Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

1Királyok 7:1–51

7  A maga házát Salamon tizenhárom évig építette,+ és elkészült az egész házával.+  Akkor fölépítette a Libanon-erdő házat+ négy sor cédrusoszlopra. Száz könyök hosszú, ötven könyök széles és harminc könyök magas volt, az oszlopokon pedig cédrusgerendák+ voltak.  És beburkolták cédrusfával+ fent a tartógerendák fölött, amelyek a negyvenöt oszlopon nyugodtak. Tizenöt volt egy sorban.  Keretes ablakból három sor volt, és ablaknyílás+ ablaknyílásra nézett három sorban.  A bejáratok és az ajtófélfák mind négyszögletesek voltak a kerettel együtt,+ és ugyanígy a három sorban levő, egymásra néző ablaknyílások előrésze is.  Az oszlopcsarnokot ötven könyök hosszúra és harminc könyök szélesre készítette; ez előtt egy másik csarnok is volt, oszlopokkal és védőtetővel előtte.  Ami a tróncsarnokot+ illeti, ahol ítélt, elkészítette az ítélet csarnokát+, és befedte cédrusfával az aljától a gerendákig.+  Az ő háza, amelyben lakott, a másik udvarban,+ távolabb volt a csarnokhoz tartozó háztól. Ugyanúgy épült, mint az. Továbbá volt egy ház, ehhez a csarnokhoz hasonló, melyet Salamon a fáraó leányának épített,+ akit elvett.  Mindezek belül is, kívül is méret szerinti, faragott és kőfűrésszel fűrészelt értékes+ kövekből voltak az alaptól fogva a fedőkősorig, és kívül a nagy udvarig.+ 10  Az alapnak lerakott értékes kövek nagy kövek voltak: tízkönyöknyi kövek és nyolckönyöknyi kövek. 11  Felül pedig értékes, méret szerinti, faragott kövek voltak, és cédrusfa is. 12  A nagy udvart három sor+ faragott kő és egy sor cédrusgerenda vette körül; ugyanígy volt ez Jehova házának+ belső+ udvaránál és a ház előcsarnokánál+ is. 13  Salamon király akkor elküldött és elhozatta Hírámot+ Tíruszból. 14  Ez egy Naftali törzséből származó özvegyasszonynak volt a fia. Az apja tíruszi ember volt,+ rézműves.+ Telve volt bölcsességgel, értelemmel+ és ismerettel ahhoz, hogy mindenféle rézmunkát végezzen. Eljött tehát Salamon királyhoz, és hozzáfogott, hogy elvégezze minden munkáját. 15  Akkor kiöntötte rézből a két oszlopot.+ Tizennyolc könyök magas volt egy-egy oszlop, és tizenkét könyöknyi zsinór érte körül mind a két oszlopot.+ 16  Készített két oszlopfőt, rézből öntve,+ hogy az oszlopok tetejére tegye azokat. Öt könyök magas volt az egyik oszlopfő is, és öt könyök magas a másik oszlopfő is. 17  Hálóminták, láncszerű fonatos díszek készültek+ az oszlopok tetején levő oszlopfőkre;+ hét az egyik oszlopfőre, hét a másik oszlopfőre. 18  Aztán elkészítette a gránátalmákat, éspedig két sort körös-körül egy-egy hálómintára, hogy befedje az oszlopok tetején levő oszlopfőket; mindkét oszlopfővel ezt tette.+ 19  Az előcsarnoknál álló oszlopok tetején az oszlopfők négy könyöknyi részét liliom formájúra munkálták meg.+ 20  Az oszlopfők a két oszlopon voltak, közvetlenül a hálómintával érintkező domborulat fölött; kétszáz gránátalma+ volt mindkét oszlopfő körül sorokban. 21  És felállította a templom előcsarnokához+ tartozó oszlopokat.+ Felállította a jobb oldali oszlopot, és elnevezte Jákinnak, és felállította a bal oldali oszlopot, és elnevezte Boáznak. 22  Az oszlopok tetején liliom formájú munka volt. És fokozatosan elkészült az oszlopok műve. 23  Elkészítette továbbá az öntött tengert,+ amely az egyik peremétől a másik pereméig tízkönyöknyi volt, és kör alakú; öt könyök volt a magassága, és harminc könyök zsinór érte körül az egészet.+ 24  A pereme alatt körös-körül tök alakú+ díszek+ övezték. Könyökönként tíz vette körül az egész tengert;+ két sorban voltak kiöntve a tök alakú díszek, azzal egybeöntve. 25  Tizenkét bikán állt:+ három északra nézett, három nyugatra, három délre és három keletre. A tenger fönt volt rajtuk, és a hátsó részük mind befelé állt.+ 26  A vastagsága egytenyérnyi volt,+ és a pereme olyanra volt megmunkálva, mint egy pohár pereme, mint a liliom virága.+ Kétezer bát+ fért bele.