Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Timóteusz 6:1–21

6  Mindazok, akik igát viselő rabszolgák, továbbra is úgy tekintsék tulajdonosaikat, mint akik teljes tiszteletre méltók,+ hogy az Isten nevét és a tanítást soha ne gyalázzák.+  Ezenfelül azok, akiknek hívő tulajdonosaik vannak,+ ne nézzék le őket,+ mert testvérek ők.+ Ellenkezőleg, annál készségesebben legyenek rabszolgák, mert akik hasznát veszik jó szolgálatuknak, hívők és szeretettek. Ezeket a dolgokat tanítsd,+ és ezek által buzdíts továbbra is.  Ha valaki más tant tanít,+ és nem ért egyet az egészséges+ szavakkal, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak a szavaival, sem azzal a tanítással, amely összhangban van az Isten iránti odaadással,+  az felfuvalkodott a büszkeségtől,+ és semmit sem ért,+ hanem a kérdések felőli viták és a szavak körüli csatározások betege az elméjében.+ Ezekből irigység+ származik, viszálykodás, becsmérlő+ beszédek, gonosz gyanúsítások,  semmiségeken való heves vitatkozások olyan emberek részéről, akik megromlottak elméjükben,+ és meg vannak fosztva az igazságtól,+ akik úgy gondolják, hogy az Isten iránti odaadás nyereségnek eszköze.+  Az biztos, hogy az Isten iránti odaadás+ megelégedettséggel+ nagy nyereség eszköze.+  Mert semmit sem hoztunk a világba, és ki sem vihetünk semmit.+  Így hát, ha van élelmünk és ruházatunk meg hajlékunk, elégedettek leszünk ezekkel.+  Akiknek azonban elhatározásuk, hogy gazdagok lesznek, azok kísértésbe+, csapdába, sok értelmetlen és káros kívánságba+ esnek, amelyek pusztulásba és romlásba döntik az embereket.+ 10  Mert a pénz szeretete+ mindenfajta ártalmas dolognak+ gyökere+, és erre a szeretetre törekedve némelyek eltévelyedtek a hittől, és mindenütt sok fájdalommal szegezték át magukat.+ 11  Te azonban, ó, Isten embere, menekülj ezektől a dolgoktól.+ Törekedj pedig az igazságosságra, az Isten iránti odaadásra, a hitre, a szeretetre, a kitartásra, a szelídségre.+ 12  Harcold meg a hit kiváló harcát,+ ragadd meg szilárdan az örök életet, amelyre elhívtak, és amelyre nézve megtetted a kiváló nyilvános kijelentést+ sok tanú előtt. 13  Az Isten színe előtt, aki életben tart mindent, és Krisztus Jézusé előtt, aki mint tanú+ megtette a kiváló nyilvános kijelentést+ Poncius Pilátus előtt+, utasítalak+, 14  hogy tartsd meg a parancsolatot szennyfolt nélkül és feddhetetlenül Jézus Krisztus, a mi Urunk nyilvánvalóvá válásáig+. 15  Ezt a boldog és egyedüli Hatalmasság+ megmutatja majd a meghatározott időben+, ő, a királyként uralkodók Királya+ és az úrként uralkodók Ura+, 16  akié egyedül a halhatatlanság,+ aki megközelíthetetlen világosságban lakik,+ akit az emberek közül senki nem látott, és nem is láthat.+ Övé legyen a tisztelet+ és az örök hatalom! Ámen. 17  Utasítsd azokat, akik gazdagok+ a jelenlegi világrendszerben, hogy ne legyenek kevélyek,+ és reménységüket ne bizonytalan gazdagságba+ vessék, hanem Istenbe, aki gazdagon megad nekünk mindent az élvezetünkre;+ 18  hogy a jóban munkálkodjanak,+ hogy jó cselekedetekben legyenek gazdagok,+ hogy bőkezűek legyenek, készek arra, hogy osztozzanak,+ 19  biztonságban jó alapot+ gyűjtve+ maguknak kincsként a jövőre, hogy szilárdan megragadják a valódi életet.+ 20  Ó, Timóteusz, őrizd meg, ami letétbe van helyezve nálad,+ elfordulva az üres beszédektől, melyek sértik azt, ami szent, és annak ellentmondásaitól, amit hamisan „ismeretnek” neveznek.+ 21  Az efféle ismeret fitogtatása miatt némelyek eltértek a hittől.+ A ki nem érdemelt kedvesség legyen veletek!

Lábjegyzetek