Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Krónikák 29:1–30

29  Dávid király akkor így szólt az egész gyülekezethez:+ „Salamon fiam, akit Isten kiválasztott+, fiatal+ és tapasztalatlan, a munka pedig nagy; mert nem embernek lesz a vár, hanem Jehova Istennek.+  Erőm+ legjavát adva készítettem elő+ Istenem házának az aranyat+ az aranymunkához, az ezüstöt az ezüstmunkához, a rezet a rézmunkához, a vasat+ a vasmunkához, és a fát+ a famunkához; ónixköveket+, kemény habarcsba való köveket, mozaikkövecskéket és mindenféle értékes követ, és alabástromkövet is bőségesen.  Mivel örömömet lelem Istenem házában,+ különleges tulajdonom is van még,+ arany meg ezüst, és ezt is odaadom Istenem házának mindazon felül, amit már előkészítettem a szent ház számára:+  háromezer talentum aranyat Ofír aranyából+, és hétezer talentum finomított ezüstöt a házak falainak bevonására;  aranyat az aranymunkához, ezüstöt az ezüstmunkához és a mesterek kezének minden munkájához. Ki ajánlkozik önként, hogy megtöltse ma a kezét Jehovának szánt ajándékkal?”+  Erre az atyai házak+ fejedelmei+, Izrael törzseinek fejedelmei+, az ezrek+ meg a százak+ vezetői, és a király dolgainak felügyelői+ önként ajánlkoztak.  Adtak tehát az igaz Isten házának szolgálatára ötezer talentum és tízezer dárik értékű aranyat, tízezer talentum értékű ezüstöt, tizennyolcezer talentum értékű rezet és százezer talentum értékű vasat.+  Akiknél kövek voltak, odaadták azokat Jehova házának kincsei közé a gersonita+ Jéhiel+ felügyelete alá.  És örvendezett a nép, hogy önkéntes felajánlásokat adtak, mert teljes szívvel adták az önkéntes felajánlásokat Jehovának;+ maga Dávid király is nagy örömmel örvendezett.+ 10  Így hát áldotta+ Dávid Jehovát az egész gyülekezet+ szeme előtt, és így szólt Dávid: „Áldott légy,+ ó, Jehova, atyánknak, Izraelnek Istene+, időtlen időktől fogva időtlen időkig! 11  Tiéd, ó, Jehova, a nagyság+, a hatalom+, a szépség+, a kiválóság+ és a méltóság+; mert minden, ami az egekben és a földön van, a tiéd.+ Tiéd a királyság+, ó, Jehova, aki fölemelkedsz mindenek fejévé.+ 12  Tőled ered a gazdagság+ és a dicsőség+, és te uralkodsz+ mindenek felett; erő+ és hatalom+ van kezedben, és a te kezed képes naggyá+ és erőssé tenni mindeneket.+ 13  Most azért, ó, Istenünk, hálát+ adunk neked, és dicsérjük+ szépséges+ nevedet. 14  Mert ugyan ki vagyok én,+ és mi az én népem, hogy erőnk volna az ilyen önkéntes felajánlásokhoz?+ Hisz tőled van minden,+ és a te kezedből adunk neked. 15  Mert bizony jövevények vagyunk előtted, és telepesek,+ miként ősatyáink is mindnyájan. Napjaink olyanok e földön, mint az árnyék,+ és nincsen remény. 16  Ó, Jehova Istenünk! Ez az egész bőség, melyet előkészítettünk, hogy házat építsünk neked és szent nevednek, a te kezedből van, és mind a tiéd!+ 17  Jól tudom, ó, Istenem, hogy te a szívek vizsgálója vagy,+ és a feddhetetlenségben gyönyörködsz.+ Én szívem egyenességében, önként ajánlottam fel mindezeket, és most örömmel látom, hogy itt levő néped önként ad neked felajánlásokat. 18  Ó, Jehova, ősatyáinknak, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene!+ Őrizd meg ezt időtlen időkig mint néped szíve gondolatainak hajlamát,+ és irányítsd szívüket magadhoz!+ 19  Adj Salamon fiamnak teljes szívet+, hogy megtartsa a te parancsolataidat+, bizonyságaidat+ és rendelkezéseidet+, és mindent megtegyen, és felépítse a várat+, amiért előkészületeket+ tettem.” 20  Azután így szólt Dávid az egész gyülekezethez:+ „Áldjátok+ hát Jehovát, a ti Isteneteket!” Erre az egész gyülekezet áldotta Jehovát, ősatyáik Istenét. Mélyen meghajoltak+ és leborultak+ Jehova előtt és a király előtt. 21  Annak a napnak másnapján áldozatokat mutattak be Jehovának,+ és égő felajánlásokat+ vittek Jehova elé: ezer fiatal bikát, ezer kost, ezer hím bárányt és italfelajánlásaikat+, igen, rengeteg áldozatot egész Izraelért.+ 22  Azon a napon ettek és ittak Jehova színe előtt nagy örvendezéssel+, és másodszor is királlyá tették Dávid fiát,+ Salamont, és felkenték őt Jehova előtt vezetőnek+, és Cádókot+ is papnak. 23  Salamon pedig leült Jehova trónjára+ királyként apja, Dávid helyett, és sikeres+ volt; minden izraelita engedelmeskedett neki. 24  A fejedelmek+ meg a hatalmasok+, sőt Dávid király valamennyi fia+ is mind alávetették magukat Salamon királynak. 25  Jehova ezután is felettébb naggyá tette Salamont egész Izrael szeme előtt,+ és olyan királyi dicsőséggel ruházta fel, amilyen egyetlen királynak sem volt őelőtte Izrael felett.+ 26  Ami Dávidot, Isai fiát illeti, egész Izrael felett uralkodott;+ 27  és a napok, amelyeken ő uralkodott Izrael felett, negyven+ évet tettek ki. Hebronban hét+ évig, Jeruzsálemben pedig harminchárom+ évig uralkodott. 28  Végül meghalt jó öregségben,+ betelve a napokkal, gazdagsággal+ és dicsőséggel+, s fia, Salamon kezdett uralkodni helyette.+ 29  Dávid király dolgai pedig, mind az elsők, mind az utolsók, meg vannak írva Sámuelnek, a látónak+ szavai közt, Nátán+ próféta szavai közt, és Gádnak+, a látnoknak szavai közt, 30  csakúgy, mint egész királysága és hatalma, és azok az idők+ is, melyek elmúltak felette, Izrael felett, és az országok minden királysága felett.+

Lábjegyzetek