Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

1Mózes 13:1–18

13  Ábrám ezután felment Egyiptomból a Negebbe+ a feleségével és mindenével együtt, amije csak volt, és Lót is vele ment.  Ábrámnak pedig tekintélyes vagyona volt: jószága, ezüstje és aranya.+  Útközben többször is letáborozott, miközben a Negebből Bételig továbbvonult arra a helyre, ahol először volt a sátra Bétel és Ai között,+  annak az oltárnak a helyére, amelyet első ízben készített;+ és ott Ábrám segítségül hívta Jehova nevét.+  Lótnak is, aki Ábrámmal együtt ment, voltak juhai, marhái és sátrai.  A föld ezért nem bírta el őket, hogy mind együtt lakjanak, ugyanis nagy lett a vagyonuk, és már nem lakhattak együtt.+  Össze is vesztek Ábrám jószágainak a pásztorai és Lót jószágainak a pásztorai. Akkoriban kánaániták és periziták laktak azon a földön.+  Ábrám ezért ezt mondta Lótnak+: „Kérlek, ne legyen több veszekedés közöttem és közötted, az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen testvérek vagyunk.+  Hát nincs-e előtted ez az egész föld? Kérlek, válj el tőlem. Ha te balra mész, én jobbra, s ha te jobbra mész, én balra.”+ 10  Lót tehát fölemelte szemét, és látta az egész Jordán-környéket+, hogy az mindenütt vízben gazdag terület, olyan volt az — mielőtt Jehova elpusztította Szodomát és Gomorrát —, mint Jehova kertje+, mint Egyiptom földje Coárig+. 11  Lót ekkor az egész Jordán-környéket választotta magának, és kelet felé vonult táborával. Így hát elváltak egymástól. 12  Ábrám Kánaán földjén lakott, Lót pedig a Jordán-környék városai között.+ Végül Szodoma közelében vert sátrat. 13  Szodoma férfiai pedig gonoszak voltak, és súlyos bűnöket követtek el Jehova ellen.+ 14  Jehova pedig ezt mondta Ábrámnak, miután Lót elvált tőle: „Emeld fel szemedet, kérlek, és nézz szét arról a helyről, ahol vagy, észak, dél, kelet és nyugat felé,+ 15  mert az egész földet, amelyet látsz, neked és a te magodnak adom időtlen időkre.+ 16  És megsokasítom magodat, mint a föld porszemeit, és ha valaki megszámlálhatja a föld porszemeit, akkor a te magodat is meg lehet számolni.+ 17  Kelj fel, járd be széltében és hosszában ezt a földet, mert neked adom.”+ 18  Ábrám pedig továbbra is sátorban élt. Később elment, és Mamré nagy fái+ között lakott, amelyek Hebronban+ vannak, és ott oltárt épített Jehovának.+

Lábjegyzetek