Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

1Mózes 25:1–34

25  Ábrahám pedig ismét vett magának feleséget,+ akinek Ketura volt a neve.  Idővel ő szülte neki Zimránt, Joksánt, Médánt, Midiánt+, Isbákot és Suahot+.  Joksán nemzette Sábát+ és Dedánt+. Dedán fiai lettek: Assurim, Letusim és Leummim.  Midián fiai: Éfa+, Éfer, Hánók, Abida és Eldáa.+ Ők mind Ketura fiai.  Ábrahám később mindenét Izsáknak adta,+  de ágyasai fiainak is adott ajándékokat+ Ábrahám. Utána pedig még életében elküldte+ őket Izsák, a fia mellől kelet felé, a kelet+ földjére.  Ábrahám életéveinek napjai, melyeket élt: százhetvenöt év.  Ábrahám utána kilehelte utolsó leheletét, és jó vénségben halt meg, idősen és elégedetten, s a népe mellé került.+  Izsák és Ismáel, a fiai eltemették Makpela barlangjába, Efronnak, a hettita Cohár fiának a mezején, amely Mamréval szemben van,+ 10  azon a mezőn, melyet Ábrahám Hét fiaitól vásárolt. Ott temették el Ábrahámot és Sárát, a feleségét is.+ 11  Ábrahám halála után Isten továbbra is megáldotta Izsákot, a fiát,+ Izsák pedig Beér-Lahai-Rói+ közelében lakott. 12  Ez Ismáelnek+, Ábrahám fiának a története, akit Hágár, Sára egyiptomi szolgálója szült Ábrahámnak:+ 13  Így hívták Ismáel fiait a nevük és családi származásuk szerint: Ismáel elsőszülöttje Nebájót+; ezenkívül Kédár+, Adbeél és Mibsám+, 14  Misma, Dúma és Massa, 15  Hadád+, Téma+, Jetur, Náfis és Kedema.+ 16  Ezek Ismáel fiai, és ez a nevük udvaraik és fallal körbevett táboraik szerint:+ tizenkét fejedelem a nagycsaládjaik+ szerint. 17  Ismáel életének évei: százharminchét esztendő. Utána kilehelte utolsó leheletét, meghalt, és a népe mellé került.+ 18  Ezek pedig a Súr+ közelében fekvő Havilától+ — amely Egyiptom előtt van — Asszíriáig táboroztak. Az összes testvérével szemben telepedett le.+ 19  Ez Izsáknak, Ábrahám fiának a története:+ Ábrahám nemzette Izsákot. 20  Izsák negyvenéves volt, amikor feleségül vette Rebekát, a szír+ Betuel lányát+ Paddán-Arámból, a szír Lábán nővérét. 21  És Izsák szüntelen könyörgött+ Jehovához kifejezetten a felesége miatt, mert az meddő+ volt; Jehova pedig engedett a könyörgésének,+ úgyhogy teherbe esett Rebeka, Izsák felesége. 22  De a benne lévő fiúk tusakodni kezdtek egymással,+ ezért ezt mondta: „Ha ez így van, akkor minek élek?” Elment hát, hogy megkérdezze Jehovát.+ 23  Jehova pedig ezt mondta neki: „Két nemzet van a méhedben+, és két nép válik szét a te belsődből;+ az egyik nép erősebb lesz, mint a másik nép,+ és az idősebb fogja szolgálni a fiatalabbikat.”+ 24  Amikor eljött a szülés napja, lám, ikrek voltak a méhében!+ 25  És kijött az első, vörös volt mindenhol, mint egy szőrből készült díszruha;+ ezért nevezték el Ézsaunak+. 26  Utána jött a fivére, kezével Ézsau sarkába kapaszkodva;+ ezért nevezték el Jákobnak+. Izsák hatvanéves volt, amikor a felesége megszülte őket. 27  És a fiúk növekedtek; Ézsau vadászathoz értő,+ a mezők embere lett, Jákob pedig feddhetetlen+ férfi, sátorban lakó+. 28  Izsák Ézsaut szerette, mert az vadat hozott neki enni, Rebeka viszont Jákobot szerette.+ 29  Egyszer Jákob épp főzeléket főzött, amikor Ézsau fáradtan megérkezett a mezőről. 30  Ézsau ezért így szólt Jákobhoz: „Adj hamar egy falatot, kérlek, a vörösből, abból a vörösből ott, mert fáradt vagyok!” Ezért nevezték Edomnak+. 31  Jákob erre így felelt: „Add el nekem először az elsőszülöttségi jogodat+!” 32  Ézsau így folytatta: „Mindjárt meghalok, mi hasznom van nekem az elsőszülöttségi jogból?!” 33  Jákob ezt mondta: „Előbb esküdj meg nekem!”+ Az pedig megesküdött Jákobnak, és eladta neki az elsőszülöttségi jogát.+ 34  Jákob pedig adott Ézsaunak kenyeret és lencsefőzeléket, az pedig evett és ivott.+ Majd utána felkelt, és elment. Így vetette meg Ézsau az elsőszülöttségi jogot.+

Lábjegyzetek