Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Sámuel 28:1–25

28  Történt pedig azokban a napokban, hogy a filiszteusok hadrendbe gyűjtötték táboraikat, hogy hadakozzanak Izrael ellen.+ Ákis ezért ezt mondta Dávidnak: „Biztosan tudod, hogy velem kell kivonulnod a táborba — neked meg az embereidnek.”+  Dávid erre így szólt Ákishoz: „Akkor te már azt is tudod, mit kell tennie a szolgádnak.” Ákis feleletül ezt mondta Dávidnak: „Éppen ezért fejem őrzőjének nevezlek ki mindenkorra.”+  Közben Sámuel meghalt, és egész Izrael megsiratta őt. A városában, Rámában temették el.+ Saul pedig eltávolította a szellemidézőket és a jövendőmondókat az országból.+  A filiszteusok ezután összegyűltek, eljöttek és letáboroztak Sunemben+. Saul ezért egybegyűjtötte egész Izraelt, és tábort ütöttek a Gilboán+.  Amikor Saul meglátta a filiszteusok táborát, megijedt, és nagy remegés fogta el a szívét.+  Kérdezte ugyan Saul Jehovát,+ de Jehova soha nem válaszolt neki,+ sem álmokkal+, sem az urimmal+, sem a próféták+ által.  Végül Saul így szólt a szolgáihoz: „Keressetek nekem egy asszonyt, aki ért a szellemidézéshez+, és elmegyek hozzá, kikérem a tanácsát.” A szolgái akkor ezt mondták neki: „Íme, van egy asszony Én-Dórban+, aki ért a szellemidézéshez.”  Saul tehát elváltoztatta+ külsejét, más ruhába bújt, és elment két emberrel. El is jutottak az asszonyhoz éjjel+. Akkor így szólt Saul: „Kérlek, jósolj+ nekem szellemidézéssel, és idézd meg nekem azt, akit mondok neked.”  Az asszony azonban ezt mondta neki: „Íme, magad is jól tudod, mit tett Saul, hogyan irtotta ki az országból a szellemidézőket és a jövendőmondókat.+ Akkor miért vetsz tőrt a lelkemnek, hogy halálra adj?”+ 10  De Saul azonnal megesküdött neki Jehovára, ezt mondva: „Él Jehova,+ hogy nem vonsz magadra vétket ebben a dologban!” 11  Az asszony akkor így szólt: „Kit idézzek meg neked?” Ő erre ezt mondta: „Idézd meg nekem Sámuelt.”+ 12  Amikor az asszony meglátta „Sámuelt+”, teli torokból felkiáltott; aztán ezt mondta az asszony Saulnak: „Miért csaptál be? Hiszen te vagy Saul!” 13  A király azonban így szólt hozzá: „Ne félj! Ugyan mit láttál?” Az asszony erre elmondta Saulnak: „Valami istent+ láttam feljönni a földből.” 14  Saul rögtön megkérdezte tőle: „Milyen az alakja?”, mire ő ezt válaszolta: „Idős ember jön fel, és palástba+ van burkolózva.” Saul akkor felismerte, hogy „Sámuel” az,+ majd mélyen meghajolt, arccal a földig, és leborult. 15  „Sámuel” ezután így szólt Saulhoz: „Miért háborgattál azzal, hogy megidéztettél?”+ Saul erre ezt mondta: „Nagyon szorult helyzetben vagyok,+ mert a filiszteusok harcolnak ellenem, Isten pedig eltávozott+ tőlem, és nem válaszol már nekem sem a próféták által, sem álmokkal.+ Ezért téged hívlak, hogy tudasd velem, mit tegyek.”+ 16  „Sámuel” így folytatta: „Miért kérdezel engem, ha egyszer Jehova eltávozott tőled+ és ellenséged lett?+ 17  Jehova a maga részéről pontosan úgy fog cselekedni, ahogy megmondta általam. Elszakasztja Jehova kezedből a királyságot,+ és felebarátodnak, Dávidnak adja.+ 18  Mivel nem hallgattál Jehova szavára,+ és nem töltötted ki lángoló haragját Amáleken,+ azért teszi ezt veled Jehova a mai napon. 19  Jehova veled együtt Izraelt is a filiszteusok kezébe adja,+ te+ pedig holnap a fiaiddal+ együtt velem leszel. Még Izrael táborát is a filiszteusok kezébe adja Jehova.”+ 20  Saul akkor hirtelen teljes hosszában a földre esett, és nagyon félni kezdett „Sámuel” szavai miatt. Erő sem volt benne, hisz nem evett semmit egész nap és egész éjjel. 21  Az asszony pedig odament Saulhoz, és látta, hogy nagyon megrettent. Ezt mondta hát neki: „Íme, szolgálóleányod hallgatott szavadra. Tenyeremre tettem a lelkemet,+ és hallgattam szavaidra, amelyeket mondtál nekem. 22  Most azért, kérlek, te is hallgass szolgálóleányod szavára. Hadd tegyek eléd egy darab kenyeret, és egyél, hogy erőre kapj, mert elmész utadra.” 23  Ő azonban vonakodott, és így szólt: „Nem eszem.” De a szolgái és az asszony is tovább unszolták. Végül hallgatott a szavukra, felkelt a földről és leült az ágyra. 24  Az asszonynak pedig volt egy hizlalt borjúja+ a háznál. Gyorsan feláldozta,+ lisztet vett elő, tésztát gyúrt, és kovásztalan kenyeret sütött belőle. 25  Aztán felszolgálta azt Saulnak és a szolgáinak, ők pedig ettek. Utána fölkeltek, és még az éjjel+ elmentek.

Lábjegyzetek