Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

1Krónikák 6:1–81

6  Lévi+ fiai voltak: Gerson+, Kehát+ és Mérári+.  Kehát fiai: Amrám+, Jichár+, Hebron+ és Uzziel+.  Amrám+ fiai: Áron+ és Mózes+; ezenkívül Mirjam+. Áron fiai: Nádáb+, Abihu+, Eleázár+ és Itamár+.  Eleázár+ nemzette Fineást+, Fineás nemzette Abisuát+.  Abisua nemzette Bukkit, Bukki nemzette Uzzit+.  Uzzi nemzette Zeráhiát, Zeráhia nemzette Mérajótot+.  Mérajót nemzette Amáriát, Amária nemzette Ahitubot+.  Ahitub nemzette Cádókot+, Cádók nemzette Ahimaácot+.  Ahimaác nemzette Azáriát, Azária nemzette Johanánt. 10  Johanán nemzette Azáriát+. Ez szolgált papként abban a házban, amelyet Salamon épített Jeruzsálemben. 11  Azária nemzette Amáriát+, Amária nemzette Ahitubot+. 12  Ahitub nemzette Cádókot+, Cádók nemzette Sallumot. 13  Sallum nemzette Hilkiját+, Hilkija nemzette Azáriát. 14  Azária nemzette Seráját+, Serája nemzette Jocadákot+. 15  Jocadák volt az, aki elment, amikor Jehova száműzetésbe vitte Júdát és Jeruzsálemet Nabukodonozor keze által. 16  Lévi+ fiai voltak: Gersom, Kehát és Mérári. 17  Ezek pedig Gersom fiainak nevei: Libni+ és Simei+. 18  Kehát+ fiai voltak: Amrám+, Jichár, Hebron és Uzziel+. 19  Mérári fiai: Mahli és Músi+. És ezek voltak a léviták családjai ősatyáik szerint:+ 20  Gersomtól: a fia, Libni+, ennek fia, Jahát, ennek fia, Zimma, 21  ennek fia, Jóah+, ennek fia, Iddó, ennek fia, Zerah, ennek fia, Jeátrai. 22  Kehát fiai voltak: a fia, Amminádáb, ennek fia, Kórah+, ennek fia, Asszír, 23  ugyanennek fia, Elkána, ugyanennek fia, Ebiasáf+, és ennek fia, Asszír; 24  ennek fia, Tahát, ennek fia, Uriel, ennek fia, Uzziás, és ennek fia, Sául. 25  Elkána+ fiai: Amásai és Ahimót. 26  Ami Elkánát illeti, Elkána fiai ezek voltak: a fia, Cófai+, és ennek fia, Náhát, 27  ennek fia, Eliáb+, ennek fia, Jerohám, ennek fia, Elkána+. 28  Sámuel+ fiai: Jóel, az elsőszülött, és Abija+, a második. 29  Mérári fiai voltak: Mahli+, ennek fia, Libni, ennek fia, Simei, ennek fia, Uzzah, 30  ennek fia, Simea, ennek fia, Haggija, és ennek fia, Asája. 31  Dávid+ pedig ezeket rendelte arra, hogy irányítsák az éneklést Jehova házánál, miután nyugvóhelyére került a láda.+ 32  Ők látták el az éneklés+ szolgálatát+ a hajlék, vagyis a találkozás sátra előtt, mígnem Salamon felépítette Jehova házát Jeruzsálemben;+ a megbízatásuk szerint szolgáltak.+ 33  Ezek voltak a szolgálattevők meg a fiaik: a kehátiták fiai közül Hémán+, az énekes, aki Jóel+ fia, aki Sámuel+ fia, 34  aki Elkána+ fia, aki Jerohám fia, aki Eliel+ fia, aki Tóah fia, 35  aki Cúf+ fia, aki Elkána fia, aki Mahát fia, aki Amásai fia, 36  aki Elkána fia, aki Jóel fia, aki Azária fia, aki Sofóniás fia, 37  aki Tahát fia, aki Asszír fia, aki Ebiasáf+ fia, aki Kórah fia+, 38  aki Jichár+ fia, aki Kehát fia, aki Lévi fia, aki Izrael fia volt. 39  Ami a testvérét, Asáfot+ illeti, aki a jobbján szolgált: Asáf Berekia+ fia volt, aki Simea fia, 40  aki Mikáel fia, aki Baászéja fia, aki Malkija fia, 41  aki Etni fia, aki Zerah fia, aki Adája fia, 42  aki Etán fia, aki Zimma fia, aki Simei fia, 43  aki Jahát+ fia, aki Gersom+ fia, aki Lévi fia volt. 44  És testvéreik, Mérári+ fiai bal kéz felől: Etán+, aki Kisi+ fia, aki Abdi fia, aki Malluk fia, 45  aki Hasábia fia, aki Amácija fia, aki Hilkija fia, 46  aki Amci fia, aki Báni fia, aki Sémer fia, 47  aki Mahli fia, aki Músi+ fia, aki Mérári+ fia, aki Lévi fia volt. 48  És testvéreik, a léviták+ adattak az igaz Isten háza hajlékának minden szolgálatára+. 