Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

2Krónikák 29:1–36

29  Ezékiás+ huszonöt éves korában lett király, és huszonkilenc évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját, aki Zakariás leánya volt, Abijának hívták.+  Ezékiás azt tette, ami helyes Jehova szemében,+ mindenben úgy, ahogy ősatyja, Dávid cselekedett.+  Uralkodásának első évében, az első hónapban kinyitotta Jehova házának ajtóit, és hozzáfogott a megjavításukhoz.+  Akkor elhozatta a papokat meg a lévitákat, és egybegyűjtötte őket a kelet felé fekvő térségre+.  Így szólt hozzájuk: „Figyeljetek rám, léviták! Szenteljétek meg+ most magatokat, és szenteljétek meg Jehovának, ősatyáitok Istenének a házát, és hordjátok ki a szent helyről azt, ami tisztátalan.+  Mert atyáink hűtlenül cselekedtek,+ és azt tették, ami rossz Jehovának, a mi Istenünknek a szemében,+ így elhagyták őt,+ elfordították arcukat Jehova hajlékától,+ és a nyakszirtjüket mutatták.  Az előcsarnok ajtóit+ is bezárták, a lámpákat kioltva tartották,+ füstölőszert nem égettek,+ és nem mutattak be égő áldozatot a szent helyen Izrael Istenének.+  Jehova haragja+ föllángolt Júda és Jeruzsálem ellen, így hát iszonyattá+ tette őket, döbbenet+ tárgyává, aminek láttán csak füttyenteni+ lehet, mint ahogy a saját szemetekkel is látjátok.  Íme, ősatyáink elestek kard által,+ és fiaink, leányaink meg feleségeink fogságban voltak emiatt.+ 10  Most pedig szívem vágya, hogy szövetséget+ kössek Jehovával, Izrael Istenével, hogy elforduljon rólunk lángoló haragja. 11  Most azért fiaim, ne nyugodjatok,+ mert Jehova titeket választott ki arra, hogy színe előtt álljatok, és szolgáljátok+ őt, és hogy továbbra is szolgái+ legyetek, és áldozati füstöt füstölögtessetek neki.”+ 12  Erre fölkeltek a léviták+: a kehátiták+ fiai közül Mahát, Amásai fia, és Jóel, Azária fia; Mérári+ fiai közül Kís, Abdi fia, és Azária, Jehallélel fia; a gersoniták+ közül Jóah, Zimma fia, és Éden, Jóah fia; 13  Elicáfán+ fiai közül Simri és Jéuel; Asáf+ fiai közül Zakariás és Mattánia; 14  Hémán+ fiai közül Jéhiel meg Simei; Jedutun+ fiai közül Semája és Uzziel. 15  Aztán egybegyűjtötték testvéreiket, megszentelték+ magukat, és bevonultak, hogy megtisztítsák+ Jehova házát, ahogy a király megparancsolta Jehova szavai szerint.+ 16  A papok ekkor bementek Jehova házába, hogy megtisztítsák, és kihordtak Jehova házának az udvarába+ minden tisztátalanságot, amit Jehova templomában találtak. A léviták aztán átvették, hogy elvigyék kívülre, a Kidron+ völgyébe*. 17  Így fogtak hozzá az első hónap első napján a megszenteléshez, és a hónap nyolcadik napján értek Jehova előcsarnokához+; nyolc nap alatt meg is szentelték Jehova házát, és az első+ hónap tizenhatodik napján készen voltak. 18  Azután bementek Ezékiás királyhoz, és ezt mondták: „Megtisztítottuk Jehova egész házát, az égő felajánlás oltárát+ és minden eszközét+, a sorba rakott kenyerek asztalát+ és minden eszközét+. 19  Minden olyan eszközt+ előkészítettünk, amelyet Aház+ király hűtlenül+ eltávolított a használatból uralkodása alatt, és megszenteltük+ azokat; íme, ott vannak Jehova oltára előtt.” 