Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Sámuel 4:1–22

4  Sámuel beszéde pedig továbbra is eljutott egész Izraelhez. Izrael aztán hadba vonult a filiszteusok ellen. Eben-Ézer mellett ütöttek tábort,+ míg a filiszteusok Afékban+ táboroztak le.  És csatarendbe álltak+ a filiszteusok, hogy megütközzenek Izraellel. A csata rosszul alakult, úgyhogy Izrael vereséget szenvedett a filiszteusoktól,+ és azok levágtak mintegy négyezer embert a zárt csatasorban, a mezőn.  Amikor a nép a táborba ért, Izrael vénei így szóltak: „Miért vert meg ma minket Jehova a filiszteusok előtt?+ Hozzuk el magunkhoz Silóból Jehova szövetségének ládáját,+ hogy itt legyen közöttünk, és megmentsen bennünket ellenségeink kezéből.”  A nép tehát elküldött Silóba, és elhozták onnan a seregek Jehovájának szövetségládáját, aki a kerubokon ül.+ Éli két fia, Hofni és Fineás is ott volt az igaz Isten szövetségének ládájával.+  Történt pedig, hogy mihelyt a táborba ért Jehova szövetségének ládája, minden izraelita harsány rivalgásban tört ki,+ hogy a föld is beleremegett.  A filiszteusok is meghallották a rivalgás hangját, és elkezdték mondogatni: „Mit jelentsen e harsány rivalgás+ hangja a héberek táborában?” Végül megtudták, hogy Jehova ládája érkezett meg a táborba.  Félelem szállt a filiszteusokra, mert így szóltak: „Isten eljött a táborba!”+ Azért ezt mondták: „Jaj nekünk! Soha nem történt még ilyesmi!  Jaj nekünk! Ki ment meg bennünket e fenséges Isten kezéből? Ez az az Isten, aki megverte Egyiptomot mindenféle öldökléssel a pusztában.+  Legyetek bátrak és legyetek férfiak, ti filiszteusok, hogy ne kelljen a hébereknek szolgálnotok, ahogy ők szolgáltak nektek.+ Legyetek férfiak, és harcoljatok!” 10  Harcoltak is a filiszteusok, Izrael pedig vereséget szenvedett,+ és ki-ki elmenekült a maga sátrába.+ Igen nagy öldöklés volt,+ úgyhogy harmincezer gyalogos esett el Izrael soraiból.+ 11  Isten ládáját is zsákmányul ejtették,+ és meghalt Éli két fia, Hofni és Fineás.+ 12  Egy benjámini férfi pedig elfutott a harctérről, és még aznap odaért Silóba megszaggatott ruhában+ és porral hintett fővel.+ 13  Amikor odaért, Éli az útfélen ült a székén, és figyelt, mert szívét remegés fogta el az igaz Isten ládája miatt.+ A férfi pedig bement a városba, hogy hírt vigyen, és az egész város kiáltozni kezdett. 14  Éli meghallotta a kiáltozás hangját, és így szólt: „Mit jelentsen e zsivajgás hangja?”+ A férfi pedig sietett odamenni, és hírt vinni Élinek. 15  (Éli ekkor kilencvennyolc éves volt, és szemei már merevek voltak, úgyhogy nem látott.)+ 16  A férfi akkor így szólt Élihez: „Én vagyok az, aki a harctérről jön, a harctérről menekültem ma el.” Éli erre ezt mondta: „Mi történt, fiam?” 17  A hírvivő így válaszolt: „Izrael megfutamodott a filiszteusok elől, és nagy vereség érte a népet.+ A te két fiad is meghalt — Hofni és Fineás+ —, sőt az igaz Isten ládáját is zsákmányul ejtették.”+ 18  Amikor az igaz Isten ládáját említette, Éli abban a pillanatban hátraesett a székről a kapu mellé, és nyakát szegte. Meg is halt, mert öreg volt már ez az ember, és nehéz. Negyven évig ítélte Izraelt. 19  A menye, Fineás felesége pedig terhes volt, közeledett már a szülése, és hírét vette, hogy zsákmányul ejtették az igaz Isten ládáját, és hogy apósa is, férje is meghalt. Ekkor összegörnyedt, és megindult a szülése, mert váratlanul törtek rá a fájások.+ 20  Amikor haldoklott, a mellette álló asszonyok így szóltak: „Ne félj, mert fiút szültél.”+ De ő nem válaszolt, és nem törődött vele a szíve. 21  A fiúnak pedig az Ikábód+ nevet adta, és ezt mondta: „Száműzetésbe került a dicsőség Izraeltől”;+ ezzel az igaz Isten ládájának zsákmányul ejtésére és apósára, illetve férjére utalt.+ 22  Ezt mondta tehát: „Száműzetésbe került a dicsőség Izraeltől,+ mert zsákmányul ejtették az igaz Isten ládáját.”+

Lábjegyzetek