Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

1Mózes 44:1–34

44  Később megparancsolta a férfinak, akit a háza fölé rendelt:+ „Töltsd meg ezeknek a férfiaknak a zsákjait élelemmel, amennyit csak elbírnak, és tedd vissza mindegyik pénzét a zsákja szájába.+  Az én serlegemet, az ezüstserleget tedd a legkisebb zsákjának a szájába gabonájának az árával együtt.” Ő pedig József beszéde szerint cselekedett, ahogy az mondta neki.+  Reggel, amikor megvirradt, elbocsátották+ a férfiakat a szamaraikkal együtt.  Azok pedig kimentek a városból, de még nem értek messzire, amikor József ezt mondta a háza fölé rendelt férfinak: „Kelj fel! Menj azok után az emberek után, érd utol őket, és mondd ezt nekik: »Miért fizettetek gonosszal a jóért?+  Hát nem abból iszik-e az uram, és nem abból szokta szakértelemmel kiolvasni az előjeleket?+ Gonoszul cselekedtetek.«”  Az végül utolérte őket, és azokkal a szavakkal szólt hozzájuk.  De ők így feleltek neki: „Miért beszél velünk így a mi urunk? Távol legyen szolgáidtól, hogy ilyesmit tegyenek.  Hiszen mi visszahoztuk neked Kánaán földjéről a pénzt, amit zsákjaink szájában találtunk.+ Hogyan lopnánk hát ezüstöt vagy aranyat az urad házából?+  Haljon meg rabszolgáid közül az, akinél megtalálják, és mi is a mi urunk rabszolgái leszünk!”+ 10  Erre ő ezt mondta: „Legyen pontosan úgy, amint mondtátok.+ Akinél tehát megtalálom, az a rabszolgám lesz,+ ti pedig ártatlannak bizonyultok.” 11  Gyorsan le is rakták mindannyian a zsákjukat a földre, és mindnyájan kinyitották a zsákjukat. 12  A férfi pedig alaposan átkutatta azokat. A legidősebbikénél kezdte, és a legkisebbikénél fejezte be. Végül megtalálta a serleget Benjámin zsákjában.+ 13  Ekkor megszaggatták köntösüket,+ mindannyian visszatették terhüket a szamarakra, és visszamentek a városba. 14  Júda+ a testvéreivel bement József házába, aki még mindig ott volt, és földre borultak előtte.+ 15  József ekkor ezt mondta nekik: „Milyen dolog ez, amit műveltetek? Nem tudtátok, hogy a magamfajta ember szakértelemmel tud előjeleket olvasni?”+ 16  Júda ekkor felkiáltott: „Mit szólhatnánk, uram? Mit is mondjunk? Hogyan bizonyíthatjuk be, hogy igazságosak vagyunk?+ Az igaz Isten rájött rabszolgáid vétkére.+ Íme, rabszolgái vagyunk az én uramnak,+ mi is, és az is, akinek a kezében a serleget találták!” 17  De ő ezt mondta: „Távol legyen tőlem, hogy ilyesmit tegyek!+ Az az ember lesz a rabszolgám, akinek a kezében megtalálták a serleget.+ Ti azonban menjetek békével+ a ti apátokhoz.” 18  Júda ekkor odalépett hozzá, és ezt mondta: „Könyörgök, uram, hadd szóljon rabszolgád egy szót az én uram fülébe,+ és ne lángoljon fel a haragod+ a te rabszolgád ellen, mert olyan vagy te, mint a fáraó.+ 19  Az én uram megkérdezte rabszolgáitól: »Van-e apátok vagy testvéretek?« 20  Erre mi azt feleltük az én uramnak: »Van egy idős apánk, és egy időskorára született gyermeke, a legkisebb.+ Ám a bátyja halott, ezért csak ő maradt az anyjától,+ és az apja szereti őt.« 21  Ezután azt mondtad rabszolgáidnak: »Hozzátok el őt nekem, hadd lássam a saját szememmel!«+ 22  De mi ezt mondtuk az én uramnak: »A fiú nem hagyhatja el apját. Ha elhagyja apját, az meghal.«+ 23  Akkor ezt mondtad rabszolgáidnak: »Színem elé ne kerüljetek többé, ha nem jön veletek az öcsétek!«+ 24  Mi pedig felmentünk a te rabszolgádhoz, apánkhoz, és elmondtuk neki, amit az én uram mondott. 25  Később apánk ezt mondta: »Menjetek el újra, és vásároljatok nekünk egy kevés élelmet.«+ 26  De mi ezt mondtuk: »Nem mehetünk le. De ha legkisebb öcsénk velünk jön, akkor lemegyünk, ugyanis nem kerülhetünk annak az embernek a színe elé, ha nincs velünk a legkisebb öcsénk.«+ 27  Ekkor a te rabszolgád, az én apám ezt mondta nekünk: »Jól tudjátok, hogy a feleségem csak két fiút szült nekem.+ 28  Az egyik eltávozott tőlem, és én akkor így kiáltottam: ,Ó, biztosan szétszaggatták!’,+ és azóta sem láttam őt. 29  Ha ezt is elviszitek szemem elől, és halálos szerencsétlenség éri, akkor ősz fejemet a csapások miatt a seolba juttatjátok.«+ 30  Ha tehát most visszatérek a te rabszolgádhoz, az én apámhoz, és a fiú nem lesz velünk, pedig annak a lelke egybeforrt ennek a lelkével,+ 31  akkor amint meglátja, hogy a fiú nincs ott, meg fog halni, és akkor a te rabszolgáid valóban a seolba juttatják a bánat miatt a te rabszolgádnak, a mi apánknak ősz fejét. 32  Ugyanis a te rabszolgád kezeskedett+ a fiúért, míg az távol van apjától, ezt mondva: »Ha nem hozom őt vissza hozzád, akkor legyek örökre bűnös apám előtt.«+ 33  Most tehát, kérlek, hadd maradjon inkább a te rabszolgád a fiú helyett az én uram rabszolgájaként, hogy visszamehessen a fiú a testvéreivel.+ 34  Mert hogyan mehetnék az én apámhoz, ha a fiú nincs velem, anélkül hogy ne látnám a szerencsétlenséget, mely apámat éri?”+

Lábjegyzetek