Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

1Mózes 41:1–57

41  Két teljes év múlva történt, hogy a fáraó álmot látott+; és íme a Nílus mellett állt.  És a Nílusból hét szép és kövér tehén jött ki, s a Nílus menti fűben legeltek.+  Majd hét másik tehén jött ki a Nílusból azok után, csúnyák és soványak,+ s odaálltak a Nílus partján lévő tehenek mellé.  És a hét csúnya, sovány tehén kezdte enni a hét szép és kövér tehenet.+ A fáraó ekkor felébredt.+  De újra elaludt, és másodszor is álmodott. Íme, hét gabonakalász növekedett egy száron, mind kövér és szép.+  És íme, utánuk hét másik gabonakalász növekedett, vékony és a keleti széltől kiszáradt.+  És a hét vékony gabonakalász kezdte elnyelni a hét kövér és teljes gabonakalászt.+ A fáraó ekkor felébredt, és íme, mindez álom volt.  Reggelre nyugtalanná vált,+ ezért elküldött valakit, és hívatta Egyiptom összes mágiát űző papját+ és összes bölcsét+, s a fáraó elmondta nekik az álmait.+ De nem volt köztük, aki megfejtette volna azokat a fáraónak.  Ekkor a főpohárnok beszélt a fáraóval,+ ezt mondva: „Most meg kell említenem bűneimet.+ 10  A fáraó megharagudott szolgáira,+ s ezért a testőrök parancsnokának a házában tömlöcbe vettetett+ engem és a fősütőmestert. 11  Utána álmot láttunk egy éjjelen mindketten, én is, ő is. Mindkettőnk álmának megvolt a maga értelme.+ 12  Volt ott velünk egy héber+ ifjú, a testőrök parancsnokának a szolgája.+ Amikor elmondtuk neki,+ ő megfejtette az álmainkat. Mindkettőnknek a maga álma szerint adott magyarázatot. 13  És ahogy a megfejtésben mondta nekünk, úgy is történt. Engem visszahelyeztek a hivatalomba,+ amazt pedig fölakasztották.”+ 14  A fáraó ekkor elküldött Józsefért,+ hogy gyorsan hozzák elő a tömlöcből.+ József pedig megborotválkozott,+ ruhát váltott,+ és bement a fáraó elé. 15  A fáraó ekkor ezt mondta Józsefnek: „Álmot láttam, de nincs, aki megfejtse. Én pedig azt hallottam rólad, hogy ha hallasz egy álmot, meg tudod fejteni.”+ 16  József erre így felelt a fáraónak: „Ne rám tekints! Isten hirdet jólétet a fáraónak.”+ 17  A fáraó így szólt Józsefhez: „Álmomban a Nílus partján álltam. 18  És a Nílusból hét kövér és szép tehén jött ki, s legelni kezdtek a Nílus menti fűben.+ 19  És utánuk hét másik tehén jött ki, hitványak, nagyon csúnyák és soványak.+ Egész Egyiptom földjén nem láttam még ilyen csúnyákat. 20  És a sovány, csúnya tehenek kezdték enni az első hét, kövér tehenet.+ 21  Azok tehát a gyomrukba kerültek, de nem lehetett észrevenni, hogy a gyomrukban vannak, mivel a külsejük ugyanolyan csúnya volt, mint azelőtt.+ Ekkor fölébredtem. 22  Ezután álmomban láttam, amint hét gabonakalász nő egy száron, mind teljes és szép.+ 23  Majd hét elszáradt, vékony, a keleti széltől kiszáradt+ gabonakalász nőtt ki utánuk. 24  És a vékony gabonakalászok kezdték elnyelni a hét szép gabonakalászt.+ Én pedig elmondtam ezt a mágiát űző papoknak+, de nem volt, aki megmagyarázza.”+ 25  József ekkor ezt mondta a fáraónak: „A fáraó álma egy és ugyanaz. Az igaz Isten elmondta a fáraónak, hogy mit tesz.+ 26  A hét szép tehén hét év. A hét szép gabonakalász is hét év. Az álom egy és ugyanaz. 27  És a hét sovány és csúnya tehén, mely azok után jött ki, hét év, és a hét üres gabonakalász, melyet a keleti szél kiszárított,+ hétéves éhínség.+ 28  Erről beszéltem a fáraónak: Az igaz Isten megláttatta a fáraóval, hogy mit fog tenni.+ 29  Hét olyan év következik, amikor nagy bőség lesz Egyiptom egész földjén. 30  De utána hétéves éhínség támad, és minden bőséget elfelejtenek Egyiptom földjén, és az éhínség szinte megemészti az országot.