Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Timóteusz 5:1–25

5  Az idősebb férfit ne bíráld szigorúan.+ Ellenkezőleg, kérleld őt, mint apát, a fiatalabb férfiakat, mint fivéreket,  az idősebb nőket+, mint anyákat, a fiatalabb nőket, mint nővéreket+, teljes tisztasággal.  Tiszteld az özvegyeket, akik valóban özvegyek+.  Ha pedig valamely özvegynek vannak gyermekei vagy unokái, ezek először is azt tanulják meg, hogy a saját háznépükben+ éljenek Isten iránti odaadás szerint, és hogy mindig adják meg szüleiknek+ és nagyszüleiknek az őket megillető viszonzást, mert ez elfogadható az Isten szemében.+  Az olyan asszony pedig, aki valóban özvegy, és nincstelen maradt,+ az az Istenbe vetette reménységét,+ és rendületlen marad a könyörgésekben és az imákban éjjel-nappal.+  Amelyik ellenben érzéki kielégülésben+ leli kedvét, az élő létére halott+.  Így hát ezeket parancsold továbbra is,+ hogy feddhetetlenek+ legyenek.  Bizonyos, hogy ha valaki nem gondoskodik az övéiről,+ és kiváltképp a háznépének tagjairól,+ a hitet+ megtagadta+, és rosszabb a hitetlennél.  A jegyzékbe olyan özvegy kerüljön, aki nem fiatalabb hatvanévesnél, e g y férjnek volt a felesége,+ 10  és aki mellett tanúskodnak a jó cselekedeteiért,+ ha gyermekeket nevelt föl,+ ha idegeneket látott vendégül,+ ha megmosta a szentek lábát,+ ha segített a nyomorúságban levőkön,+ ha szorgosan elfoglalta magát mindenféle jó cselekedettel.+ 11  A fiatalabb özvegyeket ellenben utasítsd el, mert ha nemi ösztöneik közéjük és a Krisztus közé állnak,+ férjhez akarnak menni, 12  és ítélet alá esnek, mivel semmibe vették hitük első kifejezését.+ 13  Ugyanakkor azt is megtanulják, hogy tétlenkedők legyenek, a házaknál kódorogva; igen, nemcsak hogy tétlenkedők, de pletykálkodók is, és mások dolgába avatkozók,+ olyasmikről beszélve, amikről nem kellene. 14  Azt kívánom tehát, hogy a fiatalabb özvegyek menjenek férjhez,+ szüljenek gyermekeket,+ vezessenek háztartást, ne adjanak alkalmat az ellenszegülőnek a szidalmazásra.+ 15  Némelyek már el is fordultak, hogy Sátánt kövessék. 16  Ha valamely hívő asszonynak özvegy rokonai vannak, segítsen rajtuk,+ és ne a gyülekezetre nehezedjen a teher. Akkor a gyülekezet segíteni tud azokon, akik valóban özvegyek.+ 17  A vének, akik jól szolgálnak elöljáróként+, kétszeres tiszteletre méltattassanak,+ kiváltképp, akik keményen dolgoznak a beszédben és a tanításban.+ 18  Mert azt mondja az írás: „Ne kösd be a bika száját, mikor csépli a gabonát”;+ továbbá: „Méltó a munkás a bérére.”+ 19  Vén ellen ne fogadj el vádat, csak két vagy három tanú bizonysága alapján.+ 20  Akik bűnt gyakorolnak,+ azokat fedd meg+ minden szemlélő előtt, hogy a többiekben is félelem legyen.+ 21  Ünnepélyesen meghagyom neked az Isten és Krisztus Jézus és a választott angyalok előtt,+ hogy tartsd meg ezeket a dolgokat előítélet nélkül, és semmit se tégy elfogultságból.+ 22  Kezedet soha senkire ne tedd rá+ elhamarkodottan;+ részes se légy mások bűneiben;+ őrizd meg magadat tisztán.+ 23  Ne igyál többé vizet, hanem élj egy kevés borral+ a gyomrodra és gyakori betegeskedésedre való tekintettel. 24  Némely ember bűnei mindenki előtt nyilvánvalók,+ és közvetlenül ítélethez vezetnek, ami pedig másokat illet, az ő bűneik is nyilvánvalóvá lesznek később.+ 25  Ugyanígy a jó cselekedetek is mindenki előtt nyilvánvalók,+ és amelyekkel másképp áll a dolog, azok sem rejtegethetők.+

Lábjegyzetek