Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

2Mózes 10:1–29

10  Jehova ekkor ezt mondta Mózesnek: „Menj be a fáraóhoz, mert én, igen, én hagytam, hogy ő és a szolgái megkeményítsék a szívüket,+ azért hogy ezeket a jeleimet megmutassam neki,+  s hogy elbeszéld fiaid, valamint fiaid fiainak a füle hallatára, mily szigorúan bántam Egyiptommal, és milyen jeleket hajtottam végre köztük;+ és megtudjátok, hogy én vagyok Jehova!”+  Mózes és Áron tehát bementek a fáraóhoz, és ezt mondták neki: „Ezt mondta Jehova, a héberek Istene: »Meddig nem vagy még hajlandó alávetni magadat nekem?+ Bocsásd el népemet, hogy szolgáljon nekem!  Mert ha továbbra sem vagy hajlandó elbocsátani a népemet, íme én holnap sáskákat+ hozok a te határaidon belülre.  És ellepik majd a földet, ameddig csak a szem ellát, és nem lehet majd látni a földet; felfalnak mindent, ami megmaradt, amit meghagyott nektek a jégeső, és megesznek minden sarjadzó fát kint a mezőn.+  Házaidat, minden szolgád házát és Egyiptom valamennyi házát olyannyira betöltik, hogy még atyáid, és atyáidnak atyái sem láttak ilyet a földön létük napjától a mai napig.«”+ Ezzel megfordult, és kiment a fáraó elől.+  A fáraónak ezután ezt mondták a szolgái: „Meddig lesz még ez az ember csapda számunkra?+ Bocsásd el azokat az embereket, hadd szolgálják Jehovát, az Istenüket! Hát nem látod, hogy Egyiptom elveszett?”+  Ezért visszavitték Mózest és Áront a fáraó elé, és ő ezt mondta nekik: „Menjetek, szolgáljátok Jehovát, a ti Isteneteket!+ Pontosan kik is mennek?”  Mózes így felelt: „Ifjainkkal és véneinkkel együtt megyünk. Fiainkkal és lányainkkal,+ juhainkkal és marháinkkal megyünk,+ mert ünnepet tartunk Jehovának.”+ 10  Ő pedig ezt mondta nekik: „Úgy legyen veletek Jehova, ha elbocsátalak titeket és kicsinyeiteket!+ Lássátok, ti bizony valami gonoszt forraltok!+ 11  Nem úgy lesz! Menjetek csak ti, az életerős férfiak, és szolgáljátok Jehovát, mert hisz ezt próbáljátok elérni!” Azzal kikergették őket a fáraó elől.+ 12  Jehova ekkor ezt mondta Mózesnek: „Nyújtsd ki+ kezedet Egyiptom földje fölé, hogy feljöjjenek a sáskák Egyiptom földjére, és felemésszenek minden növényt az országban, mindent, amit a jégeső meghagyott.”+ 13  Mózes azon nyomban kinyújtotta botját Egyiptom földje fölé, és Jehova keleti szelet+ hozott a földre egész nap és egész éjjel. Mire reggel lett, meghozta a keleti szél a sáskákat. 14  És feljöttek a sáskák Egyiptom egész földjére, és leszálltak Egyiptom egész területére.+ Nagy gyötrelmet okoztak.+ Nem volt ilyen sáskajárás azelőtt, és nem is lesz ezután sem. 15  Ellepték az egész földet, ameddig csak a szem ellát,+ és elsötétült a föld;+ felemésztettek minden növényt az országban, és minden gyümölcsöt a fákon,+ amit a jégeső meghagyott; a fákon és a mezei növényeken nem maradt semmi zöld Egyiptom egész földjén.+ 16  A fáraó ezért gyorsan hívatta Mózest és Áront, s ezt mondta: „Vétkeztem Jehova, a ti Istenetek ellen és tiellenetek.+ 17  Most kérlek, bocsásd meg+ bűnömet még ez egyszer, és könyörögjetek+ Jehovához, a ti Istenetekhez, hogy távoztassa el tőlem ezt a halálos csapást.” 18  Ő pedig kiment a fáraó elől, és könyörgött Jehovához.+ 19  Jehova ekkor heves nyugati széllé változtatta a szelet, s az fölkapta a sáskákat, és a Vörös-tengerbe sodorta őket. Egyetlen sáska sem maradt Egyiptom egész területén. 20  De Jehova hagyta, hogy konokká váljon a fáraó szíve,+ és az nem bocsátotta el Izrael fiait. 21  Jehova ekkor ezt mondta Mózesnek: „Nyújtsd ki kezedet az ég felé,+ hogy sötétség boruljon Egyiptom földjére, és tapintani lehessen a sötétséget!” 22  Mózes azon nyomban kinyújtotta kezét az ég felé, és három napon át tartó sűrű sötétség borult Egyiptom egész földjére.+ 23  Nem látták egymást, és senki sem kelt fel a helyéről három napig; de Izrael minden fiának a lakhelyén világosság volt.+ 24  A fáraó ezután hívatta Mózest, és ezt mondta: „Menjetek, és szolgáljátok Jehovát!+ Csak juhaitok és marháitok maradjanak. Kicsinyeitek is elmehetnek veletek.”+ 25  Mózes azonban ezt mondta: „Te fogsz adni a kezünkbe áldozatra és égő felajánlásra valókat, hogy feláldozzuk Jehovának, a mi Istenünknek.+ 26  És a jószágaink is velünk jönnek.+ Egyetlen patás állat sem maradhat, mert azokból veszünk, hogy imádatot mutassunk be Jehovának, a mi Istenünknek;+ mi magunk sem tudjuk, mit kell imádatként bemutatnunk Jehovának, míg oda nem érünk.”+ 27  Jehova ekkor hagyta, hogy konokká váljon a fáraó szíve, és az nem volt hajlandó elbocsátani őket.+ 28  Ezt mondta neki a fáraó: „Takarodj előlem!+ Vigyázz! Ne próbáld újra látni arcomat, mert amely napon látod arcomat, meghalsz!”+ 29  Mózes erre így felelt: „Ahogy mondtad, többé nem próbálom látni arcodat.”+

Lábjegyzetek