Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

2Krónikák 31:1–21

31  Amint befejezték mindezt, az ott levő izraeliták mindnyájan+ elmentek Júda városaiba,+ összetörték a szent oszlopokat,+ kivágták a szent rudakat,+ és lerombolták a magaslatokat+ meg az oltárokat+ egész Júdában+, Benjáminban, és Efraimban+ meg Manasséban+, míg csak be nem fejezték; aztán Izrael fiai mind visszatértek városaikba, ki-ki a maga birtokára.  Ezután Ezékiás fölállította a papok és a léviták+ osztályait+ az osztályaik szerint, mindegyiket a papoknak+ és a lévitáknak+ kijelölt szolgálata szerint az égő felajánláshoz+ és a közösségi áldozatokhoz+, hogy szolgáljanak+, hálát+ adjanak és dicséretet+ zengjenek Jehova táborainak a kapuiban.  A király részt adott a saját vagyonából+ az égő felajánlásokra+, a reggeli és esti égő felajánlásokra,+ és a sabbatokon+, újholdak+ idején és ünnepi időszakokban+ bemutatandó égő felajánlásokra is, ahogy meg van írva Jehova törvényében.+  Ezenkívül meghagyta a népnek, Jeruzsálem lakosainak, hogy adják meg a papok+ és a léviták+ részét, azért hogy szorosan ragaszkodhassanak+ Jehova törvényéhez.+  Amint híre ment e szónak, Izrael fiai+ még több zsengét+ adtak a gabonából, újborból+, olajból+, mézből+ és a föld minden terméséből,+ és bőséggel hozták a tizedet mindenből.+  Izrael és Júda fiai,+ akik Júda városaiban laktak, ők is elhozták a marhákból és a juhokból a tizedet, meg a szent dolgokból, az Istenüknek, Jehovának szentelt dolgokból való tizedet.+ Elhozták, és halomszámra adakoztak.  A harmadik+ hónapban kezdték a halmok lerakását, a legalsó réteggel, és a hetedik+ hónapban fejezték be.  Amikor Ezékiás meg a fejedelmek+ eljöttek, és látták a halmokat, áldani+ kezdték Jehovát, és megáldották az ő népét, Izraelt.+  Idővel Ezékiás megkérdezte a papokat és a lévitákat a halmok+ felől. 10  Ekkor Azária+, a Cádók+ házából való papi elöljáró ezt mondta neki, igen, így szólt: „Amióta elkezdték hozni az adományokat+ Jehova házába, a nép eszik és jóllakik+, sőt marad is bőséggel;+ mert Jehova megáldotta az ő népét,+ és ilyen rengeteg a maradék.” 11  Ezékiás akkor meghagyta, hogy készítsék el az étkezőket+ Jehova házában, és el is készítették azokat. 12  Behordták az adományt+, a tizedet+ és a szent dolgokat hűséggel+; ezekre a lévita Konánia felügyelt mint vezető, és Simei, a testvére volt a második. 13  Jéhiel, Azaziás, Náhát, Asáhel, Jerimót, Jozabád, Eliel, Ismákia, Mahát és Benája megbízottak voltak Konánia meg a testvére, Simei oldalán Ezékiás király utasítása szerint, és Azária+ volt az igaz Isten házának vezetője. 14  A lévita Kóré, Jimnah fia volt a kapuőr+ keletre+, ő felügyelt az igaz Istennek adott önkéntes felajánlásokra+, hogy a Jehovának szánt adomány+ és a szentséges+ dolgok át legyenek adva. 15  Irányítása alatt voltak: Éden, Minjámin, Jésua, Semája, Amária és Sekánia a papok városaiban+, bizalmi tisztségben+, hogy átadják ezeket testvéreiknek az osztályaik+ szerint, nagynak és kicsinynek egyaránt,+ 16  kivéve azokat a férfiakat, akik a származási jegyzékükben+ szerepeltek, háromévestől fölfelé,+ mindazokat, akik a napi gyakorlat szerint bementek Jehova házába, hogy a kötelezettségeiknek megfelelően szolgáljanak osztályaikban. 17  Íme, a papok származási jegyzéke atyáik háza+ szerint, meg a lévitáké+ is, húszévestől+ fölfelé, az osztályaikban+ teljesítendő kötelezettségeik szerint, 18  egyrészt a származási jegyzékbe vett összes kicsinyükre, feleségükre, fiaikra és leányaikra nézve, az egész gyülekezetre nézve, mert bizalmi tisztségükben+ megszentelték+ magukat azért, ami szent, 19  másrészt Áron fiaira+, a papokra nézve, városaik legelőjének+ földjein. Minden egyes városban voltak név szerint kijelölt férfiak, akik kiadták a részeket minden férfinak a papok körében, és a származási jegyzékben szereplő összes lévitának. 20  Ekképpen cselekedett Ezékiás egész Júdában, és továbbra is azt tette, amit jónak+, helyesnek+ és hűnek+ tartott Jehova, az ő Istene. 21  Minden munkájában, amit elkezdett az igaz Isten házának szolgálatában+, és a törvénnyel+ meg a parancsolattal kapcsolatban, hogy keresse+ Istenét, teljes szívvel+ cselekedett, és sikerrel+ járt.

Lábjegyzetek