Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

1Mózes 23:1–20

23  Sára élete százhuszonhét évet tett ki. Ezek Sára életének évei.+  És meghalt Sára Kirját-Arbában+, vagyis Hebronban+ Kánaán földjén+, és Ábrahám bement hozzá, hogy gyászolja és sirassa őt.  Azután felkelt Ábrahám a halottja mellől, és így beszélt Hét fiaival+:  „Jövevény+ és telepes vagyok köztetek. Adjatok nekem birtokba egy sírhelyet nálatok, hogy eltemethessem halottamat a szemem elől.”+  Hét fiai erre így feleltek Ábrahámnak:  „Hallgass meg minket, uram+! Istentől való fejedelem vagy te közöttünk.+ Sírhelyeink közül a legjobba temesd halottadat.+ Egyikünk sem tagadja meg tőled a sírhelyét, és nem gátol senki, hogy eltemesd halottadat.”+  Ekkor fölkelt és meghajolt Ábrahám a föld népe,+ Hét+ fiai előtt,  és így beszélt velük: „Ha lelketek egyetért abban, hogy eltemessem halottamat szemem elől, hallgassatok meg, és járjatok közben értem Efronnál, Cohár fiánál+,  hogy adja nekem Makpela barlangját+, amely az övé, s mezejének a szélén van. Az ezüstben mért teljes összegért adja nekem birtokul köztetek, hogy legyen sírhelyem.”+ 10  Efron éppen Hét fiai között ült. A hettita Efron+ így válaszolt Ábrahámnak Hét fiai és mindazok füle hallatára, akik bementek a városa kapuján+: 11  „Nem, uram! Hallgass meg! A földet neked adom, és a rajta lévő barlangot is neked adom. Népem fiainak a szeme láttára+ adom neked. Temesd el halottadat.” 12  Ábrahám ekkor meghajtotta magát a föld népe előtt, 13  és így szólt Efronhoz a föld népének füle hallatára: „Bárcsak . . . nem, hallgass meg! Odaadom neked a mezőért az ezüstöt. Vedd el tőlem,+ hogy odatemethessem a halottamat.” 14  Efron ekkor így felelt Ábrahámnak: 15  „Uram, hallgass meg! A földdarab értéke négyszáz ezüstsekel; mi az köztem és közted? Temesd csak el halottadat.”+ 16  Hallgatott azért Ábrahám Efronra, és Ábrahám kimért Efronnak annyi ezüstöt, amennyit az Hét fiainak a füle hallatára mondott: a kereskedők körében használt négyszáz ezüstsekelt.+ 17  Így erősítették meg,+ hogy Efronnak a Makpelában levő mezeje, amely Mamréval szemben van, a mező, a rajta levő barlang és a mezőn lévő valamennyi fa a határain belül körös-körül+ 18  Ábrahám vásárolt birtoka legyen Hét fiainak, valamint mindazoknak a szeme előtt, akik beléptek a városa kapuján.+ 19  Ábrahám utána eltemette Sárát, a feleségét Makpela mezejének a barlangjába, Mamréval szemben, vagyis Hebronban, Kánaán földjén.+ 20  Így erősítették meg Hét fiai, hogy a mező és a rajta levő barlang Ábrahám birtoka legyen sírhelyül.+

Lábjegyzetek