49  Áron+ és a fiai áldozati füstöt füstölögtettek+ az égő felajánlás+ oltárán és a füstölőoltáron+, hogy teljesen ellássák a szentséges dolgokkal kapcsolatos teendőket, és hogy engesztelést+ szerezzenek Izraelnek,+ pontosan úgy, ahogy Mózes, az igaz Isten szolgája megparancsolta. 50  És ezek voltak Áron+ fiai: a fia, Eleázár+, ennek fia, Fineás+, ennek fia, Abisua+, 51  ennek fia, Bukki, ennek fia, Uzzi, ennek fia, Zeráhia+, 52  ennek fia, Mérajót+, ennek fia, Amária, ennek fia, Ahitub+, 53  ennek fia, Cádók+, ennek fia, Ahimaác+. 54  És ezek voltak lakóhelyeik a fallal körülvett táboraik szerint a területükön Áron fiainak,+ akik a kehátiták+ családjához tartoztak, mert rájuk esett a sors. 55  Tehát nekik adták a Júda földjén fekvő Hebront+ a körülötte levő legelőkkel. 56  A város mezejét és településeit+ Kálebnek+, Jefunné fiának adták.+ 57  Áron fiainak adták a menedékvárosokat+, Hebront+ és Libnát+ a legelőivel, Jattirt+ és Estemoát+ a legelőivel, 58  Hilent+ a legelőivel, Debirt+ a legelőivel, 59  Asánt+ a legelőivel és Bét-Semest+ a legelőivel; 60  továbbá Benjámin törzséből Gébát+ a legelőivel, Alémetet+ a legelőivel és Anatótot+ a legelőivel. Összesen tizenhárom+ városuk volt családjaik között. 61  Kehát többi fiának pedig tíz+ várost adtak sorsvetéssel a törzs családjából, és a fél törzsből, Manassé feléből. 62  Gersom+ fiainak a családjaik szerint tizenhárom várost adtak: Issakár+ törzséből, Áser+ törzséből, Naftali+ törzséből és Manassé+ törzséből, Básánban. 63  Mérári+ fiainak a családjaik szerint tizenkét várost adtak sorsvetéssel Rúben+ törzséből, Gád+ törzséből és Zebulon+ törzséből. 64  Izrael fiai tehát odaadták a lévitáknak+ a városokat legelőikkel+ együtt. 65  Sorsvetéssel adták Júda fiai törzséből,+ Simeon fiai törzséből+ és Benjámin fiai törzséből+ e városokat, és ezeket név szerint megnevezték. 66  És Kehát fiainak bizonyos családjai Efraim törzséből kapták területük városait.+ 67  Tehát nekik adták a menedékvárosokat, Sikemet+ a legelőivel Efraim hegyvidékén, és Gézert+ a legelőivel, 68  Jokmeámot+ a legelőivel és Bét-Horont+ a legelőivel, 69  Ajjalont+ a legelőivel és Gát-Rimmont+ a legelőivel; 70  továbbá Manassé fél törzséből Ánert+ a legelőivel és Bileámot+ a legelőivel, Kehát többi fia családjának.+ 71  Gersom+ fiainak pedig odaadták Manassé fél törzsének családjából a Básánban fekvő Golánt+ a legelőivel és Astarótot+ a legelőivel; 72  Issakár törzséből Kedest+ a legelőivel és Daberátot+ a legelőivel, 73  Rámótot+ a legelőivel és Anémot+ a legelőivel; 74  Áser törzséből Másált a legelőivel és Abdont+ a legelőivel, 75  Hukókot+ a legelőivel és Rehobot+ a legelőivel; 76  Naftali törzséből+ a galileai+ Kedest+ a legelőivel, Hammont a legelőivel és Kirjátaimot+ a legelőivel. 77  Mérári többi fiának odaadták Zebulon törzséből+ Rimmonót+ a legelőivel és Tábort a legelőivel, 78  továbbá a Jordán vidékén Jerikónál, a Jordántól keletre, Rúben törzséből+ a pusztában fekvő Bécert+ a legelőivel és Jahácot+ a legelőivel, 79  Kedemótot+ a legelőivel és Mefaátot+ a legelőivel; 80  Gád törzséből+ pedig a gileádi Rámótot+ a legelőivel és Mahanaimot+ a legelőivel, 81  Hesbont+ a legelőivel és Jázert+ a legelőivel.

Lábjegyzetek