Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

1Péter 3:1–22

3  Hasonló módon,+ ti feleségek, rendeljétek alá+ magatokat a férjeteknek, hogy ha vannak olyanok, akik nem engedelmeskednek+ a szónak, ők a feleségük viselkedése által szó nélkül is megnyeressenek,+  miután szemtanúi voltak mélységes megbecsüléssel párosult tiszta viselkedéseteknek.+  Ékességetek pedig ne a külsőséges hajfonogatásból+ és aranydíszek felrakásából+ vagy felsőruhák viseléséből álljon,  hanem legyen az a szív rejtett embere+ a csendes és szelíd szellem+ romolhatatlan öltözékében+; ennek a szellemnek nagy értéke van az Isten szemében.  Mert így ékesítették magukat régente az Istenben reménykedő szent asszonyok is, alárendelve magukat a férjüknek,  ahogyan Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, „urának” hívva őt.+ Ti pedig az ő gyermekei lettetek, feltéve, hogy ezentúl is jót cselekszetek, és nem féltek semmiféle, rettegésre okot adó dologtól.+  Ti férjek, hasonló módon+ továbbra is az ismeretnek megfelelően+ lakjatok velük, tiszteletet adva+ nekik mint gyengébb edénynek — a női nemnek —, mivel velük együtt örökösei+ is vagytok az élet ki nem érdemelt kegyének; hogy imáitok akadályba ne ütközzenek.+  Végezetül, mindnyájan egyféleképpen gondolkozzatok,+ legyetek együttérzők, testvéri vonzalommal élők, gyengéden könyörületesek,+ alázatosak,+  nem fizetve vissza sérelemmel a sérelemért,+ vagy szidalmazással a szidalmazásért,+ hanem ellenkezőleg, áldást mondva,+ mert erre a pályára hívtak el titeket, hogy áldást örököljetek. 10  Mert „aki akarja az életet szeretni és jó napokat látni,+ tartsa vissza nyelvét+ a rossztól, és ajkát a megtévesztő beszédtől,+ 11  és forduljon el a rossztól,+ és cselekedjen jót; keresse a békét, és törekedjen rá.+ 12  Mert Jehova szeme+ az igazságosakon van, és füle a könyörgésük felé fordul;+ de Jehova arca a rossz dolgokat cselekvők ellen van.”+ 13  Valóban, ki az, aki ártani fog nektek, ha buzgóvá lesztek a jóért?+ 14  De még ha szenvednétek is az igazságosságért, boldogok vagytok.+ Amitől meg félnek, attól ti ne féljetek,+ és zaklatottá se váljatok,+ 15  hanem szenteljétek meg a Krisztust mint Urat a szívetekben,+ mindig készen állva a védelmezésre+ mindenki előtt, aki a bennetek levő reménység okát követeli tőletek, de ezt szelíden+ és mélységes megbecsülést tanúsítva tegyétek. 16  Őrizzétek meg a jó lelkiismeretet,+ hogy abban az adott dologban, amelyben ellenetek beszélnek, megszégyenüljenek+ azok, akik lenézően beszélnek a Krisztusban való jó viselkedésetekről.+ 17  Mert jobb amiatt szenvedni, hogy jót cselekszetek+ — ha ezt kívánja az Isten akarata —, mint amiatt, hogy rosszat cselekszetek.+ 18  Hiszen Krisztus is meghalt egyszer s mindenkorra a bűnökért,+ egy igazságos személy igazságtalanokért,+ hogy az Istenhez vezessen titeket;+ ő, akit halálra juttattak a testben,+ de aki megeleveníttetett a szellemben.+ 19  Ebben az állapotban el is ment, és prédikált a börtönben levő szellemeknek,+ 20  akik engedetlenek voltak egykor,+ amikor az Isten türelme+ várt Noé napjaiban, míg készült a bárka,+ amelyben kevés ember, azaz nyolc lélek vitetett át biztonságban a vízen.+ 21  Ami ennek megfelel, tudniillik a keresztség (nem a test szennyének eltávolítása, hanem az Istenhez intézett kérés jó lelkiismeretért+), az most titeket is megment Jézus Krisztus feltámadása által.+ 22  Ő Isten jobbján van,+ mert az égbe ment; s alávettettek neki angyalok+ és hatalmak és erők.+

Lábjegyzetek