Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Mózes 33:1–20

33  Idővel Jákob fölemelte szemét, körülnézett, és amott jött Ézsau a négyszáz férfival.+ Felosztotta azért a gyermekeket Lea, Ráhel és a két szolgáló között,+  és a szolgálókat meg a gyermekeiket állította előre,+ utánuk jött Lea a gyermekeivel,+ majd Ráhel és József leghátul.+  Ő maga ment előttük, és hétszer földig hajolt, míg a bátyja közelébe jutott.+  Ézsau pedig elébe futott,+ megölelte,+ a nyakába borult, megcsókolta, és mindketten könnyekre fakadtak.  Majd felemelte szemét, és látta az asszonyokat meg a gyermekeket, és megkérdezte: „Kik ezek veled?” Mire ő így felelt: „A gyermekek, akiket Isten a kegyelméből szolgádnak adott.”+  Ekkor előléptek a szolgálók a gyermekekkel, és meghajoltak;  Lea is előlépett a gyermekeivel, és meghajoltak, utánuk pedig József lépett elő Ráhellel, és ők is meghajoltak.+  Ézsau ekkor ezt mondta: „Mit jelentsen az utazóknak ez az egész tábora, akikkel találkoztam?”+ Erre ő így felelt: „Azért van az, hogy kegyet találjak az én uram szemében.”+  Ézsau ekkor ezt mondta: „Van nekem bőven, testvérem.+ Maradjon meg neked, ami a tied.” 10  Jákob azonban ezt mondta: „Ne úgy legyen, kérlek. Ha már kegyet találtam a szemedben,+ akkor fogadd el kezemből az ajándékomat, mivelhogy úgy tekintettem arcodat, mintha Isten arcát látnám, hiszen szívesen fogadtál.+ 11  Kérlek, vedd el az áldásként adott ajándékomat,+ amelyet neked hoztam, mert Isten a kegyeiben részesített, és mert megvan mindenem.”+ És tovább unszolta,+ az pedig végül elvette. 12  Majd Ézsau ezt mondta: „Induljunk, menjünk, én majd előtted megyek!” 13  Jákob azonban így szólt: „Tudja az én uram, hogy a gyermekek még gyengék, és szoptatós juhok meg marhák vannak velem,+ s ha csak egy napig túl gyorsan terelik őket, bizony az egész nyáj elpusztul.+ 14  Kérlek, uram, menj szolgád előtt, de én hadd folytassam az utat kényelmesen, az előttem levő jószág járása+ és a gyermekek járása szerint,+ míg oda nem érek az én uramhoz Szeirbe+.” 15  Ézsau ekkor így szólt: „Kérlek, hadd hagyjak nálad néhányat a velem lévő emberek közül.” Erre ő ezt mondta: „Minek az? Csak találjak kegyet az uram szemében!”+ 16  Ézsau tehát még aznap visszatért az ő útján Szeirbe. 17  Jákob pedig elindult Szukkótba+, majd épített magának házat, a jószágainak pedig lombsátrakat készített.+ Ezért nevezte el azt a helyet Szukkótnak. 18  Jákob később Paddán-Arámból+ jövet épségben megérkezett Sikembe+, amely Kánaán+ földjén van; és a város előtt tábort ütött. 19  Majd megvette azt a darab földet — ahol sátrat vert — Hámornak, Sikem apja fiainak a kezéből, száz pénzért.+ 20  Utána oltárt emelt ott, és így nevezte: Isten, Izrael Istene.+

Lábjegyzetek