+ 31  Nem is fogják tudni, hogy egykor bőség volt az országban, mert az utána következő éhínség olyan súlyos lesz. 32  És hogy a fáraó álma megismétlődött, vagyis kétszer volt, az azt jelenti, hogy az igaz Isten mindezt szilárdan elhatározta,+ és az igaz Isten siet+ véghez is vinni. 33  Most tehát keressen a fáraó egy értelmes és bölcs embert, és nevezze ki Egyiptom földje fölé.+ 34  Cselekedjen a fáraó, és nevezzen ki felvigyázókat az ország fölé,+ és szedjen ötödöt Egyiptom földjén a bőség hét évében.+ 35  És gyűjtsék be a következő jó években termett összes élelmet, és halmozzák fel a gabonát a fáraó keze alá, élelmül a városokban,+ és őrizzék. 36  És ez az élelem legyen tartaléka az országnak a hét évig tartó éhínségre — amely majd eljön Egyiptomra —,+ hogy ne vesszen el az ország az éhínség miatt.”+ 37  Jónak tűnt ez a dolog a fáraó és összes szolgája szemében.+ 38  A fáraó ezért ezt mondta szolgáinak: „Találhatnánk-e hozzá hasonló férfit, akiben Isten szelleme van?”+ 39  A fáraó ekkor ezt mondta Józsefnek: „Mivel Isten veled tudatta mindezt,+ nincs senki, aki olyan értelmes és bölcs, mint te vagy.+ 40  Te magad leszel a házam fölött,+ és az egész népem engedelmeskedni fog neked fenntartás nélkül.+ Csak a trón tesz engem nagyobbá nálad.”+ 41  Azután a fáraó ezt mondta Józsefnek: „Lásd, én téged egész Egyiptom fölé helyezlek!”+ 42  És a fáraó levette pecsétgyűrűjét+ a kezéről, és József kezére tette, majd finom lenvászonba öltöztette, s aranyláncot tett a nyakába.+ 43  Ezenkívül végighordoztatta második díszkocsiján,+ és azt kiáltották előtte: „Avrék!”, s ezzel Egyiptom egész földje fölé helyezte. 44  Azután a fáraó ezt mondta Józsefnek: „Én vagyok a fáraó, de a te felhatalmazásod nélkül egyetlen ember sem emelheti fel se a kezét, se a lábát Egyiptom egész földjén.”+ 45  A fáraó utána Cafenát-Paneáhnak nevezte el Józsefet, és hozzáadta feleségül Aszenátot+, Potiferának, Ón+ papjának a lányát. És József végigjárta Egyiptom földjét.+ 46  József harmincéves+ volt, amikor a fáraó előtt, Egyiptom királya előtt állt. Kiment tehát József a fáraó elől, és bejárta Egyiptom egész földjét. 47  És a hét év bőség idején a föld marokszámra termett.+ 48  Ő pedig összegyűjtött a hét év alatt minden élelmet, amely Egyiptom földjén volt, és a városokban helyezte el az élelmet.+ Minden városban a körülötte levő szántóföldön termett élelmet helyezték el.+ 49  És József olyan sok gabonát halmozott fel,+ mint a tenger homokja, hogy végül nem számolták már, mert nem is volt száma.+ 50  Még mielőtt elérkezett az éhínség éve, Józsefnek két fia született,+ akiket Aszenát, Potiferának, Ón papjának a lánya szült neki. 51  József az elsőszülöttet Manassénak+ nevezte el, mert ahogy ő mondta: „Isten feledtette velem minden bajomat, és apám egész házát.”+ 52  A másodikat Efraimnak+ nevezte el, mert ahogy ő mondta: „Termékennyé tett engem Isten nyomorúságom földjén.”+ 53  Idővel véget ért a bőség hét éve, mely Egyiptomban volt,+ 54  és megkezdődött az éhínség hét éve, pontosan úgy, ahogy József megmondta.+ Éhínség lett minden országban, Egyiptom földjén azonban mindenhol volt kenyér.+ 55  Végül Egyiptom egész földje is éhezett, és a nép kenyérért kiáltott a fáraóhoz.+ A fáraó ekkor ezt mondta minden egyiptominak: „Menjetek Józsefhez, és tegyétek, amit mond!”+ 56  És az éhínség kiterjedt az egész föld színére.+ József ekkor megnyitotta az összes magtárukat, és árulta a gabonát az egyiptomiaknak,+ ugyanis nagyon elhatalmasodott az éhínség Egyiptom földjén. 57  És az egész földről Egyiptomba jöttek, hogy Józseftől vásároljanak, mert nagyon elhatalmasodott az éhínség az egész földön.+

Lábjegyzetek