Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Krónikák 26:1–32

26  A kapuőrök+ osztályaihoz tartoztak: a kórahitáktól+ Meselémia+, az Asáf fiai közül való Kóré fia;  Meselémiának pedig ezek voltak a fiai: Zakariás, az elsőszülött; Jediáel, a második; Zebádia, a harmadik; Játniel, a negyedik;  Elám, az ötödik; Johanán, a hatodik; Eljeho-Énai, a hetedik.  Obed-Edomnak+ is voltak fiai: Semája, az elsőszülött; Jozabád, a második; Jóah, a harmadik; Sákár, a negyedik; Netánel, az ötödik;  Ammiél, a hatodik; Issakár, a hetedik; Peullétai, a nyolcadik; mert megáldotta őt Isten.+  A fiának, Semájának is születtek fiai. Ezek uralkodói voltak atyjuk házának, mert derék, erős férfiak voltak.  Semája fiai: Otni, Refáel, Obed, Elzábád, akinek derék emberek voltak a testvérei, Elihu és Semákiás.  Ezek mind Obed-Edom fiai voltak, ők és fiaik és testvéreik, derék emberek, erősek a szolgálatra; hatvanketten tartoztak Obed-Edomhoz.  Meselémiának+ is voltak fiai és testvérei, derék emberek, tizennyolcan. 10  A Mérári fiai közül való Hósának is voltak fiai. Simri volt a fő, mert nem ő volt ugyan az elsőszülött+, de apja őt nevezte ki főnek;+ 11  Hilkija a második, Tebália a harmadik és Zakariás a negyedik. Hósa fiai és testvérei összesen tizenhárman voltak. 12  A kapuőrök ezen osztályaiban a főembereknek megvoltak a maguk feladatai, akárcsak a testvéreiknek,+ hogy szolgálatot végezzenek Jehova házában. 13  Így hát kijelölték sorsvetéssel+ az egyes kapukat kicsinynek és nagynak egyaránt, atyai házaik+ szerint. 14  A keleti rész Selémiának+ jutott sorsvetéssel. A fiának, Zakariásnak+ is sorsot vetettek, aki értelmes tanácsadó+ volt; neki az északi+ rész jutott sorsvetéssel. 15  Obed-Edomnak a déli rész jutott, a fiainak+ pedig a tárházak+. 16  Suppimnak és Hósának+ a nyugati rész, közel a Salleket kapuhoz, a fölfelé vezető országútnál; egyik őrcsapat+ a másikhoz igazodva;+ 17  kelet felé hat lévita volt; észak felé naponta+ négy; dél felé naponta négy; és a készleteknél+ kettő-kettő; 18  a nyugaton levő csarnoknál négy az országút mellett,+ kettő a csarnok mellett. 19  Ezek voltak a kapuőrök osztályai a kórahiták+ fiai és Mérári+ fiai közül. 20  Ami a lévitákat illeti, Ahija felügyelt az igaz Isten házának kincstárára+ és a megszentelt dolgok+ kincstárára. 21  Ladán+ fiai, a gersoniták Ladántól származó fiai, a gersonita Ladán atyai házainak fői: Jehiéli+. 22  Jehiéli fiai, Zétám és testvére, Jóel+ felügyeltek Jehova házának a kincstárára+. 23  Az amramitákat, a jicharitákat, a hebronitákat és az uzzielitákat+ tekintve 24  Sebuel+, Mózes fiának, Gersomnak a fia volt a készletek főgondviselője. 25  Ami a testvéreit illeti, Eliézernek+ Rehábia+ volt a fia, az ő fia Jesája, az ő fia Jórám, az ő fia Zikri, és az ő fia Selomót. 26  Erre a Selomótra és testvéreire bízták a megszentelt dolgok+ egész kincstárát, amelyet Dávid+ király, az atyai házak fői, az ezrek és a százak vezetői és a hadvezérek megszenteltek.+ 27  A háborúkból+ és a zsákmányból+ szenteltek meg dolgokat Jehova házának fenntartására. 28  Ezenkívül mindazt is, amit Sámuel, a látó+, Saul, Kís fia, Ábner+, Nér fia, és Joáb+, Céruja+ fia szentelt meg. Amit megszentelt valaki, arra Selomit és a testvérei felügyeltek. 29  A jichariták+ közül Kenániás és fiai rendeltettek a külső tennivalókra+ Izrael tisztviselőiként és bíráiként+. 30  A hebroniták+ közül Hasábia és testvérei, ezerhétszáz derék+ ember felügyelt Izrael igazgatására a Jordán nyugati vidékén Jehova minden munkájában és a király szolgálatában. 31  A hebroniták közül Jerija+ volt a hebroniták feje a nemzetségeik, az ősatyák szerint. Dávid királyságának negyvenedik+ évében megkeresték őket, és bátor, erős férfiakat találtak közöttük Jázerben+, Gileádban+. 32  A testvérei, derék+ emberek, kétezer-hétszázan voltak, az atyai házak fői+. Dávid király ki is nevezte őket Rúben fiai, Gád fiai és Manassé fiainak+ fél törzse fölé, az igaz Istent és a királyt illető minden ügyben.+

Lábjegyzetek