Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Mózes 34:1–31

34  Akkoriban Dína, Leának a lánya,+ akit az Jákobnak szült, rendszeresen látogatta+ annak a földnek a lányait.+  És meglátta őt Sikem, ama föld fejedelmének, a hivvita+ Hámornak a fia; elragadta, vele hált, és erőszakot követett el rajta.+  És lelke ragaszkodni kezdett Dínához, Jákob lányához, beleszeretett a leányba, s folyton a lány szívére beszélt.  Sikem végül ezt mondta Hámornak, az apjának:+ „Szerezd meg nekem feleségül ezt a leányt.”+  És meghallotta Jákob, hogy az beszennyezte Dínát, a lányát. A fiai akkor épp a jószágainál voltak a mezőn,+ és Jákob hallgatott, míg meg nem jöttek.+  Később Hámor, Sikem apja kiment Jákobhoz, hogy beszéljen vele.+  Amint ezt meghallották Jákob fiai, bejöttek a mezőről; bántotta őket, és nagy haragra gerjedtek,+ amiért az ilyen gyalázatos ostobaságot követett el Izrael ellen azáltal, hogy Jákob lányával hált,+ holott nem lett volna szabad ilyesminek megtörténnie.+  Hámor így beszélt velük: „Sikem fiam lelke ragaszkodik a lányotokhoz.+ Kérlek, adjátok őt hozzá feleségül,+  és lépjetek velünk házassági szövetségre.+ Lányaitokat adjátok hozzánk, és vegyétek el a mi lányainkat.+ 10  És lakjatok velünk, a föld nyitva áll előttetek. Lakjatok e földön, kereskedjetek, és telepedjetek le itt.”+ 11  Sikem ekkor ezt mondta Dína apjának és testvéreinek: „Bárcsak kegyet találnék szemetekben! Amit csak mondotok nekem, én megadom! 12  Akármilyen nagy menyasszonyárat és ajándékot kértek tőlem,+ kész vagyok megadni, amit csak mondotok; csak adjátok hozzám feleségül a leányt.” 13  Jákob fiai pedig csalárd módon válaszoltak Sikemnek és Hámornak, az apjának; azért beszéltek velük így, mert az beszennyezte Dínát, a húgukat.+ 14  Ezt mondták nekik: „Nem tehetjük, hogy olyan férfinak adjuk a húgunkat, akinek előbőre van,+ mert gyalázat ez nekünk. 15  Csak azzal a feltétellel egyezünk bele, ha olyanok lesztek, mint mi, és minden férfi körülmetélkedik nálatok.+ 16  Akkor hozzátok adjuk lányainkat, a ti lányaitokat pedig elvesszük, és veletek lakunk, s egy néppé leszünk.+ 17  De ha nem hallgattok ránk, és nem metélkedtek körül, akkor fogjuk a lányunkat, és elmegyünk.” 18  Jónak tűnt azok beszéde Hámornak és Sikemnek, Hámor fiának+ a szemében, 19  és az ifjú nem is késlekedett eleget tenni a feltételnek,+ mert gyönyörűségét lelte Jákob lányában, és apja egész háznépéből őt tisztelték+ leginkább.+ 20  Hámor és Sikem, a fia tehát elmentek városuk kapujába+, és így beszéltek a város férfiaival: 21  „Ezek a férfiak békeszeretők irántunk.+ Hadd lakjanak hát e földön, és kereskedjenek itt, hisz ez a föld elég tágas előttük.+ Lányaikat feleségül vehetjük magunknak, és a mi lányainkat hozzájuk adhatjuk.+ 22  De csak azzal a feltétellel egyeznek bele, hogy velünk lakjanak, és egy néppé legyünk, ha közülünk minden férfi körülmetélkedik, mint ahogy ők is körül vannak metélve.+ 23  Tulajdonaik, vagyonuk és minden jószáguk vajon nem a mieink lesznek akkor?+ Csak egyezzünk bele, hogy velünk lakhatnak.”+ 24  És hallgatott Hámorra meg Sikemre, a fiára mindenki, aki kijárt az ő városa kapuján, és minden férfi körülmetélkedett, mindaz, aki kijárt az ő városa kapuján. 25  Ám a harmadik napon, amikor fájdalmaik voltak,+ Jákob két fia, Simeon és Lévi,+ Dína testvérei+ kardot ragadtak, váratlanul rátörtek a városra, és megöltek minden férfit.+ 26  Hámort és Sikemet, a fiát kardélre+ hányták. Majd elvitték Dínát Sikem házából, és kimentek onnan.+ 27  Jákob többi fia pedig rátámadt a halálosan megsebzett férfiakra, és kifosztották a várost, amiért beszennyezték a húgukat.+ 28  Azok nyájait, csordáit, szamarait és mindazt, ami a városban és a mezőn volt, elvitték.+ 29  Minden vagyonukat és valamennyi kisgyermeküket, feleségüket foglyul ejtették, és elraboltak mindent, ami a házakban volt.+ 30  Jákob erre azt mondta Simeonnak és Lévinek:+ „Kitaszítottá tettetek engem, mert bűzössé tettetek e föld lakosai előtt,+ a kánaániták és a periziták előtt; én csak kevesedmagammal vagyok,+ és ők biztos összegyűlnek ellenem, megtámadnak, és megsemmisítenek a háznépemmel együtt.” 31  De ők így feleltek: „Szabad bárkinek is úgy bánni húgunkkal, mint egy prostituálttal?”+

Lábjegyzetek