Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Királyok 14:1–31

14  Abban az időben megbetegedett Abija, Jeroboám fia,+  ezért Jeroboám így szólt a feleségéhez: „Kelj föl, kérlek, öltözz álruhába,+ nehogy megtudják, hogy Jeroboám felesége vagy, és menj el Silóba. Íme, ott van Ahija+ próféta. Ő mondta rólam, hogy király leszek e nép felett.+  Végy a kezedbe tíz kenyeret+ és hintett lepényeket meg egy korsó+ mézet, és menj el hozzá.+ Ő majd megmondja neked, mi lesz a fiúval.”+  Jeroboám felesége így is tett. Fölkelt tehát, elment Silóba+, és megérkezett Ahija házához. Ahija már nem látott, mert a kora miatt megmerevedtek a szemei.+  Jehova pedig így szólt Ahijához: „Itt van Jeroboám felesége. Azért jön, hogy szót halljon tőled a fia felől, mert beteg a fiú. Így és így beszélj hozzá. Amikor ideér, majd idegennek tetteti magát.”+  És történt, hogy amikor Ahija meghallotta az asszony lábának neszét, amint az a bejárathoz ért, rögtön megszólalt: „Jöjj csak be, Jeroboám felesége.+ Miért tetteted magad idegennek, amikor én súlyos üzenettel küldetem tehozzád?  Menj, és mondd meg Jeroboámnak: »Ezt mondja Jehova, Izrael Istene: ,Mivel fölemeltelek néped közül, hogy népem, Izrael vezetőjévé tegyelek,+  aztán elszakítottam+ a királyságot Dávid házától, és neked adtam, de te nem lettél olyan, mint szolgám, Dávid volt, aki megtartotta parancsolataimat és egész szívével engem követett, csakis azt cselekedve, ami helyes a szememben,+  hanem rosszabb tettekre vetemedtél mindazoknál, akik előtted voltak, és elmentél, más istent+ és öntött képmásokat+ készítettél magadnak a bosszantásomra+, engem pedig hátad mögé vetettél,+ 10  ezért íme, veszedelmet hozok Jeroboám házára, és kiirtok Jeroboámtól minden falra vizelőt+, a magára hagyottat és az értéktelent Izraelben,+ és alaposan kisöprök Jeroboám háza+ után, ahogy a ganéjt szokták eltakarítani, míg csak meg nem szabadulnak tőle.+ 11  Akije a városban hal meg Jeroboámnak, azt a kutyák eszik meg,+ és aki a mezőn hal meg, azt az egek szárnyasai fogják megenni,+ mert maga Jehova mondta ezt.’« 12  Te pedig kelj föl, menj el a házadhoz. Mihelyt beteszed a lábad a városba, meghal a gyermek. 13  Egész Izrael siratni+ fogja, és eltemetik, mert Jeroboámtól egyedül ő kerül sírhelybe; Jeroboám házában ugyanis őbenne volt valami jó Jehova, Izrael Istene iránt.+ 14  Jehova támasztani fog magának egy királyt+ Izrael felett, aki kiirtja Jeroboám házát azon a napon, és mit mondjak, ha már most támaszt?+ 15  Megveri Jehova Izraelt, és ingadozni fog az, mint a nád a vízben;+ kigyomlálja+ Izraelt e jó földből+, amelyet ősatyáiknak adott. Szétszórja+ őket a Folyón+ túlra, mert szent rudakat+ készítettek maguknak, így bosszantották+ Jehovát. 16  Kiszolgáltatja+ Izraelt Jeroboám bűnei miatt, amelyekkel vétkezett és bűnbe vitte Izraelt.”+ 17  Jeroboám felesége akkor felkelt, útnak indult, és eljutott Tircába+. Alighogy a ház küszöbéhez ért, a fiú meghalt. 18  El is temették, és egész Izrael siratta őt, Jehova szava szerint, amelyet szolgája, Ahija próféta által szólt. 19  Jeroboám egyéb dolgai, hogy miként hadakozott+ és hogyan uralkodott, meg vannak írva az izraeli királyok napjainak krónikás könyvében.+ 20  A napok pedig, amelyeken Jeroboám uralkodott, huszonkét évet tettek ki. Ezután nyugodni tért ősatyáihoz,+ és a fia, Nádáb+ kezdett uralkodni helyette. 21  Roboám+, Salamon fia Júdában lett király. Negyvenegy éves volt Roboám, amikor uralkodni kezdett, és tizenhét évig uralkodott Jeruzsálemben, abban a városban+, amelyet Jehova kiválasztott Izrael összes törzse+ közül, hogy oda helyezze a nevét.+ Anyját, aki ammonita+ volt, Naámának hívták. 22  Júda azt tette, ami rossz volt Jehova szemében,+ úgyhogy féltékenységre ingerelték+ őt, jobban mindannál, amit ősatyáik tettek bűneikkel, amelyekkel vétkeztek.+ 23  Ők is építettek ugyanis maguknak magaslatokat,+ szent oszlopokat+ és szent rudakat+ minden magas dombon+ és minden dús lombú fa+ alatt. 24  Még férfi-templomiprostituáltak is voltak az országban.+ Mindenben azoknak a nemzeteknek az utálatosságai szerint cselekedtek, amelyeket Jehova kiűzött Izrael fiai elől.+ 25  Roboám király ötödik évében történt, hogy Sisák+, Egyiptom királya feljött Jeruzsálem ellen. 26  Elvitte Jehova házának kincseit, és a király házának kincseit.+ Mindent elvitt.+ Elvitte az összes aranypajzsot is, amelyeket Salamon készített.+ 27  Roboám király ezért rézpajzsokat készített helyettük, és rábízta őket a királyi ház bejáratánál őrt álló kengyelfutók+ vezetőire.+ 28  Valahányszor a király Jehova házába ment, a kengyelfutók hordozták ezeket, majd visszavitték a kengyelfutók őrszobájába.+ 29  Roboám egyéb dolgai és minden cselekedete vajon nincsenek megírva a júdabeli királyok időinek krónikás könyvében?+ 30  Roboám és Jeroboám között mindig háborúskodás folyt.+ 31  Végül Roboám nyugodni tért ősatyáihoz, és eltemették ősatyái mellé Dávid városában.+ Anyját, aki ammonita+ volt, Naámának hívták. Roboám helyett azután a fia, Abijám+ kezdett uralkodni.

Lábjegyzetek