Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

2Krónikák 28:1–27

28  Húszéves volt Aház+, amikor uralkodni kezdett, és tizenhat évig uralkodott Jeruzsálemben.+ Nem azt tette, ami helyes Jehova szemében, amiképpen ősatyja, Dávid,+  hanem Izrael királyainak útjain járt,+ és öntött+ Baál-szobrokat+ is készített.  Ő maga áldozati füstöt füstölögtetett+ a Hinnom fiának völgyében+, és megégette fiait+ a tűzben azon nemzetek utálatosságai+ szerint, amelyeket Jehova elűzött Izrael fiai elől.+  Rendszeresen áldozott+ és áldozati füstöt füstölögtetett a magaslatokon+, a dombokon+ és mindenféle dús lombú fa alatt.+  Jehova, az ő Istene ezért Szíria+ királyának kezébe adta őt,+ úgyhogy csapást mértek rá; sok foglyot hurcoltak el tőle, és elvitték őket Damaszkuszba+. Izrael királyának is kezébe adatott,+ az pedig megverte őt nagy öldökléssel.  Így Péka+, Remália+ fia egy nap alatt megölt Júdában százhúszezer embert — akik mind vitézek voltak —, mivelhogy elhagyták Jehovát,+ ősatyáik Istenét.  Zikri pedig, egy Efraimból+ való erős ember megölte Maáséját, a király fiát, Azrikámot, a háznép vezetőjét, és Elkánát, aki második volt a király után.  Izrael fiai ezenkívül foglyul ejtettek testvéreik közül kétszázezret, asszonyokat, fiúkat és leányokat. Nagy zsákmányt is raboltak tőlük, aztán a zsákmányt elvitték Szamáriába+.  És volt ott Jehovának egy prófétája, akit Odednek hívtak. Ez kiment a Szamáriába tartó sereg elé, és ezt mondta nekik: „Íme, mivel Jehova, ősatyáitok Istene feldühödött+ Júda ellen, azért adta őket a kezetekbe, és ti olyan dühvel öldöstetek közöttük,+ amely az egekig felhatott.+ 10  Most pedig Júda és Jeruzsálem fiait le akarjátok alacsonyítani, hogy szolgáitok és szolgálóleányaitok legyenek.+ De ti magatok vajon nem vagytok vétkesek Jehova Istenetek előtt? 11  Most azért hallgassatok rám, és küldjétek vissza a foglyokat, akiket testvéreitek közül ejtettetek foglyul,+ mert Jehova haragja lángol ellenetek.”+ 12  Ekkor néhány férfi Efraim+ fiainak főemberei+ közül — Azária, Johanán fia, Berekia, Mesillémót fia, Jehizkija, Sallum fia, és Amasa, Hadlai fia — fölkelt a hadjáratból érkezők ellen, 13  és ezt mondták nekik: „Nem hozhatjátok ide a foglyokat, mert ezzel Jehova elleni vétket vonnánk magunkra. Súlyosbítani akarjátok bűneinket és vétkességünket, mert bizony nagyon vétkesek vagyunk,+ és harag+ lángol Izrael ellen.” 14  Erre a fegyveresek+ otthagyták a foglyokat+ és a prédát a fejedelmek+ és az egész gyülekezet előtt. 15  Ezután a név szerint kijelölt+ férfiak fölkeltek, fogták a foglyokat, és a zsákmányból felöltöztették mindazokat, akik mezítelenek voltak közöttük. Felöltöztették+ hát őket, sarut adtak rájuk, enni+ és inni+ adtak nekik, és megkenték őket. Akik támolyogtak, azokat mind szamarakon szállították,+ és elvitték őket Jerikóba+, a pálmafák városába+, testvéreikhez. Ezután visszatértek Szamáriába+. 16  Abban az időben Aház+ király elküldött Asszíria+ királyaihoz, hogy segítsenek neki. 17  Az edomiták+ is eljöttek újra, megverték Júdát, és foglyokat hurcoltak el magukkal. 18  A filiszteusok+ pedig portyáztak a júdabeli Seféla+ és Negeb+ városaiban, és elfoglalták Bét-Semest+, Ajjalont+ és Gederótot+, Szokót+ alárendelt városaival, Timnát+ alárendelt városaival és Gimzót alárendelt városaival, aztán letelepedtek ott. 19  Jehova ugyanis megalázta+ Júdát Aház, Izrael királya miatt, mert az hagyta, hogy egyre féktelenebbé+ váljon Júda, és igen-igen hűtlenül cselekedett Jehovával szemben. 20  Végül aztán eljött ellene Tilgát-Pilnészer+, Asszíria királya, és nyomorúságot hozott rá;+ nem erősítette meg őt. 21  Mert Aház kifosztotta ugyan Jehova házát,+ és a király+ meg a fejedelmek+ házát, és így ajándékot adott Asszíria királyának,+ de ez mit sem segített rajta. 22  Amikor sanyargatta őt, akkor ő, mármint Aház király, még hűtlenebbül cselekedett Jehovával szemben.+ 23  Áldozni kezdett Damaszkusz+ isteneinek+, akik megverték őt, és ezt mondta: „Mivel Szíria királyait megsegítik isteneik,+ ezért nekik áldozom, hogy engem is megsegítsenek+.” És ezek okozták az ő és egész Izrael bukását.+ 24  Aház ezenkívül összeszedte az igaz Isten házának eszközeit+, és darabokra vágta az igaz Isten házának eszközeit.+ Bezárta Jehova házának ajtóit,+ és oltárokat készített magának minden sarkon Jeruzsálemben.+ 25  Minden városban, igen, Júda városaiban, magaslatokat+ készített, hogy áldozati füstöt füstölögtessenek+ más isteneknek, és így bosszantotta+ Jehovát, ősatyáinak Istenét. 26  Ami egyéb dolgait illeti,+ és minden útját, az elsőket is, az utolsókat is, íme, meg vannak írva Júda és Izrael királyainak könyvében.+ 27  Végül Aház nyugodni tért ősatyáihoz, és eltemették a városban, Jeruzsálemben, mert nem vitték el őt Izrael királyainak sírhelyeire.+ A fia, Ezékiás kezdett uralkodni helyette.

Lábjegyzetek