Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

2Mózes 13:1–22

13  És Jehova folytatta, ezt mondva Mózesnek:  „Szentelj nekem minden hímnemű elsőszülöttet, amely megnyitja anyja méhét Izrael fiai között, embert és jószágot egyaránt. Ők az enyémek.”+  Mózes pedig ezt mondta a népnek: „Emlékezzetek meg erről a napról, melyen kijöttetek Egyiptomból,+ a rabszolgák házából, mert erős kézzel hozott ki titeket Jehova innen.+ Így hát semmi kovászosat ne egyetek.+  Ma mentek ki, abib hónapban.+  És ha majd Jehova bevisz a kánaániták, hettiták, amoriták, hivviták és jebusziták földjére,+ amely felől megesküdött ősatyáidnak, hogy neked adja+ azt a tejjel és mézzel folyó földet,+ akkor ebben a hónapban végezd ezt a szertartást:  Hét napig egyél kovásztalan kenyeret;+ a hetedik nap ünnep Jehovának.+  Hét napig egyél kovásztalan kenyeret,+ és semmi kovászosat ne lehessen látni nálad,+ és ne lehessen látni nálad kovászt a te egész határodban.+  És mondd el fiadnak azon a napon: »Ez amiatt van, amit Jehova tett velem, amikor kijöttem Egyiptomból.«+  És legyen ez jelként a kezeden, és emlékeztetőül a te szemeid fölött,+ azért hogy Jehova törvénye a te szádban legyen,+ mert erős kézzel hozott ki téged Jehova Egyiptomból.+ 10  És tartsd meg ezt a rendeletet annak meghatározott idejében évről évre.+ 11  És amikor Jehova bevisz téged a kánaániták földjére,+ ahogy megesküdött neked és ősatyáidnak,+ és amikor neked adja azt, 12  akkor szentelj Jehovának mindenkit, aki megnyitja anyjának méhét,+ és minden elsőszülöttet, a jószágok kicsinyét,+ amelyek a tieid lesznek. Minden hím Jehováé.+ 13  Minden szamár elsőszülöttjét váltsd meg egy juhval, ha pedig nem váltod meg, akkor szegd a nyakát.+ Az ember minden elsőszülöttjét váltsd meg a fiaid közül.+ 14  És ha a fiad később megkérdezi tőled:+ »Mit jelent ez?«, akkor mondd el neki: »Jehova erős kézzel hozott ki minket Egyiptomból,+ a rabszolgák házából.+ 15  A fáraó megmakacsolta magát, és nem bocsátott el minket,+ Jehova pedig megölt minden elsőszülöttet Egyiptom földjén,+ az ember elsőszülöttjét és a jószág elsőszülöttjét egyaránt.+ Ezért áldozok Jehovának minden hímet, amely megnyitja anyjának a méhét,+ és váltok meg minden elsőszülöttet a fiaim közül.«+ 16  És legyen ez jelként a kezeden, és homlokkötőül a te szemeid fölött,+ mert Jehova erős kézzel hozott ki minket Egyiptomból.”+ 17  Történt, hogy amikor a fáraó elbocsátotta a népet, Isten nem a filiszteusok földjére vivő úton vezette őket, csak mert az közel volt, Isten ugyanis ezt mondta: „A nép talán még megbánja a dolgot, ha háborút lát, és visszatér Egyiptomba.”+ 18  Isten ezért kerülő úton vitte a népet, a Vörös-tenger pusztájának az útján.+ De csatasorban jöttek fel Izrael fiai Egyiptom földjéről.+ 19  És Mózes magával vitte József csontjait, mert az ünnepélyesen megeskette Izrael fiait: „Isten biztosan rátok fordítja figyelmét,+ és akkor vigyétek el majd innen a csontjaimat!”+ 20  Majd elindultak Szukkótból, és letáboroztak Etámnál, a puszta szélén.+ 21  És Jehova előttük ment, nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton,+ éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nekik, s így éjjel-nappal mehessenek.+ 22  A felhőoszlop nem távozott el a nép elől nappal, sem a tűzoszlop éjjel.+

Lábjegyzetek