Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

1Sámuel 16:1–23

16  Jehova végül így szólt Sámuelhez: „Meddig keseregsz még Saul miatt,+ ha én egyszer elvetettem, hogy ne uralkodjon királyként Izrael felett?+ Töltsd meg a szarudat olajjal+, és menj. A betlehemi Isaihoz+ küldelek, mert az ő fiai közül szemeltem ki magamnak királyt.”+  Sámuel azonban ezt mondta: „Hogyan mehetnék? Ha Saul meghallja ezt, biztos, hogy megöl engem.”+ Jehova így folytatta: „Vigyél magaddal egy üszőt a csordából, és ezt mondd: »Azért jöttem, hogy áldozzak Jehovának.«+  Hívd meg Isait az áldozatra, én pedig tudatom veled, mit tegyél.+ Kend fel+ nekem azt, akit mutatok neked.”  Sámuel azt tette, amit Jehova mondott. Amikor megérkezett Betlehembe+, a város vénei remegve+ mentek eléje, és ezt mondták: „Békét jelent-e jöveteled?”+  Ő erre így szólt: „Békét. Azért jöttem, hogy áldozzak Jehovának. Szenteljétek meg+ magatokat, és gyertek velem az áldozatra.” Akkor megszentelte Isait és fiait, majd meghívta őket az áldozatra.  Történt pedig, hogy amikor bejöttek, és ő meglátta Eliábot+, rögtön ezt mondta: „Bizony Jehova előtt van a felkentje.”  De Jehova így szólt Sámuelhez: „Ne tekints a külsejére, se magas termetére,+ mert elvetettem őt. Mert nem úgy lát az Isten,+ ahogy az ember lát. Az ember ugyanis azt nézi, amit a szeme lát,+ Jehova ellenben azt nézi, hogy milyen a szív+.”  Isai akkor odahívta Abinádábot+, és elvezette Sámuel előtt, de ő ezt mondta: „Ez sem az, akit Jehova választott.”  Isai ezután Sammahot+ vezette oda; de ő ezt mondta: „Ez sem az, akit Jehova választott.” 10  Isai már hét fiát vezette el így Sámuel előtt, de Sámuel ezt mondta Isainak: „Nem ezeket választotta Jehova.” 11  Sámuel végül így szólt Isaihoz: „Ez az összes fiú?” Erre ő ezt mondta: „A legfiatalabb még hátravan,+ és íme, a juhokat legelteti.”+ Sámuel ekkor így szólt Isaihoz: „Küldj csak el érte, és hozasd ide, mert addig nem ülünk le étkezni, míg ide nem jön.” 12  Ő el is küldött érte és elhozatta. Szép szemű, jó megjelenésű és pirospozsgás+ ifjú volt. Jehova akkor így szólt: „Kelj fel, és kend fel, mert ő az!”+ 13  Sámuel tehát fogta az olajosszarut+, és felkente őt a testvérei között. Attól a naptól fogva Jehova szelleme működni kezdett Dávidon.+ Később Sámuel fölkerekedett, és elment Rámába+. 14  Saultól pedig eltávozott+ Jehova szelleme, és rossz szellem+ tartotta rettegésben, amelyet Jehova küldött. 15  Így szóltak Saulhoz a szolgái: „Íme, Istentől jött rossz szellem tart téged rettegésben. 16  Parancsolja meg hát urunk, hogy szolgáid, akik előtted vannak, keressenek egy ügyes+ hárfást+. Amikor rád száll Isten rossz szelleme, ő hárfázni fog kezével, és biztosan jobban leszel.” 17  Saul erre ezt mondta a szolgáinak: „Szerezzetek hát nekem valakit, aki jól játszik, és hozzátok ide hozzám.”+ 18  Ekkor megszólalt az egyik szolga, és ezt mondta: „Íme, láttam, milyen ügyesen játszik a betlehemi Isai egyik fia.+ Vitéz és erős férfi,+ harcra termett,+ értelmes beszédű+ és szép termetű ember.+ Jehova vele van.”+ 19  Saul akkor követeket küldött Isaihoz ezekkel a szavakkal: „Küldd el hozzám Dávid fiadat, aki a nyáj mellett van.”+ 20  Isai tehát fogott egy szamarat. Szerzett kenyeret, egy tömlő+ bort meg egy kecskegidát, és elküldte ezeket a fia, Dávid keze által Saulnak.+ 21  Így aztán Dávid elment Saulhoz, és szolgált neki.+ Saul nagyon megszerette őt, ő pedig a fegyverhordozója+ lett. 22  El is küldött Saul Isaihoz, és ezt üzente: „Kérlek, hadd maradjon Dávid a szolgálatomban, mert kegyet talált szememben.” 23  És amikor Isten szelleme megszállta Sault, Dávid elővette a hárfát, és játszott rajta a kezével. Saul ilyenkor megkönnyebbült, jobban lett, és eltávozott tőle a rossz szellem.+

Lábjegyzetek