Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

1Krónikák 11:1–47

11  Idővel az izraeliták+ mind egybegyűltek Dávidhoz Hebronba+, és ezt mondták: „Íme, mi csontod és húsod vagyunk.+  Tegnap is, és azelőtt is, akkor is, amikor Saul volt a király, te voltál az, aki ki- és bevezette+ Izraelt, és Jehova, a te Istened így szólt hozzád: »Te fogod terelgetni+ népemet, Izraelt, és te leszel népemnek, Izraelnek a vezetője+.«”  Izrael vénei tehát mindnyájan elmentek a királyhoz Hebronba, és Dávid szövetséget kötött velük Hebronban Jehova előtt. Ezután fölkenték+ Dávidot Izrael királyává, Jehova szava+ szerint, amelyet Sámuel+ által közölt.  Később Dávid és egész Izrael elment Jeruzsálembe+, azaz Jebuszba+; ott pedig a jebusziták+ lakták a földet.  És Jebusz lakói így szóltak Dávidhoz: „Nem fogsz te ide bejutni.”+ Ennek ellenére Dávid elfoglalta Sion+ erődjét, más szóval Dávid városát+.  Dávid ezt mondta: „Aki elsőként sújt le+ a jebuszitákra, az főember és fejedelem lesz.” És Joáb+, Céruja fia ment fel elsőként, és főember lett.  Dávid pedig letelepedett a nehezen megközelíthető helyen.+ Ezért nevezték azt Dávid városának+.  És építeni kezdte a várost körös-körül, a Dombtól fogva egészen a körülötte fekvő részekig, Joáb pedig életre keltette+ a város többi részét.  És Dávid egyre nagyobbá lett,+ mert a seregek Jehovája vele volt.+ 10  Ezek pedig Dávid vitézeinek+ a főemberei, akik szilárdan kitartottak mellette a királyságában egész Izraellel együtt, hogy királlyá tegyék őt Jehova Izraelre vonatkozó szava szerint.+ 11  Ez Dávid vitézeinek a névsora: Jásobeám+, egy hakmonitának a fia; ő volt a feje a háromnak. Háromszáz ember fölött suhogtatta lándzsáját, akik egyszerre ölettek meg.+ 12  Utána következett Eleázár+, az ahóhita+ Dodó fia. Ez is egyike volt a három vitéznek.+ 13  Ő volt Dáviddal Pas-Dammimnál+, ahova a filiszteusok egybegyűltek a harcra. Volt ott egy földdarab tele árpával; és a nép megfutamodott a filiszteusok elől.+ 14  Ő azonban odaállt a földdarab közepére, megmentette azt, és vágta a filiszteusokat, úgyhogy Jehova nagy megmentést+ szerzett.+ 15  És lementek egyszer hárman a harminc+ főember közül a sziklához, Dávidhoz, Adullám barlangjába+, miközben a filiszteusok tábora Refaim völgyében+ táborozott. 16  Dávid ekkor a nehezen megközelíthető helyen tartózkodott,+ a filiszteusok egyik helyőrsége+ pedig Betlehemben volt. 17  Egy idő után Dávid ezt mondta sóvárogva: „Ó, bárcsak ihatnék+ a betlehemi+ víztároló vizéből, mely a kapunál van!” 18  Erre az a három utat tört a filiszteusok táborába, és vizet húzott a betlehemi víztárolóból, amely a kapunál van. Már hozták is, és odavitték Dávidnak;+ de Dávid nem akart inni belőle, hanem kiöntötte Jehova elé,+ 19  aztán így szólt: „Távol legyen tőlem az én Istenemért, hogy ezt megtegyem! Hát a vérét+ igyam ezeknek a férfiaknak a lelkük árán? Hiszen lelkük kockáztatásával hozták.” És nem akart inni belőle. Ezeket tette a három vitéz.+ 20  Abisai+, Joábnak+ a testvére pedig feje lett a háromnak, és háromszáz megölt felett suhogtatta lándzsáját. Hírneve volt, akárcsak a háromnak. 21  A három között nagyobb tisztelet övezte őt, mint a két másikat, és a vezetőjük lett, de az első hárommal nem ért fel.+ 22  Ami Benáját+, egy vitéz embernek, Jójadának+ a fiát illeti, aki sok tettet vitt véghez Kabcéelben+, ő terítette le a moábi Áriel két fiát. Ő volt az, aki lement, és leterítette az oroszlánt+ a vizesveremben a hóesés napján. 23  Ő terítette le a rendkívül termetes, öt könyök+ magas egyiptomi férfit is. Az egyiptomi kezében lándzsa+ volt, mint amilyen a takácsok zubolyfája, de ő lement hozzá egy bottal, kiragadta a lándzsát az egyiptomi kezéből, és tulajdon lándzsájával ölte meg.+ 24  Ezeket tette Benája, Jójada fia, és nevet szerzett a három vitéz között. 25  Noha őt nagyobb tisztelet övezte, mint a harmincat, az első hárommal nem ért fel;+ Dávid pedig a testőrsége élére állította.+ 26  A hadsereg vitézei voltak: Asáhel+, Joábnak a testvére, Elhanán+, a betlehemi Dodó fia, 27  a haróri Sammót+, a pelóni Hélec+, 28  Ira+, a tékoai Ikkés fia, az anatóti Abiézer+, 29  a husatita Szibbekai+, az ahóhita+ Ilaj, 30  a netófai+ Maharai+, Héled+, a netófai Baánah fia, 31  Itai, a Benjámin+ fiainak Gibeájából+ való Ribai+ fia, a piratoni Benája+, 32  a Gaás+ völgyeiből* való Húrai, az arbáti Abiel, 33  a baharumi Azmávet+, a saálbóni Eljahba, 34  a gizóni Hásem fiai, Jonatán+, a harári Ságé fia, 35  Ahiám, a harári Sákár+ fia, Elifál+, Ur fia, 36  a mekérai Héfer, a pelóni Ahija, 37  a kármeli Hecró+, Naárai, Ezbai fia, 38  Jóel, Nátán+ testvére, Mibhár, Hagri fia, 39  az ammonita Célek, a beróti Naharai, Céruja fiának, Joábnak a fegyverhordozója, 40  a jitrita Ira, a jitrita Gáreb+, 41  a hettita+ Uriás+, Zabád, Ahlai fia, 42  Adina, a rúbenita Siza fia, a rúbeniták egyik főembere, akivel harmincan voltak; 43  Hanán, Maáka fia, és a mitnita Josafát, 44  az astaróti Uzzija, Sáma és Jeiél, az aróeri Hótám fiai, 45  Jediáel, Simri fia, és testvére, a tíci Jóha, 46  a mahávi Eliel, Jeribai és Josávia, Elnaám fiai, és a moábita Jitma; 47  Eliel, Obed és a mecóbájai Jaásiel.

Lábjegyzetek

Lásd: 1Mó 26:17 lábj.