Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

1Királyok 4:1–34

4  És Salamon király továbbra is király volt egész Izrael felett.+  Ezek voltak a fejedelmei:+ Azária, Cádók+ pap fia;  Elihóref és Ahija, Sisa fiai, titkárok+; Josafát+, Ahilud fia, az emlékíró;  Benája+, Jójada fia a sereg vezére volt,+ Cádók és Abjátár+ pedig papok voltak;  Azária, Nátán+ fia a megbízottak felvigyázója volt, Zábud, Nátán fia pedig pap volt, a király barátja;+  Ahisár a háznép fölé volt kirendelve, Adónirám+, Abda fia pedig a kényszermunkára kötelezettek+ felvigyázója volt.  Salamonnak tizenkét megbízottja volt egész Izrael fölött, és ezek látták el a királyt és háznépét élelemmel. Mindegyiknek az év egy-egy hónapjában kellett gondoskodnia az élelemről.+  Ezek voltak a neveik: Húr fia Efraim hegyvidékén+;  Deker fia Makácban, Saálbimban+, Bét-Semesben+ és Elon-Bét-Hanánban; 10  Hésed fia Arubbótban (övé volt Szokó és Héfer+ egész vidéke); 11  Abinádáb fia: Dór egész hegyvonulata+ (neki Táfát, Salamon leánya lett a felesége); 12  Baána, Ahilud fia Taánakban+, Megiddóban+ és egész Bét-Seánban+, amely Caretán+ mellett van Jezréel+ alatt, Bét-Seántól Ábel-Meholáig+, Jokmeám+ vidékéig; 13  Geber fia Rámót-Gileádban+ (övéi voltak Jáirnak+, Manassé fiának sátorfalvai, amelyek Gileádban+ vannak; övé volt Argób+ vidéke, amely Básánban+ van: hatvan nagy város fallal és rézretesszel); 14  Ahinádáb, Iddó fia Mahanaimban+; 15  Ahimaác Naftaliban+ (ő is Salamon leányát vette feleségül,+ mégpedig Boszmátot); 16  Baána, Húsai fia Áserben+ és Bealótban; 17  Josafát, Paruah fia Issakárban+; 18  Simei+, Ela fia Benjáminban+; 19  Geber, Uri fia Gileád földjén+, Szihonnak+, az amoriták királyának+ és Ógnak+, Básán királyának+ a földjén, és e g y megbízott volt az összes többi megbízott felett, akik az országban voltak. 20  Júda és Izrael megsokasodott: oly sokan voltak, mint a tenger mellett a homokszemek.+ Ettek, ittak és örvendeztek.+ 21  Salamon volt az uralkodó az összes királyság felett a Folyótól+ a filiszteusok földjéig és Egyiptom határáig. Ajándékokat hoztak, és szolgáltak Salamonnak élete minden napján.+ 22  Salamon napi élelme ez volt: harminc kór+ finomliszt és hatvan kór közönséges liszt, 23  tíz hízott marha, húsz legeltetett marha és száz juh, ezenkívül szarvasbikák+, gazellák+, őzbakok és hizlalt kakukkok. 24  Mert uralma alatt tartott mindent a Folyón innen,+ Tifszahtól Gázáig,+ igen, az összes királyt a Folyón innen;+ és békessége+ volt körös-körül az egész területén. 25  Júda+ és Izrael biztonságban lakott,+ mindenki a szőlőtője alatt és fügefája alatt,+ Dántól Beér-Sebáig+ Salamon minden napján. 26  Volt Salamonnak negyvenezer lova+ az istállóállásokban a szekerei+ számára, és tizenkétezer lovasa. 27  És ezek a megbízottak+ látták el élelemmel Salamon királyt és mindazokat, akik Salamon király asztalához jártak; ki-ki a maga hónapjában. Nem hagyták, hogy bármi is hiányozzon. 28  Az árpát és a szalmát a lovak és a lófogatok+ számára mindig arra a helyre vitték, ahova kellett, ki-ki a megbízatása szerint.+ 29  És Isten továbbra is adott Salamonnak bölcsességet+ és értelmet+ igen nagy mértékben, és mély szívet+, oly bőségesen, mint tengerparton a homok.+ 30  Salamon bölcsessége messze felülmúlta+ az összes napkeleti ember+ bölcsességét és Egyiptom minden bölcsességét.+ 31  Bölcsebb volt ő minden embernél, bölcsebb, mint az ezrahita Etán+ meg Hémán+, Kálkól+ és Darda, Máhol fiai; és hírneves lett minden nemzetben, körös-körül mindenfelé.+ 32  Háromezer példabeszédet tudott mondani,+ és énekeinek+ száma ezeröt volt. 33  Szólt a fákról, a libanoni cédrustól+ kezdve a falon kinövő izsópig+; beszélt a négylábú állatokról+, a repdeső teremtményekről+, a csúszó-mászó állatokról+ és a halakról+. 34  Jöttek is minden népből, hogy hallják Salamon bölcsességét,+ igen, a föld összes királyától, akik hallottak bölcsességéről.+

Lábjegyzetek