Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

1Korintusz 3:1–23

3  És így, testvérek, nem tudtam úgy szólni hozzátok, mint szellemi emberekhez+, csak mint testiekhez, mint Krisztusban kisgyermekekhez+.  Tejjel tápláltalak benneteket, nem ennivalóval,+ mert nem voltatok még elég erősek. Sőt, még most sem vagytok elég erősek,+  mivel még testiek vagytok.+ Mert míg féltékenység és viszálykodás van köztetek,+ nem testiek vagytok-e, és nem emberek módjára jártok-e?+  Mert amikor az egyik azt mondja: „Én Pálhoz tartozom!”, a másik meg: „Én Apollóshoz!”,+ vajon nem emberek vagytok csupán?  Micsoda hát Apollós?+ Igen, micsoda Pál? Szolgák,+ akik által hívők lettetek, mégpedig mindegyik úgy, ahogy megadta neki az Úr.  Én ültettem,+ Apollós öntözött,+ de az Isten adta folyamatosan a növekedést;+  úgyhogy sem az ültető nem valami,+ sem az öntöző, hanem a növekedést adó Isten.+  Az ültető és az öntöző pedig egyek,+ de mindegyik a maga jutalmát fogja megkapni a maga fáradozása szerint.+  Mert Isten munkatársai vagyunk.+ Ti Isten művelés alatt álló szántóföldje,+ Isten épülete vagytok.+ 10  Az Isten nekem adott, ki nem érdemelt kedvessége+ szerint, mint bölcs munkairányító, alapot vetettem,+ ám másvalaki épít rá. De mindenki folyton ügyeljen arra, hogy miként épít rá.+ 11  Mert senki nem vethet más alapot,+ mint ami meg van vetve, és ez Jézus Krisztus.+ 12  Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, értékes köveket, faanyagokat, szénát, gabonaszárat épít rá az alapra: 13  kinek-kinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, mert felszínre hozza az a nap, mivel tűz+ által fog kinyilatkozni, és maga a tűz fogja megpróbálni, kinek milyen a munkája. 14  Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad,+ jutalmat fog kapni.+ 15  Ha valakinek a munkája elég, veszteséget fog szenvedni, de ő maga megmentésben részesül;+ ám ha így történik, mintha tűzön keresztül történne.+ 16  Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok,+ és hogy az Isten szelleme lakik bennetek?+ 17  Ha valaki az Isten templomát elpusztítja, elpusztítja azt az Isten;+ mert az Isten temploma szent,+ és ti vagytok+ ez a templom+. 18  Senki ne vezesse tévútra magát: ha valaki közületek azt gondolja, hogy ő bölcs+ ebben a világrendszerben, váljon bolonddá, hogy bölccsé legyen.+ 19  Mert e világ bölcsessége bolondság az Isten előtt;+ mert meg van írva: „A saját ravaszságukban fogja meg a bölcseket.”+ 20  És ismét: „Jehova tudja, hogy a bölcsek okoskodásai hiábavalók.”+ 21  Ezért senki se dicsekedjen emberekkel; mert minden a tiétek:+ 22  akár Pál, akár Apollós+, akár Kéfás, akár a világ, akár élet, akár halál, akár jelenvalók, akár eljövendők,+ minden a tiétek; 23  ti pedig Krisztuséi vagytok,+ Krisztus pedig Istené.+

Lábjegyzetek