kis idő múlva a fáraó lánya lejött fürödni a Nílushoz, szolgálólányai pedig ott sétáltak a Nílus partján. Ekkor meglátta a ládát a nád között. Rögtön odaküldte rabszolganőjét, hogy vegye ki.+  Amikor kinyitotta, meglátta a gyermeket, és lám, a kisfiú sírt. Ő pedig szánalomra indult iránta,+ és ezt mondta: „A héberek gyermekei közül való ez.”  Ekkor a gyermek nővére megkérdezte a fáraó lányától: „Elmenjek, és hívjak szoptatós asszonyt a héber asszonyok közül, hogy dajkálja neked a gyermeket?”  A fáraó lánya ezt mondta neki: „Menj!” A lányka azon nyomban ment, és hívta a gyermek anyját+.  A fáraó lánya pedig ezt mondta neki: „Fogd a gyermeket, dajkáld őt nekem, és én megadom a béredet+.” Fogta hát az asszony a gyermeket, és dajkálta. 10  A gyermek pedig felnőtt. Akkor elvitte őt a fáraó lányához, az pedig fia lett;+ és ő a Mózes nevet adta neki, ezt mondva: „Mert vízből húztam ki őt.”+ 11  Akkoriban történt, mikor Mózes már megerősödött, hogy kiment a testvéreihez megnézni, milyen terheket hordoznak.+ Meglátott egy egyiptomit, amint éppen egy héber testvérét ütlegeli.+ 12  Körülnézett, és amikor látta, hogy nincs ott senki, agyonütötte az egyiptomit, és elrejtette a homokban.+ 13  Másnap mégis kiment újra, és látta, hogy két héber férfi verekszik. Megkérdezte attól, aki a hibás volt: „Miért vered a társadat?”+ 14  Erre az így felelt: „Ki nevezett ki téged fejedelemnek és bírónak mifölénk?+ Engem is meg akarsz ölni, mint ahogy megölted az egyiptomit?”+ Mózes ekkor megijedt, és ezt mondta: „Biztosan kitudódott a dolog!”+ 15  Később a fáraó meghallotta ezt a dolgot, és meg akarta ölni Mózest.+ Mózes azonban elfutott+ a fáraó elől, és Midián+ földjén akart letelepedni. Majd leült egy kútnál. 16  Midián papjának+ pedig hét lánya volt, és azok szokás szerint eljöttek vizet meríteni, és a vályúkat megtölteni, hogy megitassák apjuk nyáját.+ 17  A pásztorok is jöttek, mint máskor, és elkergették őket. Mózes ekkor felkelt, a nők segítségére sietett, és megitatta nyájukat.+ 18  Amikor azok hazaérkeztek, az apjuk, Réuel+ felkiáltott: „Hogyhogy ma ilyen hamar megjöttetek?” 19  Erre ők így feleltek: „Egy egyiptomi+ férfi kiszabadított minket a pásztorok kezéből, és még vizet is húzott nekünk, hogy megitassa a nyájat.” 20  Akkor ezt mondta lányainak: „De hol van ő? Miért hagytátok ott azt az embert? Hívjátok, hadd egyen kenyeret!”+ 21  Mózes azután kész volt ott lakni ennél a férfinál, az pedig Mózeshez adta a lányát, Cippórát+. 22  Cippóra később fiút szült, Mózes pedig Gersomnak+ nevezte el, mert ahogy mondta: „Jövevény lettem idegen földön.”+ 23  És történt, hogy e hosszú idő alatt az egyiptomi király végül meghalt,+ de Izrael fiai továbbra is sóhajtoztak a rabszolgaság miatt, panaszosan kiáltottak,+ és a rabszolgaság miatti segélykiáltásuk feljutott az igaz Istenhez.+ 24  Isten idővel meghallgatta+ sóhajukat+, és megemlékezett Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségéről.+ 25  Isten ezért letekintett Izrael fiaira, és figyelmét odafordította.

Lábjegyzetek