Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

1Krónikák 24:1–31

24  Áron fiainak is voltak osztályaik. Áron fiai voltak: Nádáb+ és Abihu+, Eleázár+ és Itamár+.  De Nádáb és Abihu+ meghaltak apjuk előtt,+ és nem voltak fiaik; Eleázár+ és Itamár azonban továbbra is papként szolgált.  Dávid pedig az Eleázár fiai közül való Cádókkal+ és az Itamár fiai közül való Ahimélekkel+ osztályokba sorolta őket szolgálati tisztségük szerint.+  Ám Eleázár fiai között több főember találtatott, mint Itamár fiai között. Így hát elosztották őket: Eleázár fiainak atyai házaik főiül tizenhatot, Itamár fiainak atyai házaik főiül pedig nyolcat.  Továbbá elosztották őket sorsvetéssel+, ezeket is, amazokat is, mert Eleázár fiai közül is, meg Itamár fiai közül is kellett hogy legyenek vezetői a szent helynek,+ és vezető emberei az igaz Istennek.  Akkor Semája, Netánel fia, a léviták közül való titkár+ felírta őket a király és a fejedelmek előtt, Cádók+ pap és Ahimélek+, Abjátár+ fia előtt, meg a papok és a léviták+ atyai házainak fői előtt; egy atyai házat Eleázárnak+, egyet pedig Itamárnak+ választottak.  Az első sors Jehojáribra+ esett, a második Jedájára,  a harmadik Hárimra, a negyedik Seórimra,  az ötödik Malkijára, a hatodik Mijáminra, 10  a hetedik Hakkócra, a nyolcadik Abijára+, 11  a kilencedik Jésuára, a tizedik Sekániára, 12  a tizenegyedik Eliásibra, a tizenkettedik Jákimra, 13  a tizenharmadik Huppára, a tizennegyedik Jesebeábra, 14  a tizenötödik Bilgára, a tizenhatodik Immérre, 15  a tizenhetedik Hézirre, a tizennyolcadik Happiceszre, 16  a tizenkilencedik Petáhiára, a huszadik Jéhezkelre, 17  a huszonegyedik Jákinra, a huszonkettedik Gámulra, 18  a huszonharmadik Delájára, a huszonnegyedik Maáziára. 19  Ez volt az ő hivatali rendjük+ a szolgálatukban+, hogy bemenjenek Jehova házába az őket megillető jog szerint,+ amelyet ősatyjuk, Áron adott nekik a keze által, ahogy azt Jehova, Izrael Istene megparancsolta neki. 20  És Lévi többi fiai közül, Amrám+ fiai közül volt: Subáel+; Subáel fiai közül: Jehdéja; 21  Rehábiától+, Rehábia fiai közül: Issija, a fő; 22  a jicharitáktól+: Selomót+; Selomót fiai közül: Jahát; 23  Hebron+ fiai pedig: Jeria+, a fő; Amária, a második; Jaháziel, a harmadik; Jekameám, a negyedik. 24  Uzziel fiai: Mika+; Mika fiai közül: Sámir. 25  Mika testvére volt: Issija; Issija fiai közül: Zakariás. 26  Mérári+ fiai voltak: Mahli+ és Músi+; Jaázija fiai: Benó. 27  Mérári fiai, Jaázijától: Benó, Sohám, Zakkur és Hibri. 28  Mahlitól: Eleázár, de neki nem születtek fiai.+ 29  Kístől, Kís fiai: Jerahméel. 30  Músi fiai voltak: Mahli+, Éder és Jerimót+. Ezek voltak a léviták fiai az ő atyai házaik+ szerint. 31  Ők is sorsot vetettek+, pontosan úgy, ahogy testvéreik, Áron fiai tették Dávid király, Cádók és Ahimélek előtt, meg a papok és a léviták atyai házainak fői előtt. Ami az atyai házakat+ illeti, a fő éppen olyan volt, mint fiatalabb testvére.

Lábjegyzetek