Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

1Krónikák 27:1–34

27  Ami Izrael fiait illeti szám szerint, az atyai házak főit+, az ezrek és a százak vezetőit+ és tisztviselőiket, akik a király szolgálatára+ álltak mindabban, ami azoknak az osztályait érintette, akik hónapról hónapra be- és kivonultak az esztendő minden hónapjában, huszonnégyezren voltak egy-egy osztályban.  Az első hónap első osztályának élén Jásobeám+, Zabdiel fia állt, és huszonnégyezren voltak osztályában.  Pérec+ némely fiát, aki feje volt a szolgálatot végző csoportok összes vezetőjének, az első hónapra jelölték ki.  A második hónap osztályának élén az ahóhita+ Dódai+ állt osztályával, és Miklót volt a vezér; huszonnégyezren voltak osztályában.  A harmadik, szolgálatot végző csoport vezetője a harmadik hónapra Benája+, Jójadának+, a papi elöljárónak a fia volt; huszonnégyezren voltak osztályában.  Ez a Benája+ a harmincnak+ vitéze volt, és a harminc felett állt; osztályának élén a fia, Ammizabád állt.  A negyedik a negyedik hónapra Asáhel+, Joáb testvére volt,+ és Zebádia, a fia őutána; huszonnégyezren voltak osztályában.  Az ötödik vezető az ötödik hónapra az izráhita Samhut+ volt; huszonnégyezren voltak osztályában.  A hatodik a hatodik hónapra Ira+, a tékoai+ Ikkés+ fia; huszonnégyezren voltak osztályában. 10  A hetedik a hetedik hónapra a pelóni+ Hélec+, Efraim fiai közül; huszonnégyezren voltak osztályában. 11  A nyolcadik a nyolcadik hónapra a husatita Szibbekai+, a zerahiták+ közül; huszonnégyezren voltak osztályában. 12  A kilencedik a kilencedik hónapra az anatóti+ Abiézer+, Benjámin fiai közül; huszonnégyezren voltak osztályában. 13  A tizedik a tizedik hónapra a netófai Maharai+, a zerahiták+ közül; huszonnégyezren voltak osztályában. 14  A tizenegyedik a tizenegyedik hónapra a piratoni Benája+, Efraim+ fiai közül; huszonnégyezren voltak osztályában. 15  A tizenkettedik a tizenkettedik hónapra a netófai Heldai+ volt, Otnieltől; huszonnégyezren voltak az osztályában. 16  És Izrael törzsei+ felett ezek voltak: a rúbeniták vezetője Eliézer, Zikri fia; a simeonitáké Sefátia, Maáka fia; 17  Lévié Hasábia, Kemuel fia; Ároné Cádók+; 18  Júdáé Elihu+, Dávid egyik testvére;+ Issakáré Omri, Mikáel fia; 19  Zebuloné Ismája, Abdiás fia; Naftalié Jerimót, Azriel fia; 20  Efraim fiaié Hósea, Azaziás fia; Manassé fél törzséé Jóel, Pedája fia; 21  Manassé gileádi fél törzséé Iddó, Zakariás fia; Benjáminé Jaásiel, Ábner+ fia; 22  Dáné Azarel, Jerohám fia. Ezek voltak Izrael törzseinek fejedelmei+. 23  És Dávid nem vette számba a húszéveseket és a náluk fiatalabbakat, mert Jehova megígérte, hogy megsokasítja Izraelt, és annyian lesznek, mint az egek csillagai.+ 24  Joáb+, Céruja fia kezdte el a számlálást, de nem végezte be;+ és harag zúdult mindezért Izraelre,+ és nem került be a szám a Dávid király napjairól szóló beszámolóba. 25  A király kincseire+ Azmávet, Adiel fia felügyelt, a mezőn+, a városokban+, a falvakban és a tornyokban levő kincsekre pedig Jonatán, Uzziás fia. 26  A mezőn dolgozó földművesek+ felett Ezri, Kelub fia állt, 27  a szőlők+ gondviselője a rámai Simei volt, a szőlőkben levő borkészleteké pedig a sifmi Zabdi. 28  A Sefélán+ található olajfaligetekre és szikomorfákra+ a géderi Baál-Hanán felügyelt, az olajkészletek+ felett pedig Joás állt. 29  A Sáronon+ legelő csordákra a sároni Sitrai, a völgyekben levő csordákra Sáfát, Adlai fia, 30  a tevékre+ az ismáelita+ Obil, a szamárkancákra a meronóti Jehdéja, 31  a nyájakra pedig a hagrita Jáziz felügyelt. Ezek mind Dávid király javainak a gondviselői voltak. 32  Jonatán+, Dávid unokafivére tanácsadó volt, értelmes+ férfi, és titkár is egyben; Jéhiel, Hakmóni+ fia pedig a király fiaival+ volt. 33  Ahitófel+ a király tanácsadója+ volt, az arkita+ Húsai+ pedig a király társa+. 34  Ahitófel után volt Jójada, Benája+ fia, és Abjátár+; a király hadvezére pedig Joáb+ volt.

Lábjegyzetek