Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

2Krónikák 24:1–27

24  Hétéves volt Joás, amikor uralkodni kezdett,+ és negyven évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját, aki Beér-Sebából+ való volt, Cibjahnak hívták.+  Joás+ azt tette, ami helyes Jehova szemében,+ Jójada pap minden napján.+  És Jójada két feleséget vett neki, ő pedig nemzett fiakat és leányokat.+  Történt aztán, hogy Joásnak szíve vágya lett, hogy rendbe hozza Jehova házát.+  Egybe is gyűjtötte a papokat+ meg a lévitákat, és így szólt hozzájuk: „Menjetek el Júda városaiba, és gyűjtsetek pénzt egész Izraeltől, hogy Istenetek háza évről évre kijavíttassék.+ Siessetek a dologgal!” De a léviták nem siettek.+  A király ezért hívatta Jójadát, a főt, és ezt mondta neki:+ „Miért nem kérted számon a lévitáktól, hogy be kell hozni Júdából és Jeruzsálemből a szent adót+, melyet Jehova szolgája, Mózes vetett ki, igen, Izrael gyülekezetéét, a Bizonyság sátra+ számára?  Mert bizony Atáliának, annak a gonosz asszonynak a fiai+ betörtek az igaz Isten házába,+ sőt, Jehova házának szent dolgait+ mind felajánlották a Baáloknak.”+  Akkor a király parancsot adott, és készítettek egy ládát+, majd elhelyezték azt kívül, Jehova házának kapujánál.  Ezután felhívást küldtek szét egész Júdába és Jeruzsálembe, hogy hozzák el Jehovának a szent adót+, melyet az igaz Isten szolgája, Mózes vetett ki+ Izraelre a pusztában. 10  Erre örvendezni+ kezdett minden fejedelem+ és az egész nép, és hozták, bedobták a ládába,+ mígnem mindannyian adtak. 11  És történt, hogy a megfelelő időben elvitette a ládát a léviták+ keze által a király felügyelete alá, és amint látták, hogy sok pénz van benne,+ odament a király titkára+ és a papi elöljáró megbízottja, és kiürítették a ládát, majd fölvették és visszavitték a helyére. Így cselekedtek napról napra, úgyhogy igen sok pénzt gyűjtöttek össze. 12  Ezután a király és Jójada odaadta azt a Jehova házában szolgáló munkavégzőknek,+ ők pedig kővágókat+ és mesterembereket+ fogadtak fel, hogy rendbe hozzák Jehova házát,+ és vas- meg rézműveseket is Jehova házának kijavítására.+ 13  A munkavégzők tehát munkához láttak,+ és a javítási munkálatok előrehaladtak a kezük nyomán. Végül szerkezetileg megfelelő állapotba hozták az igaz Isten házát, és megerősítették. 14  Mihelyt végeztek, elvitték a megmaradt pénzt a király és Jójada elé, ők pedig eszközöket készítettek Jehova háza számára: eszközöket a szolgálathoz+ és a felajánlásokhoz, poharakat+, arany-+ meg ezüsteszközöket, és szüntelenül égő áldozatokat+ mutattak be Jehova házában, Jójada minden napján. 15  Jójada pedig megöregedett és betelt az évekkel,+ míg végül meghalt; százharminc éves volt, amikor meghalt. 16  Eltemették Dávid városában a királyok mellé,+ mert jót cselekedett Izraelben,+ és az igaz Istennel meg az Ő házával. 17  Jójada halála után eljöttek Júda fejedelmei+, meghajoltak a király előtt, és a király akkor hallgatott rájuk.+ 18  Idővel elhagyták Jehovának, ősatyáik Istenének a házát, és a szent rudaknak+ meg a bálványoknak+ kezdtek szolgálni. Ezzel a vétkével haragot vont magára Júda és Jeruzsálem.+ 19  Ő újra meg újra prófétákat küldött közéjük,+ hogy visszatérítsék őket Jehovához, és ezek mindig tanúságot tettek ellenük, de ők nem fordították oda fülüket.+ 20  Isten szelleme+ pedig leszállt+ Zakariásra+, Jójada+ pap fiára, ezért odaállt a nép elé, és így szólt hozzájuk: „Ezt mondja az igaz Isten: »Miért hágjátok át Jehova parancsolatait, úgyhogy nem is boldogultok?+ Mivel ti elhagytátok Jehovát, ő is elhagy titeket.«”+ 21  Azok végül összeesküdtek ellene,+ és a király parancsolatából köveket vetettek rá+ Jehova házának udvarán. 22  Joás király nem emlékezett meg arról a szerető-kedvességről, amellyel annak apja, Jójada volt iránta,+ így hát megölte a fiát, az pedig a halála előtt ezt mondta: „Lássa meg Jehova, és kérje számon!”+ 23  És történt az esztendő fordultával,+ hogy fölvonult ellene egy szíriai+ hadsereg,+ majd kezdett behatolni Júdába és Jeruzsálembe. Azután elpusztították a nép összes fejedelmét+ a nép közül, a zsákmányukat pedig mind elküldték Damaszkusz+ királyának. 24  Kevés emberrel hatolt be a szírek hadserege,+ de Jehova a kezükbe adott egy igen nagy hadsereget,+ mert elhagyták Jehovát, ősatyáik Istenét; és Joás felett ítéletet hajtottak végre.+ 25  Amikor elmentek tőle (bizony sok betegségben+ hagyták ott), a saját szolgái összeesküdtek+ ellene Jójada+ pap fiainak vére+ miatt; megölték az ágyában, és így halt meg.+ Azután eltemették Dávid városában+, de nem a királyok sírhelyeire temették.+ 26  Ezek voltak, akik összeesküdtek ellene: Zabád+, az ammonita asszonynak, Simeátnak a fia, és Jozabád, a moábita asszonynak, Simritnek a fia. 27  Ami a fiait, az ellene szóló számos kijelentést+ és azokat a munkálatokat+ illeti, amelyeket az igaz Isten házának alapjain végeztek, íme, ezek meg vannak írva a királyok könyvének+ fejtegetésében. A fia, Amácija+ kezdett uralkodni helyette.

Lábjegyzetek