+ 27  Elkészítette még a tíz szállítókocsit+ is rézből. Négy könyök hosszú, négy könyök széles és három könyök magas volt mindegyik szállítókocsi. 28  A következőképpen készültek a szállítókocsik: oldallapjaik voltak, és az oldallapok a keresztrudak között helyezkedtek el. 29  A keresztrudak között levő oldallapokon oroszlánok+, bikák+ és kerubok+ voltak, és ugyanígy a keresztrudakon is. Az oroszlánok és a bikák fölött és alatt csüngő formára megmunkált koszorúk+ voltak. 30  Négy rézkereke volt mindegyik szállítókocsinak réztengelyekkel; és a négy sarkon volt a támasztékuk. A medence alatt voltak a támasztékok, koszorúkkal egybeöntve, egymással szemben. 31  A szája belülről a támasztékokig és fölfelé [?] könyök volt. És a szája kerek volt, tartókeretté megmunkálva, amely másfél könyök magas volt, és a száján is faragványok voltak. Az oldallapjai négyszögletesek voltak, nem kerekek. 32  A négy kerék lent, az oldallapok alatt volt, és a kerekek támasztékai a szállítókocsi oldalai alatt helyezkedtek el. Mindegyik kerék másfél könyök magas volt. 33  A kerekek felépítése a szekérkerék felépítéséhez hasonlított.+ Támasztékaik, talpaik, küllőik és agyaik mind öntve voltak. 34  És négy támaszték volt mindegyik szállítókocsi négy sarkán; a támasztékai egy darabot alkottak a szállítókocsival. 35  A szállítókocsi tetején fél könyök magas, kör alakú tartókeret volt; és a szállítókocsi tetején az oldalai és az oldallapjai egy darabot alkottak vele. 36  Továbbá az oldalai felületére és az oldallapjaira kerubokat, oroszlánokat és pálmákat vésett+, éspedig mindegyikre a rajta levő üres hely szerint, és koszorúkat is körös-körül.+ 37  Így készítette el a tíz szállítókocsit;+ egyforma öntése,+ egyforma mérete és egyforma alakja volt mindegyiknek. 38  Készített még tíz rézmedencét+ is. Negyven bát fért egy-egy medencébe. Mindegyik medence négy könyök volt. Ami a tíz szállítókocsit illeti, minden szállítókocsin egy-egy medence volt. 39  Aztán elhelyezett öt szállítókocsit a ház jobb oldalán, és ötöt a ház bal oldalán.+ A tengert a ház jobb oldalán helyezte el keletre, dél felé.+ 40  És Hírám+ végül elkészítette a medencéket+, a lapátokat+ és a tálakat+. Végül elkészült+ Hírám mindazzal a munkával, amelyet Salamon királynak végzett Jehova házánál. 41  Elkészítette a két oszlopot+ és a csésze formájú oszlopfőket+, melyek a két oszlop tetején voltak, a két hálómintát+ az oszlopok tetején levő két kerek oszlopfő befedésére, 42  a négyszáz gránátalmát+ a két hálómintára — két sor gránátalma került egy-egy hálómintára —, hogy befedje a két, csésze formájú oszlopfőt, melyek a két oszlopon voltak; 43  a tíz szállítókocsit+, a tíz medencét+ a szállítókocsikra, 44  az egyetlen tengert+ és a tizenkét bikát a tenger alá,+ 45  a vödröket, lapátokat, tálakat és mindazokat az eszközöket,+ amelyeket fényezett rézből készített Hírám Salamon királynak Jehova háza számára. 46  A király a Jordán-környéken+ öntötte ezeket agyagformákban, Szukkót+ és Caretán+ között. 47  Salamon méretlenül hagyta az összes eszközt+, mert rendkívül sok volt belőlük.+ A réz súlyát meg sem állapították.+ 48  Salamon végül elkészített minden eszközt, amely Jehova házához tartozott, az aranyoltárt+, az aranyasztalt+, amelyen a jelenlét kenyere volt, 49  a lámpatartókat+, ötöt jobb felől, ötöt bal felől a legbelső helyiség elé, színaranyból;+ a virágokat+, a lámpákat+ és a lámpabélcsipeszeket+, aranyból; 50  az edényeket, koppantókat+, tálakat+, poharakat+, tűztartókat+, színaranyból; a sarokfoglalatokat a belső háznak, vagyis a szentek szentjének ajtóihoz+, és a templom házának+ ajtóihoz+, aranyból. 51  Végül elkészült mindaz a munka, amelyet Salamon királynak el kellett végeznie Jehova házát illetően.+ Salamon ezután bevitte az apja, Dávid által megszentelt dolgokat.+ Az ezüstöt, az aranyat és az egyéb tárgyakat Jehova házának kincsei közé helyezte.+

Lábjegyzetek