Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

1Krónikák 5:1–26

5  És Rúbennek+, Izrael elsőszülöttjének fiai — mert ő volt az elsőszülött,+ de mivel megszentségtelenítette apjának nyoszolyáját,+ ezért elsőszülöttségi jogát Izrael fiának, Józsefnek+ a fiai kapták meg, és nem kerülhetett be a származási jegyzékbe úgy, mint akinek elsőszülöttségi joga van;  mert Júda+ hatalmasabbnak bizonyult a testvéreinél, és tőle kellett származnia a vezetőnek;+ de az elsőszülöttségi jog Józsefé volt+ —,  Rúbennek, Izrael elsőszülöttjének fiai voltak: Hánók+, Pallu+, Hecron és Kármi+.  Jóel fiai pedig: a fia, Semája, ennek fia, Góg, ennek fia, Simei,  ennek fia, Mika, ennek fia, Reája, ennek fia, Baál,  ennek fia, Beérah, akit száműzetésbe vitt Tilgát-Pilnészer+, Asszíria királya; ő fejedelem volt a rúbeniták között.  Testvérei a családjaik szerint, ahogy leszármazásuknak megfelelően a származási jegyzékbe+ kerültek, a következők voltak: Jeiél, a fő, továbbá Zakariás  és Bela, aki annak az Azáznak volt a fia, aki Semának, Jóel+ fiának volt a fia — lakóhelye Aróerben+ volt, és egészen Nébóig+ meg Baál-Meonig+.  Kelet felé egészen odáig terjedt a lakóhelye, ahol az Eufrátesz+ melletti pusztába lehet menni, mert megsokasodott a jószáguk Gileád+ földjén. 10  Saul napjaiban háborút indítottak a hagriták ellen,+ és azok elestek a kezük által; így aztán ők laktak a sátraikban a Gileádtól keletre eső egész vidéken. 11  A velük szemben levő Gád+ fiai pedig Básán+ földjén laktak egészen Szalkáig+. 12  Jóel volt a fő, Sáfám a második, továbbá Janai és Sáfát Básánban. 13  Testvéreik, akik ősatyáik házához tartoztak, a következők voltak: Mikáel, Mesullám, Seba, Jórai, Jaékán, Zia és Éber, heten. 14  Ezek voltak Abihail fiai, aki Húri fia, aki Jároah fia, aki Gileád fia, aki Mikáel fia, aki Jésisai fia, aki Jahadó fia, aki Búz fia volt; 15  Ahi, Gúni fiának, Abdielnek a fia, ősatyáik házának feje. 16  Gileádban+, Básánban+ és alárendelt városaiban laktak,+ és Sáron minden legelőjén, ameddig csak határaik terjedtek. 17  Mindnyájan beírattak a származási jegyzékbe Júda királyának, Jótámnak+ a napjaiban, és Izrael királyának, Jeroboámnak+ a napjaiban. 18  Ami Rúben fiait, Gád fiait és Manassé fél törzsét illeti, a vitézek+, a pajzzsal és karddal felszerelt, íjat hajlító és harcedzett férfiak, akik hadba vonultak, negyvennégyezer-hétszázhatvanan voltak.+ 19  És háborút indítottak a hagriták+ ellen, és Jetur+, Náfis+ meg Nódáb ellen. 20  És segítséget kaptak velük szemben — úgyhogy a hagriták és az azokkal tartók mind a kezükbe adattak —, mivel Istenhez kiáltottak segítségért a háborúban,+ ő pedig engedett könyörgésüknek, mert bíztak benne.+ 21  Zsákmányul ejtették jószágaikat,+ ötvenezer tevéjüket, kétszázötvenezer juhot, kétezer szamarat és százezer emberi lelket+. 22  Bizony sokan estek el halálra sebzetten, mert az igaz Isten harca volt ez.+ És ott laktak a helyükön egészen a száműzetés+ idejéig. 23  Manassé fél törzsének+ a fiai pedig Básántól+ Baál-Hermonig+, a Szenirig+ és a Hermon-hegyig+ lakták a földet. Ezek népessé váltak. 24  Ősatyáik házának fői voltak: Éfer, Isi, Eliel, Azriel, Jeremiás, Hodávia és Jahdiel, akik bátor és erős férfiak voltak, hírneves emberek, ősatyáik házának fői. 25  De hűtlenül kezdtek cselekedni ősatyáik Istene ellen, és erkölcstelenkedtek+ a föld azon népeinek isteneivel+, amelyeket kiirtott előlük Isten. 26  Izrael Istene ezért felindította Asszíria+ királyának, Púlnak+ a szellemét,+ igen, Asszíria királyának, Tilgát-Pilnészernek+ a szellemét, ő pedig száműzetésbe+ hurcolta Rúben fiait, Gád fiait és Manassé fél törzsét, és elvitte őket Halába+, Háborba, Hárába és a Gózán-folyóhoz, és ott is maradtak mind a mai napig.

Lábjegyzetek