Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

2Krónikák 36:1–23

36  Az ország népe akkor fogta Joakházt+, Jósiás fiát, és királlyá tette apja helyett Jeruzsálemben.+  Huszonhárom éves volt Joakház, amikor uralkodni kezdett, és három hónapig uralkodott Jeruzsálemben.+  Egyiptom királya azonban eltávolította őt Jeruzsálemből,+ és sarcot vetett ki az országra: száz ezüsttalentumot+ és egy aranytalentumot.  Egyiptom királya+ aztán királlyá tette Eljákimot+, a testvérét Júda és Jeruzsálem felett, és a nevét Joákimra változtatta; Joakházt, a testvérét azonban fogta Nékó+, és elvitte Egyiptomba.+  Huszonöt éves volt Joákim+, amikor uralkodni kezdett, és tizenegy évig uralkodott Jeruzsálemben.+ Azt tette, ami rossz Jehovának, az ő Istenének szemében.+  Ellene vonult fel Nabukodonozor+, Babilon királya,+ hogy rátegyen két rézbilincset, és elhurcolja Babilonba.+  Nabukodonozor+ elvitte Jehova háza eszközeinek+ egy részét Babilonba, aztán elhelyezte azokat babiloni palotájában.+  Ami Joákim egyéb dolgait illeti,+ és utálatos+ cselekedeteit, meg amit fel lehetett hozni ellene, íme, ezek meg vannak írva Izrael és Júda királyainak könyvében.+ A fia, Joákin+ kezdett uralkodni helyette.  Tizennyolc éves volt Joákin+, amikor uralkodni kezdett, és három hónapig+ és tíz napig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, ami rossz Jehova szemében.+ 10  Az esztendő fordultakor+ Nabukodonozor király odaküldött,+ és elvitette őt Babilonba,+ és vele együtt kívánatos dolgokat is Jehova házából.+ Sedékiást+, az apja testvérét tette királlyá Júda és Jeruzsálem fölött.+ 11  Huszonegy éves volt Sedékiás+, amikor uralkodni kezdett, és tizenegy évig uralkodott Jeruzsálemben.+ 12  Azt tette, ami rossz Jehovának, az ő Istenének szemében;+ nem alázta meg+ magát Jeremiás+ próféta+ előtt, aki Jehova parancsára jött. 13  Még Nabukodonozor király ellen is föllázadt,+ aki megeskette+ őt Istenre; keménynyakú+ volt, és megkeményítette szívét,+ hogy meg ne térjen Jehovához, Izrael Istenéhez. 14  A papok minden elöljárója is,+ és maga a nép is sok hűtlenséget követett el a nemzetek minden utálatossága+ szerint, úgyhogy beszennyezték Jehova házát, amelyet megszentelt Jeruzsálemben.+ 15  Jehova, ősatyáik Istene folyton üzent nekik a követei által,+ újra meg újra üzent, mert könyörületet érzett népe+ és lakhelye+ iránt. 16  Ők azonban csak tréfát űztek+ az igaz Isten követeiből, megvetették szavait,+ és csúfolták+ prófétáit, mígnem Jehova dühödt haragja+ felgerjedt népe ellen, és nem volt már gyógyulás+. 17  Felhozta hát ellenük a káldeusok+ királyát, az pedig megölte ifjaikat karddal+ a szentélyük házában+, és nem volt könyörületes sem ifjúval, sem szűzzel, sem öreggel, sem aggastyánnal.+ Mindent a kezébe adott Ő. 18  Az igaz Isten házának minden eszközét+, nagyot+ és kicsit egyaránt, Jehova házának kincseit,+ a királynak meg fejedelmeinek a kincseit,+ mindent elvitt Babilonba. 19  Fölégette az igaz Isten házát,+ és lerombolta Jeruzsálem falát;+ fölégették tűzzel az összes lakótornyát, ugyanígy minden drága értékét is,+ mígnem mindent elpusztítottak.+ 20  A kardtól megmaradtakat aztán elhurcolta mint foglyokat Babilonba,+ azok pedig szolgái lettek neki+ és a fiainak, amíg Perzsia+ királyi hatalma uralkodni nem kezdett, 21  hogy beteljesedjen Jehova szava, amelyet Jeremiás szája által szólt,+ míg az ország lerója a sabbatjait.+ Elhagyatottságának napjain végig sabbatot tartott, hogy beteljen a hetven év.+ 22  És Círusznak+, Perzsia királyának+ első esztendejében — hogy beteljesedjék Jehova szava+, amelyet Jeremiás szája által szólt+ — Jehova felserkentette Círusznak, Perzsia királyának szellemét,+ ő pedig felhívást küldött szét egész királyságában szóban és írásban is, amely így szólt:+ 23  „Ezt mondja Círusz, Perzsia királya:+ »A föld összes királyságát nekem adta Jehova,+ az egek Istene, és ő bízott meg azzal, hogy építsek neki házat Jeruzsálemben, amely Júdában van.+ Bárki van is köztetek az ő egész népéből,+ legyen vele Jehova, az ő Istene,+ és menjen fel!«”+

Lábjegyzetek