Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

1Péter 1:1–25

1  Péter, Jézus Krisztus apostola+, a Pontuszban, Galáciában, Kappadóciában+, Ázsiában és Bitíniában szétszóródott+ ideiglenes lakosoknak+, azoknak, akik ki vannak választva+  Isten, az Atya előretudása szerint,+ a szellem általi megszenteléssel,+ azért, hogy engedelmesek legyenek, és meg legyenek hintve+ Jézus Krisztus vérével:+ Ki nem érdemelt kedvességben és békében legyen részetek mind bőségesebben!+  Áldott legyen Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak Istene és Atyja,+ mert nagy irgalmassága szerint új születést+ adott nekünk élő reménységre+ Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által,+  romolhatatlan és beszennyezetlen és el nem hervadó örökségre.+ Ez az egekben van fenntartva számotokra,+  akiket Isten hatalma óv hit+ által olyan megmentésre+, amely készen áll, hogy kinyilatkoztassák+ az utolsó időszakban.+  Ennek ti nagyon örvendeztek, bár most egy kis ideig, ha így kell lennie, különféle próbák bánatot okoznak nektek,+  hogy hitetek kipróbált minőségét,+ amely sokkal értékesebb a tűz által ugyan megpróbált, ám veszendő aranynál,+ olyannak találják, ami dicséretre, dicsőségre és tiszteletre ad okot Jézus Krisztus kinyilatkozásakor.+  Bár soha nem láttátok, szeretitek őt.+ Bár jelenleg nem néztek őreá, mégis hitet gyakoroltok benne, és nagyon örvendeztek, elmondhatatlan, dicsőült örömmel,  minthogy elnyeritek hitetek végcélját, lelketek megmentését.+ 10  E megmentés felől szorgalmasan tudakozódtak és gondosan kutattak+ a próféták, akik a nektek szánt ki nem érdemelt kedvességről+ prófétáltak.+ 11  Egyre csak azt vizsgálták, hogy mely sajátos időszakra+, illetve miféle időszakra mutat a bennük levő szellem+ Krisztusra nézve,+ amikor az előre tanúskodott a Krisztusra váró szenvedésekről+ és az ezeket követő dicsőségekről.+ 12  Kinyilatkoztatták nekik, hogy nem önmaguknak,+ hanem nektek szolgálnak azokkal, amik most be lettek jelentve+ nektek azok által, akik hirdették nektek a jó hírt égből elküldött szent szellemmel.+ Ezekbe angyalok kívánnak beletekinteni.+ 13  Övezzétek fel azért elméteket tevékenységre,+ maradjatok teljesen meggondoltak;+ reménységeteket abba a ki nem érdemelt kedvességbe+ vessétek, amelyet Jézus Krisztus kinyilatkozásakor+ hoznak el nektek. 14  Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok+ magatokat többé azokhoz a kívánságokhoz, amelyek korábban, tudatlanságotokban voltak bennetek, 15  hanem összhangban a Szenttel, aki elhívott benneteket, ti magatok is váljatok szentté egész viselkedésetekben,+ 16  mert meg van írva: „Legyetek szentek, mert én szent vagyok.”+ 17  Ezenfelül, ha segítségül hívjátok az Atyát, aki részrehajlás nélkül ítél+ kinek-kinek a munkája szerint, félelemmel+ viseljétek magatokat jövevénységetek+ ideje alatt. 18  Mert tudjátok, hogy nem romlandó dolgokon,+ ezüstön vagy aranyon szabadítottak meg+ titeket az ősatyáitoktól hagyományként kapott, gyümölcstelen viselkedésformátoktól, 19  hanem értékes véren,+ mint egy szeplőtlen és szennyfolt nélküli bárányén,+ igen, Krisztusén.+ 20  Igaz, ő előre ismert volt a világ megalapítása előtt,+ de csak az idők végén vált nyilvánvalóvá tiértetek,+ 21  akik őáltala hisztek Istenben,+ abban, aki feltámasztotta őt a halottak közül,+ s dicsőséget adott neki;+ hogy hitetek és reménységetek Istenben legyen.+ 22  Most, hogy megtisztítottátok+ lelketeket az igazság iránti engedelmességetek által, aminek képmutatás nélküli testvéri vonzalom+ az eredménye, buzgón szeressétek egymást, szívből.+ 23  Mert új születésben részesültetek,+ nem romlandó,+ hanem romolhatatlan+ szaporítómagból+ az élő és megmaradó+ Istennek szava+ által. 24  Mert „minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége olyan, mint a fűnek virága;+ elszárad a fű, és lehull a virág,+ 25  de Jehova beszéde megmarad örökre”.+ Nos, ez az a „beszéd”,+ ez az, amelyet jó hírként hirdettek+ nektek.

Lábjegyzetek