20  Ezékiás+ király pedig korán fölkelt+, összegyűjtötte a város fejedelmeit+, és fölment Jehova házába. 21  Vittek hét bikát+, hét kost, hét hím bárányt és hét kecskebakot bűnért való felajánlásul+ a királyságért, a szentélyért és Júdáért. Ekkor meghagyta Áron fiainak, a papoknak+, hogy mutassák be azokat Jehova oltárán. 22  Levágták+ tehát a marhákat, és a papok vették a vért+, és ráhintették+ az oltárra; ezután levágták a kosokat+, és a vért az oltárra hintették;+ levágták a hím bárányokat is, és ráhintették a vért az oltárra. 23  Aztán odavitték a király és a gyülekezet elé a bűnért való felajánlásra szánt kecskebakokat+, és rájuk tették a kezüket.+ 24  A papok ekkor levágták azokat, és a vérükkel bűnért való felajánlást mutattak be az oltáron, hogy engesztelést+ szerezzenek egész Izraelért, a király ugyanis egész Izraelért+ rendelte el az égő felajánlást és a bűnért való felajánlást.+ 25  Ugyanekkor odaállította a lévitákat+ Jehova házához cintányérokkal+, húros hangszerekkel+ és hárfákkal+, úgy, ahogy Dávidnak+ és Gádnak+, a király látnokának, és Nátán+ prófétának a parancsolata szólt, mert a parancsolat Jehova kezétől jött a prófétái által.+ 26  A léviták tehát ott álltak Dávid hangszereivel+, és a papok is a trombitákkal+. 27  Ezékiás akkor meghagyta, hogy mutassák be az égő áldozatot az oltáron, és amikor elkezdődött az égő felajánlás bemutatása, felcsendült Jehova éneke+, és megszólaltak a trombiták is, mégpedig Dávid, Izrael királya hangszereinek a vezetése alatt. 28  Az egész gyülekezet meghajtotta+ magát, mialatt zengett az ének+ és harsogtak a trombiták — mindez addig folytatódott, míg véget nem ért az égő felajánlás bemutatása. 29  Mihelyt végeztek a bemutatásával, a király és a vele levők mindnyájan mélyen meghajoltak és leborultak.+ 30  Ezékiás király és a fejedelmek+ ekkor meghagyták a lévitáknak, hogy dicsérjék Jehovát Dávidnak+ és Asáfnak+, a látnoknak a szavaival. Erre ők dicséretet kezdtek zengeni örvendezve+, meghajoltak és leborultak.+ 31  Végül Ezékiás megszólalt, és ezt mondta: „Most megtöltöttétek kezeteket hatalommal Jehováért.+ Jöjjetek, hozzatok áldozatokat+ és hálaáldozatokat+ Jehova házába!” Erre a gyülekezet hozott áldozatokat meg hálaáldozatokat, és égő felajánlásokat is,+ mindazok, akik készséges szívűek voltak. 32  A gyülekezet által hozott égő felajánlások száma ez volt: hetven marha, száz kos, kétszáz hím bárány — mindez égő felajánlásul Jehovának —,+ 33  ezenkívül a szent felajánlások: hatszáz marha és háromezer juh. 34  Csakhogy a papok+ túl kevesen voltak, és nem tudták az égő felajánlásokat mind megnyúzni.+ Ezért a testvéreik+, a léviták segítettek nekik, míg be nem fejeződött a munka,+ s míg a papok meg nem tudtak szentelődni;+ a léviták ugyanis egyenesebb szívűek+ voltak a megszentelődésben, mint a papok. 35  Azonkívül az égő felajánlás+ is igen sok volt a közösségi áldozatok+ kövérjével+ és az égő felajánlásokhoz való italfelajánlásokkal+ együtt. Így lett előkészítve Jehova házának a szolgálata.+ 36  Örvendezett is Ezékiás és az egész nép, hogy az igaz Isten előkészületeket tett a népért,+ mert mindez hirtelen történt.+

Lábjegyzetek

Lásd: 1Mó 26:17 lábj.