Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

2Krónikák 35:1–27

35  Akkor Jósiás+ pászkát+ tartott Jeruzsálemben Jehovának, és levágták a pászkaáldozatot+ az első+ hónap tizennegyedik+ napján.  Ki is rendelte a papokat a gondjaikra+ bízott dolgok fölé, és bátorította+ őket Jehova házának a szolgálatára+.  Így beszélt a lévitákhoz, egész Izrael oktatóihoz+, akik szentek voltak Jehova előtt: „Tegyétek a szent+ ládát abba a házba+, amelyet Salamon, Dávid fia, Izrael királya épített; nem kell azt a vállatokon hordoznotok teherként.+ Most azért szolgáljátok+ Jehovát, a ti Isteneteket, és az ő népét, Izraelt.  Tegyetek előkészületeket ősatyáitok háza+ szerint, osztályaitoknak+ megfelelően, Dávidnak+, Izrael királyának az írása és fiának, Salamonnak az írása szerint.+  Álljatok+ a szent helyen az ősatyák házának csoportjai szerint a testvéreitekért, a nép fiaiért, és legyenek ott a lévita+ atyai házak+ megfelelő részei.  Vágjátok le a pászkaáldozatot+, szenteljétek meg+ magatokat, és tegyetek előkészületeket a testvéreitekért, hogy Jehova Mózes által közölt szava szerint cselekedjetek.”+  Jósiás akkor nyájakat, kosbárányokat és gidákat adott adományként a nép fiainak, az egészet pászkaáldozatul minden jelenlevőnek, szám szerint harmincezret, és háromezer marhát.+ Ezek a király vagyonából voltak.+  A fejedelmei+ is adtak adományt önkéntes felajánlásul a népnek,+ a papoknak és a lévitáknak. Hilkija+, Zakariás és Jéhiel az igaz Isten házának vezetőiként kétezer-hatszáz kisebb állatot és háromszáz marhát adtak a papoknak a pászkaáldozatra.  Konánia meg Semája és Netánel, a testvérei, továbbá Hasábia, Jeiél és Jozabád, a léviták vezetői ötezer kisebb állatot és ötszáz marhát adtak adományként a lévitáknak a pászkaáldozatra. 10  A szolgálat elő volt készítve,+ és a papok a helyükön álltak,+ a léviták is az osztályaik+ szerint, úgy, ahogy a király parancsolata szólt.+ 11  Aztán levágták a pászkaáldozatot,+ a papok+ hintették+ a léviták kezéből átvett vért, a léviták pedig lehúzták a bőrt+. 12  Ezenkívül elkészítették az égő felajánlásokat, hogy odaadják azokat az atyai ház+ szerinti csoportoknak+, a nép fiainak, hogy bemutassák+ Jehovának a Mózes könyvében megírtak szerint;+ ugyanígy a marhákat is. 13  A pászkafelajánlást+ a szokásnak megfelelően megfőzték+ tűzön, a megszentelt dolgokat megfőzték+ főzőfazekakban, kerek aljú fazekakban és ünnepi edényekben, majd odavitték serényen+ a nép minden fiának. 14  Azután elkészítették a pászkaáldozatot maguknak és a papoknak,+ mert a papok, Áron fiai az égő áldozatok+ és a kövér+ részek felajánlásával foglalatoskodtak éjszakáig, a léviták pedig elkészítették+ azt maguknak és a papoknak, Áron fiainak. 15  Az énekesek+, Asáf+ fiai is ellátták tisztségüket Dávidnak+, Asáfnak+, Hémánnak+ és Jedutunnak+, a király látnokának+ a parancsolata szerint; és a kapuőrök+ ott voltak az egyes kapuknál.+ Nem kellett eltávozniuk szolgálatukból, mert a testvéreik, a léviták készítették el nekik is.+ 16  És Jehova minden szolgálata elő volt készítve azon a napon, hogy megtartsák a pászkát+, és bemutassák az égő felajánlásokat Jehova oltárán Jósiás király parancsolata szerint.+ 17  Izrael ott levő fiai megtartották a pászkát+ abban az időben, és a kovásztalan kenyerek ünnepét hét napon át.+ 18  Soha nem tartottak ilyen pászkát Izraelben Sámuel próféta napjai óta,+ és Izrael egyetlen királya sem tartott olyan pászkát,+ mint amilyet Jósiás, a papok, a léviták, az ott jelen levő egész Júda meg Izrael, és Jeruzsálem lakói tartottak. 19  Jósiás uralkodásának tizennyolcadik évében tartották meg ezt a pászkát.+ 20  Mindezek után, amikor Jósiás már elkészítette a házat, Nékó+, Egyiptom királya+ fölvonult, hogy harcoljon az Eufrátesz melletti Karkemisnél+. Jósiás+ ekkor kiment ellene.+ 21  Erre az követeket küldött hozzá ilyen szavakkal: „Mi közöm hozzád, ó, Júda királya? Nem ellened megyek ma én, hanem egy másik ház ellen harcolok, és maga Isten mondta, hogy okozzak zűrzavart. Állj félre a saját érdekedben Isten miatt, aki velem van, nehogy pusztulást hozzon rád!”+ 22  Jósiás azonban nem fordította el arcát tőle,+ hanem elváltoztatta külsejét,+ hogy hadakozzon ellene, és nem hallgatott Nékó+ szavaira, amelyek Isten szájából származtak. Elment tehát, hogy harcoljon Megiddó+ völgyében*. 23  Az íjászok+ pedig meglőtték Jósiás királyt, ezért a király ezt mondta szolgáinak: „Vegyetek le innen, mert nagyon megsebesültem.”+ 24  A szolgái erre levették őt a szekérről, rátették második harci szekerére, hogy azon menjen, és elvitték őt Jeruzsálembe.+ Így halt meg+, és eltemették ősatyái temetőjében;+ egész Júda és Jeruzsálem gyászolta+ Jósiást. 25  Jeremiás+ pedig siratóénekbe+ kezdett Jósiás miatt, és a férfi és női+ énekesek mind szólnak gyászdalaikban Jósiásról még a mai nap is; és rendelkezéssé lett Izraelben, hogy énekeljék ezeket, és íme, le vannak írva a gyászdalok között.+ 26  Jósiás egyéb dolgai,+ és szerető-kedvességből fakadó tettei,+ amelyek megfeleltek annak, ami meg van írva Jehova törvényében+, 27  és mind az első, mind az utolsó dolgai,+ íme, meg vannak írva Izrael és Júda királyainak könyvében.+

Lábjegyzetek

Szó szerint: völgysíkján.