Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

1Mózes 26:1–35

26  Éhínség tört ki az országban, azon az első éhínségen kívül, amely Ábrahám napjaiban volt,+ ezért Izsák Abimélekhez, a filiszteusok királyához ment Gérárba+.  Ekkor megjelent+ neki Jehova, és ezt mondta: „Ne menj le Egyiptomba! Azon a földön verj sátrat, amelyet kijelölök neked.+  Lakjál jövevényként ezen a földön,+ és én veled leszek továbbra is, és megáldalak, mert neked és a te magodnak adom ezeket a földeket mind,+ és teljesítem az esküt, amelyet Ábrahámnak, a te apádnak tettem:+  »Megsokasítom a te magodat, mint az egek csillagait, és a te magodnak adom ezeket a földeket mind;+ és a te magod által nyer áldást a föld minden nemzete«,+  mert hallgatott Ábrahám a szavamra, és mindig eleget tett az irántam való kötelezettségeinek, és megtartotta az én parancsaimat, rendeleteimet és törvényeimet.”+  Izsák tehát Gérárban lakott.+  Amikor az ott lakó emberek a felesége felől kérdezősködtek, azt mondta: „Ő a húgom.”+ Ugyanis félt azt mondani, hogy „a feleségem”, mert attól félt, ahogy ő mondta: „az itt lakó emberek megölnek engem Rebeka miatt”, mivel Rebeka szép volt.+  Miután már egy ideje ott lakott, Abimélek, a filiszteusok királya kinézett az ablakon, és látta, amint Izsák Rebekával, a feleségével enyeleg.+  Abimélek azon nyomban hívatta Izsákot, és ezt mondta: „Ő bizony nem más, mint a feleséged! Miért mondtad akkor: »Ő a húgom.«” Izsák erre így felelt: „Azért mondtam, mert féltem, hogy meg kell halnom miatta.”+ 10  Abimélek azonban így folytatta: „Mit tettél velünk?+ Kevés hiányzott ahhoz, hogy valaki a népből a feleségeddel háljon, és te vétket hoztál volna ránk!”+ 11  Abimélek ekkor megparancsolta az egész népnek: „Aki ehhez a férfihoz vagy a feleségéhez nyúl, annak meg kell halnia!” 12  Izsák ezután magot vetett+ azon a földön, és az abban az évben százannyit termett neki,+ mivel Jehova megáldotta+ őt. 13  Naggyá lett ezért ez a férfi, és egyre előbbre jutott, gyarapodott, míg igazán naggyá lett.+ 14  Lettek juhnyájai, marhacsordái és számos szolgája,+ úgyhogy a filiszteusok kezdtek irigykedni+ rá. 15  Mindazokat a kutakat, melyeket apjának a szolgái ástak még Ábrahámnak, az apjának a napjaiban,+ a filiszteusok betömték és betemették száraz földdel.+ 16  Abimélek végül ezt mondta Izsáknak: „Menj el a szomszédságunkból, mert sokkal erősebb lettél, mint mi vagyunk.”+ 17  Izsák ezért elment onnan, és Gérár+ völgyében* ütött tábort, és ott telepedett le. 18  És Izsák újra kiásta a kutakat, amelyeket még apja, Ábrahám napjaiban ástak, de a filiszteusok betemettek Ábrahám halála után;+ és ugyanúgy nevezte azokat, mint ahogyan az apja nevezte őket.+ 19  Izsák szolgái tovább ástak a völgyben*, és friss vizű kutat találtak. 20  Gérár pásztorai pedig veszekedni kezdtek Izsák pásztoraival,+ ezt mondva: „A víz a mienk!” Ezért Izsák Éseknek nevezte el a kutat, mert perlekedtek vele. 21  Azután ástak egy másik kutat, de amiatt is veszekedtek, ezért Szitnának nevezte el. 22  Később elment onnan, és egy másik kutat ásott,+ de amiatt már nem veszekedtek. Így hát Rehobótnak nevezte el, és ezt mondta: „Ez azért van, mert Jehova most már tágas helyet adott nekünk,+ és termékennyé+ tett minket a földön.” 23  Onnan fölment Beér-Sebába+. 24  Jehova pedig megjelent neki azon az éjjelen, és ezt mondta: „Én vagyok atyádnak, Ábrahámnak az Istene.+ Ne félj,+ mert veled vagyok, s megáldalak, és megsokasítom a te magodat Ábrahámért, az én szolgámért.”+ 25  Ezért oltárt épített ott, és segítségül hívta Jehova nevét;+ ott verte fel Izsák a sátrát,+ a szolgái pedig kutat ástak ott. 26  Később Abimélek elment hozzá Gérárból Ahuzzáttal, bizalmas barátjával, valamint Pikollal, seregének a vezérével.+ 27  Izsák ezt kérdezte tőlük: „Miért jöttetek hozzám, hiszen gyűlöltök engem, és el is küldtetek a szomszédságotokból?”+ 28  Erre ők így feleltek: „Látván látjuk, hogy Jehova veled van.+ Ezért ezt mondtuk: »Legyen egy esküvel fogadott kötelezettség közöttünk,+ közted és köztünk, és kössünk egymással szövetséget,+ 29  hogy semmi rosszat nem teszel velünk, mint ahogy mi sem bántottunk téged, mint ahogy akkor is csak jót tettünk veled, amikor elküldtünk békével.+ Te most Jehova áldott embere vagy.«”+ 30  Akkor lakomát készített nekik, ők pedig ettek-ittak.+ 31  Másnap kora reggel fölkeltek, és megesküdtek egymásnak.+ Izsák ezután elbocsátotta őket, és azok békével mentek el tőle.+ 32  Izsák szolgái még aznap hírt vittek neki a kútról, melyet ástak,+ és ezt mondták: „Vizet találtunk!” 33  El is nevezte Sibának. Ezért hívják a várost Beér-Sebának+ mind a mai napig. 34  Ézsau pedig negyvenéves volt, amikor feleségül vette Juditot, a hettita Beéri lányát, valamint Boszmátot, a hettita Elon lányát.+ 35  Ezek megkeserítették Izsák és Rebeka életét.+

Lábjegyzetek

Más szóval: vádi. Héberül: naʹchal. Utalhat a völgyre, melyben patak folyik (pl.: 1Mó 26:19; 2Ki 3:16; Jób 30:6; Én 6:11), illetve utalhat magára a patakra is (pl.: 1Ki 17:4; Zs 110:7). Ez a völgy gyakran száraz, ám néha sebesen rohanó patak folyik benne.
Más szóval: vádi. Héberül: naʹchal. Utalhat a völgyre, melyben patak folyik (pl.: 1Mó 26:19; 2Ki 3:16; Jób 30:6; Én 6:11), illetve utalhat magára a patakra is (pl.: 1Ki 17:4; Zs 110:7). Ez a völgy gyakran száraz, ám néha sebesen rohanó patak folyik benne.