Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Korintusz 1:1–31

1  Pál, akit Isten akarata által+ elhívtak Jézus Krisztus apostolának,+ és Szosztenész+ testvérünk  az Isten Korintuszban+ levő gyülekezetének — nektek, akik meg lettetek szentelve+ Krisztus Jézussal egységben, és akiket elhívtak, hogy szentek legyenek+ —, mindazokkal együtt, akik a mi Urunk, Jézus Krisztus nevét+ hívják segítségül minden helyen, aki az ő Uruk is, és a miénk is:+  Ki nem érdemelt kedvesség+ és béke+ legyen veletek Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól!+  Mindig hálát adok értetek az Istennek az Isten ama ki nem érdemelt kedvességét+ tekintve, amely Krisztus Jézusban adatott nektek,+  hogy mindenben meggazdagodtatok+ őbenne, teljes beszédkészségben és teljes ismeretben,+  mint ahogy a Krisztusról való tanúság+ is szilárd lett köztetek,  úgyhogy semmilyen ajándékban+ sincs hiányotok, miközben sóváran várjátok Jézus Krisztus, a mi Urunk kinyilatkozását+.  Ő meg is fog szilárdítani+ benneteket mindvégig, hogy semmilyen vád ne érhessen+ titeket Jézus Krisztus, a mi Urunk napján.+  Hű az Isten,+ aki elhívott benneteket, hogy részességetek+ legyen a Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal. 10  Buzdítalak+ pedig titeket, testvérek, Jézus Krisztus, a mi Urunk neve által,+ hogy mindnyájan egyetértésben beszéljetek,+ és ne legyenek köztetek meghasonlások,+ hanem legyetek teljesen egységesek ugyanabban a gondolkodásban és ugyanabban a felfogásban.+ 11  Mert a Kloé házából valók feltárták+ nekem rólatok, testvéreim, hogy viszályok vannak köztetek. 12  Ezt úgy értem, hogy mindegyikőtök ilyeneket mond: „Én Pálhoz tartozom!” „Én meg Apollóshoz!”+ „Én meg Kéfáshoz!” „Én meg Krisztushoz!” 13  Meg van osztva a Krisztus.+ Csak nem Pált feszítették oszlopra értetek? Vagy Pál nevében keresztelkedtetek meg+? 14  Hálás vagyok, hogy senki mást nem kereszteltem meg közületek, csak Kriszpuszt+ és Gájuszt+, 15  nehogy bárki is azt mondhassa, hogy az én nevemben keresztelkedtetek meg. 16  Igen, még Sztefanász+ háznépét is megkereszteltem. Ami a többieket illeti, nem tudok róla, hogy bárki mást megkereszteltem volna. 17  Mert nem azért küldött el engem Krisztus,+ hogy kereszteljek, hanem hogy hirdessem a jó hírt, de nem a beszéd bölcsességével,+ hogy hasztalanná ne legyen a Krisztus kínoszlopa. 18  A kínoszlopról való beszéd ugyanis bolondság+ azoknak, akik elvesznek,+ de nekünk, akik megmentésben részesülünk,+ Isten ereje.+ 19  Mert meg van írva: „El fogom veszteni a bölcsek bölcsességét,+ és félretolom a műveltek+ intelligenciáját.”+ 20  Hol a bölcs? Hol az írástudó?+ Hol ennek a világrendszernek+ a vitázója+? Nem tette-e bolondsággá az Isten a világ bölcsességét?+ 21  Mivel ugyanis — az Isten bölcsességének megfelelően — a világ a maga bölcsessége+ útján nem ismerte meg az Istent,+ az Isten jónak látta, hogy a prédikált dolgok bolondsága+ által mentse meg a hívőket. 22  Mert ahogy a zsidók jeleket kérnek,+ úgy a görögök is bölcsességet keresnek,+ 23  de mi az oszlopra feszített Krisztust prédikáljuk,+ aki a zsidóknak ok a botránkozásra,+ a nemzeteknek pedig bolondság;+ 24  az elhívottaknak azonban — zsidóknak és görögöknek egyaránt — Krisztus, az Isten ereje+ és az Isten bölcsessége+. 25  Mert az Isten „bolondsága” bölcsebb az embereknél, és az Isten „gyöngesége” erősebb az embereknél.+ 26  Mert látjátok a tőle való elhívásotokat, testvérek, hogy nem sok olyan hívatott el,+ aki test szerint bölcs,+ nem sok hatalmas,+ nem sok előkelő származású; 27  hanem a világ bolondjait+ választotta ki az Isten, hogy megszégyenítse a bölcs embereket, és a világ gyöngéit választotta ki az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket,+ 28  és a világ nem előkelőit és a lenézetteket választotta ki az Isten, a nem létezőket,+ hogy semmivé tegye+ a létezőket, 29  hogy e g y test se dicsekedjen+ az Isten színe előtt. 30  Neki köszönhető pedig, hogy egységben vagytok Krisztus Jézussal, aki Istentől való bölcsesség+ lett nekünk, és igazságosság+ és megszenteltség+ és váltság általi szabadítás is;+ 31  hogy úgy legyen, ahogy meg van írva: „Aki dicsekszik, Jehovával dicsekedjen.”+

Lábjegyzetek