Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

2Krónikák 9:1–31

9  Sába királynője+ pedig hallotta Salamon hírét, és eljött Jeruzsálembe, hogy próbára tegye Salamont találós kérdésekkel+; lenyűgöző kísérettel és tevékkel+ jött, melyek balzsamolajat+, sok-sok aranyat+ és drágaköveket+ szállítottak. Végül bement Salamonhoz, és beszélt vele mindarról, ami közel állt a szívéhez.+  Salamon pedig választ adott neki minden szavára.+ Semmi sem volt, ami Salamon előtt rejtve lett volna, és amire ne adott volna választ neki.+  Amikor Sába királynője látta Salamon bölcsességét+ és a házat, amelyet épített,+  továbbá asztalának étkeit+, szolgáinak ülését, felszolgálóinak asztali szolgálatát, a ruházatukat+, pohárnokai szolgálatát+ meg ruházatát, és az égő áldozatait+, amelyeket rendszeresen felajánlott Jehova házában,+ akkor a lélegzete is elállt.  Így szólt a királyhoz: „Igaz volt a szó, amelyet országomban hallottam dolgaidról és bölcsességedről.+  Nem hittem+ szavaiknak, míg el nem jöttem, hogy a saját szememmel lássam.+ És íme, a felét sem beszélték el nekem nagy bölcsességednek!+ Fölülmúltad a hírt, amelyet hallottam.+  Boldogok+ a te embereid, és boldogok ezek a szolgáid, akik mindig előtted állnak, és hallgatják bölcsességedet!+  Legyen áldott Jehova, a te Istened,+ aki kedvét lelte+ benned, és trónjára ültetett,+ királlyá téve téged Jehovának, a te Istenednek; mert szerette+ a te Istened Izraelt, hogy fenntartsa időtlen időkig, így hát királlyá+ tett téged felettük, hogy bírói döntéseket hajts végre,+ és igazságot szolgáltass.”+  Akkor adott a királynak százhúsz talentum aranyat,+ rengeteg balzsamolajat+ és drágaköveket+; nem került még oda annyi balzsamolaj, mint amennyit Sába királynője adott Salamon királynak.+ 10  Ezenkívül Hírám szolgái és Salamon szolgái,+ akik aranyat hoztak Ofírból,+ almuggimfát+ is hoztak, meg értékes köveket+. 11  Az almuggimfából aztán a király lépcsőket+ készített Jehova háza számára, és a király háza+ számára, ezenkívül hárfákat+ és húros hangszereket+ az énekeseknek+; azelőtt sohasem láttak ezekhez hasonlót Júda földjén. 12  Salamon király pedig megadta Sába királynőjének mindazt, amit kívánt,+ amit csak kért, annak az értékén felül, amit ő hozott a királynak. A királynő ekkor visszafordult, és elment a saját országába a szolgáival együtt.+ 13  Annak az aranynak a súlya, amely egy év alatt folyt be Salamonhoz, hatszázhatvanhat talentum arany volt,+ 14  nem számítva azt, amit az utazó kalmárok és a kereskedők+ hoztak, és ami az arabok+ összes királyától és az ország kormányzóitól folyt be, akik aranyat és ezüstöt hoztak Salamonnak. 15  Salamon király készített továbbá kétszáz nagy pajzsot ötvözött aranyból+ (hatszáz sekel ötvözött arannyal vonta be mindegyik nagy pajzsot),+ 16  és háromszáz kis pajzsot is ötvözött aranyból (három mina arannyal vonta be mindegyik kis pajzsot).+ A király ezután elhelyezte őket a Libanon-erdő házban+. 17  A király készített egy nagy elefántcsont trónt is, és bevonta színarannyal.+ 18  Hat lépcső vitt fel a trónhoz, és arany lábzsámoly tartozott a trónhoz (ezek egymáshoz voltak erősítve). Kartámaszok voltak az ülőhely mindkét oldalán, és a kartámaszok mellett két oroszlán+ állt.+ 19  Tizenkét oroszlán+ állt a hat lépcsőn is kétfelől. Nem készítettek ilyet egyetlen másik királyságban sem.+ 20  Salamon király valamennyi ivóedénye+ aranyból volt, és a Libanon-erdő ház+ minden edénye színaranyból volt. Semmi sem készült ezüstből; semmire sem becsülték az ezüstöt+ Salamon napjaiban.+ 21  Mert a király hajói Társisba+ jártak Hírám szolgáival,+ és a társisi hajók minden három évben megjöttek egyszer, és aranyat, ezüstöt+, elefántcsontot+, majmokat meg pávákat hoztak.+ 22  Salamon király tehát nagyobb volt a föld összes többi királyánál gazdagságban+ és bölcsességben+. 23  A föld összes királya igyekezett Salamon színe elé jutni,+ hogy hallja a bölcsességét,+ melyet az igaz Isten adott a szívébe.+ 24  Mindenki elhozta ajándékát:+ ezüsttárgyakat, aranytárgyakat+, ruhákat+, fegyverzetet, balzsamolajat, lovakat és öszvéreket. Így volt ez évről évre.+ 25  Volt Salamonnak négyezer lova+ az istállóállásokban, és szekerei+, továbbá tizenkétezer csatalova. Ezeket a szekerek városaiban és közel a királyhoz, Jeruzsálemben tartotta.+ 26  Ő lett az uralkodó az összes király felett a Folyótól egészen a filiszteusok földjéig és Egyiptom határáig.+ 27  Azonkívül a király olyanná tette az ezüstöt Jeruzsálemben, mintha kő lenne, és oly sok lett a cédrus, mint amennyi a szikomorfa a Sefélán.+ 28  És Salamonnak lovakat+ hoztak ki Egyiptomból+ meg az összes többi országból. 29  Salamon egyéb dolgai,+ mind az elsők, mind az utolsók, vajon nincsenek megírva Nátán+ próféta szavai közt, a silói+ Ahija+ próféciájában, és azokban a látomásokban, amelyeket Iddó+, a látnok jegyzett föl Jeroboámról+, Nébát+ fiáról? 30  És Salamon negyven évig uralkodott Jeruzsálemben egész Izrael felett. 31  Végül Salamon nyugodni tért ősatyáihoz. El is temették apjának, Dávidnak a városában+, és a fia, Roboám+ kezdett uralkodni helyette.+

Lábjegyzetek