Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Sámuel 24:1–22

24  Amikor aztán Saul visszatért a filiszteusok üldözéséből,+ hírül vitték neki: „Íme, Dávid Én-Gedi+ pusztájában van.”  Saul erre magához vett háromezer válogatott férfit+ egész Izraelből, és elment, hogy felkutassa Dávidot+ meg embereit a kőszáli kecskék+ kopár szikláin.  Végül eljutott az út menti kő juhaklokhoz, ahol volt egy barlang. Be is ment oda Saul, hogy szükségét végezze.+ Dávid és az emberei ezalatt a barlang+ leghátsó részében ültek.  Így szóltak az emberei Dávidhoz: „Ez az a nap, amelyen azt mondja neked Jehova: »Íme, kezedbe adom ellenségedet.+ Úgy cselekedj vele, ahogy jónak látszik szemedben.«”+ Dávid tehát felkelt, és titkon levágta Saul palástjának a szárnyát.  Utána azonban bántotta a szíve+ Dávidot, amiért levágta Saul palástjának a szárnyát.  Ezért ezt mondta az embereinek: „Jehova szemszögéből nézve el sem tudom képzelni, hogy ilyesmit tegyek urammal, Jehova felkentjével+, hogy kinyújtsam ellene a kezem, hiszen ő Jehova felkentje!”+  Dávid tehát szétoszlatta embereit ezekkel a szavakkal, és nem engedte, hogy fölkeljenek Saul ellen.+ Saul pedig fölkelt a barlangból, és folytatta útját.  Aztán Dávid is fölkerekedett és kiment a barlangból, majd Saul után kiáltott: „Uram+ király!” Saul erre hátratekintett, Dávid pedig mélyen meghajolt, arccal a földig,+ és leborult.  Aztán így szólt Dávid Saulhoz: „Miért hallgatsz az olyan ember szavára,+ aki azt mondja: »Íme, Dávid ártani akar neked.« 10  Íme, a mai napon látták szemeid, hogy kezembe adott ma téged Jehova a barlangban. Valaki azt mondta, meg kell ölni+ téged, de én megszántalak, és ezt mondtam: »Nem nyújtom ki a kezem uram ellen, mert ő Jehova felkentje+ 11  Nézd, atyám+, igen, nézd csak a palástod szárnyát kezemben, mert amikor levágtam palástod szárnyát, nem öltelek meg. Tudd meg és lásd, hogy nincsen kezemben gonoszság+, sem lázadás, és nem vétkeztem ellened, holott te leselkedsz a lelkem után, hogy elvegyed.+ 12  Jehova ítéljen közöttem és közötted,+ és Jehova álljon rajtad bosszút+ értem, de én nem emelem rád kezemet.+ 13  A régiek közmondása is úgy tartja: »A gonoszoktól gonoszság származik«,+ de én nem emelem rád kezemet. 14  Kicsoda után vonult ki Izrael királya? Kit kergetsz? Egy holt ebet?+ Egy árva bolhát?+ 15  Jehova legyen a bíró, ő ítéljen közöttem és közötted. Ő látja és képviseli peres ügyemet,+ és megítél engem, hogy kiszabadítson kezedből.” 16  Dávid alig fejezte be Saulhoz intézett szavait, amikor Saul így szólt: „A te hangod az, fiam, Dávid?”+ És felemelte Saul a hangját, és sírt.+ 17  Aztán ezt mondta Dávidnak: „Te igazságosabb vagy nálam,+ mert te jót tettél velem,+ én pedig gonoszságot műveltem veled. 18  Te ma megmondtad, milyen jót tettél velem, hiszen Jehova a kezedbe adott,+ mégsem öltél meg. 19  Pedig ha az ember rátalál ellenségére, vajon elbocsátja-e jó úton?+ Jehova jóval fog jutalmazni téged,+ mivel így tettél velem a mai napon. 20  Most pedig, íme, jól tudom, hogy királyként fogsz uralkodni,+ és hogy a te kezedben fennmarad Izrael királysága. 21  Esküdj meg hát nekem most Jehovára,+ hogy nem irtod ki magomat utánam, és nem törlöd ki nevemet apám házából.”+ 22  Dávid azért megesküdött Saulnak, és azután Saul hazament+. Dávid és az emberei pedig fölmentek a nehezen megközelíthető helyre.+

Lábjegyzetek