Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

1Mózes 46:1–34

46  Elindult hát Izrael minden hozzátartozójával, és elment Beér-Sebába+, és áldozatokat mutatott be az ő apja, Izsák Istenének.+  Isten ekkor beszélt Izraellel éjjeli látomásban,+ és ezt mondta: „Jákob, Jákob!” Mire az így felelt: „Itt vagyok!”+  Ő pedig ezt mondta: „Én vagyok az igaz Isten+, atyádnak az Istene.+ Ne félj lemenni Egyiptomba, mert nagy nemzetté teszlek ott téged.+  Én magam megyek le veled Egyiptomba, s fel is hozlak onnan;+ és majd József keze fogja le szemedet.”+  Jákob ezután felkerekedett Beér-Sebából, és Izrael fiai vitték Jákobot, az apjukat, valamint kicsinyeiket és feleségeiket a szekereken, melyeket a fáraó küldött a szállítására.+  Ezenkívül magukkal vitték jószágaikat és javaikat, amelyeket Kánaán földjén gyűjtöttek.+ Végül megérkeztek Egyiptomba, Jákob és minden utódja ővele.  Magával vitte a fiait, s fiainak a fiait, a lányait, s fiainak a lányait, minden utódját magával vitte Egyiptomba.+  Így hívták Izrael fiait, akik Egyiptomba mentek:+ Jákob és a fiai: Jákob elsőszülöttje volt Rúben.+  Rúben fiai voltak: Hánók, Pallu, Hecron és Kármi.+ 10  Simeon+ fiai voltak: Jemuel, Jámin, Ohad, Jákin,+ Cohár és Sául,+ egy kánaánita asszony fia. 11  Lévi fiai voltak:+ Gerson+, Kehát+ és Mérári+. 12  Júda+ fiai voltak: Ér+, Onán+, Séla+, Pérec+ és Zerah+. Ér és Onán azonban meghalt még Kánaán földjén.+ És Pérec fiai voltak: Hecron+ és Hámul.+ 13  Issakár+ fiai voltak: Tóla+, Puva+, Jóv és Simron+. 14  Zebulon+ fiai voltak: Szered, Elon és Jahleél.+ 15  Ezek Lea fiai,+ akiket Jákobnak szült Paddán-Arámban, s rajtuk kívül még a lánya, Dína+. Fiainak és lányainak a száma összesen: harminchárom lélek. 16  Gád+ fiai voltak: Cifjon, Haggi, Súni, Ecbón, Éri, Arodi és Aréli.+ 17  Áser+ fiai voltak: Jimnah, Jisva, Jisvi, Beria+, és az ő nővérük Szerah volt. Beria fiai: Héver és Malkiel.+ 18  Ezek a fiai Zilpának,+ akit Lábán adott a lányának, Leának. Időközben tehát őket szülte Jákobnak: tizenhat lelket. 19  Ráhelnek, Jákob feleségének a fiai voltak:+ József+ és Benjámin+. 20  Egyiptom földjén születtek Józsefnek: Manassé+ és Efraim+, akiket Aszenát+, vagyis Potiferának, Ón papjának a lánya szült neki. 21  Benjámin fiai voltak: Bela+, Beker+, Asbél, Gera+, Naámán+, Ehi, Rós, Muppim+, Huppim+ és Ard. 22  Ezek Ráhel fiai, akik Jákobnak születtek. Összesen tizennégy lélek. 23  Dán+ fiai voltak: Húsim+. 24  Naftali+ fiai voltak: Jahceél, Gúni,+ Jécer és Sillém.+ 25  Ezek a fiai Bilhának,+ akit Lábán adott a lányának, Ráhelnek. Időközben tehát őket szülte Jákobnak: összesen hét lelket. 26  Az összes lélek, aki Jákobbal Egyiptomba ment, az ő ágyékából származott,+ Jákob fiainak a feleségeit nem számítva. Összesen hatvanhat lélek. 27  József fiai pedig, akik Egyiptomban születtek neki: két lélek. Jákob háznépe, mely Egyiptomba jött, összesen hetven lélek volt.+ 28  Jákob elküldte Júdát+ maga előtt Józsefhez, hogy híreket juttasson el, még mielőtt odaér, Gósenbe. Utána megérkeztek Gósen földjére.+ 29  József ekkor befogatott a szekerébe, és felment Izrael, az ő apja elé Gósenbe.+ Amikor meglátta, azonnal a nyakába borult, és újra meg újra könnyekre fakadt a nyakába borulva.+ 30  Izrael végül ezt mondta Józsefnek: „Immár kész vagyok meghalni,+ most, hogy láttam az arcodat, hisz életben vagy!” 31  József ekkor ezt mondta testvéreinek, és apja háznépének: „Hadd menjek fel, és vigyek hírt a fáraónak, és hadd mondjam el neki:+ »Testvéreim és apám háznépe, akik Kánaán földjén voltak, eljöttek hozzám.+ 32  Azok az emberek pedig pásztorok,+ mivel állattenyésztők+ lettek; és elhozták ide nyájaikat, csordáikat, s mindenüket, amijük van.«+ 33  És ha majd a fáraó hívat titeket, és megkérdezi: »Mi a foglalkozásotok?«, 34  akkor mondjátok ezt: »Szolgáid már ifjúkoruktól mind mostanáig állattenyésztők, mi is, és az ősatyáink is«,+ azért, hogy Gósen földjén lakhassatok,+ ugyanis minden juhpásztor utálatos Egyiptomnak.”+

Lábjegyzetek