Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

1Királyok 12:1–33

12  Roboám+ pedig elment Sikembe, mert egész Izrael Sikembe+ ment, hogy királlyá tegye őt.  És történt, hogy amikor Jeroboám+, Nébát fia meghallotta ezt még Egyiptomban (Jeroboám ugyanis elmenekült Salamon király miatt, hogy Egyiptomban lakjon),+  akkor elküldtek érte, és hívatták. Jeroboám ezután Izrael egész gyülekezetével együtt eljött, és így szólt Roboámhoz:+  „Apád megkeményítette igánkat, te azonban könnyíts+ apád kemény szolgálatán és súlyos igáján+, amelyet ránk rakott, és mi szolgálni fogunk téged.”+  Ő ezt mondta nekik: „Menjetek el három napra, aztán gyertek vissza hozzám.”+ A nép tehát elment.  Roboám király akkor tanácskozni kezdett a vénekkel,+ akik mindenkor apja, Salamon szolgálatában álltak, amikor még élt. Ezt mondta: „Mit tanácsoltok, hogyan feleljek ennek a népnek?”+  Erre így szóltak hozzá: „Ha te ma szolgája leszel e népnek, és valóban szolgálod őket,+ akkor válaszolj nekik és beszélj hozzájuk jóságos szavakkal;+ és biztos, hogy mindenkor a szolgáid lesznek.”+  Ő azonban elvetette a vének tanácsát, amelyet adtak neki, és az ifjakkal kezdett tanácskozni, akik együtt nevelkedtek vele,+ és akik a szolgálatában álltak.+  Így szólt hozzájuk: „Ti milyen tanáccsal álltok elő,+ mit válaszoljunk ennek a népnek, amely azt mondta nekem: »Könnyíts az igán, amelyet apád rakott ránk.«”+ 10  A vele együtt nevelkedett ifjak erre ezt válaszolták neki: „Így szólj+ ehhez a néphez, amely azt mondta neked: »Apád súlyossá tette igánkat, de te könnyítsd meg azt rajtunk«; ekképpen beszélj velük: »A kisujjam is vastagabb lesz apám derekánál.+ 11  Apám bizony súlyos igával terhelt meg titeket, de én még nehezebbé teszem igátokat.+ Apám ostorral fenyített benneteket, de én majd korbáccsal fenyítelek titeket.«”+ 12  És Jeroboám az egész néppel együtt eljött Roboámhoz a harmadik napon, ahogy a király mondta: „Gyertek vissza hozzám a harmadik napon.”+ 13  A király pedig keményen+ válaszolt a népnek, és elvetette a vének tanácsát, akik tanácsot adtak neki.+ 14  Úgy beszélt hozzájuk, ahogy az ifjak tanácsolták:+ „Apám súlyossá tette igátokat, de én még nehezebbé teszem igátokat. Apám ostorral fenyített benneteket, de én majd korbáccsal fenyítelek titeket.”+ 15  És a király nem hallgatott a népre,+ mert fordulat állt be Jehova akaratából,+ hogy valóra váltsa szavát,+ amelyet a silói Ahija+ által mondott Jehova Jeroboámnak, Nébát fiának. 16  Amikor egész Izrael látta, hogy nem hallgatott rájuk a király, így felelt a nép a királynak: „Mi részünk van Dávidban?+ Nincsen örökség Isai fiában. Isteneidhez,+ ó, Izrael! Nézz csak a saját házad után, ó, Dávid!”+ Azzal Izrael elment a sátraihoz. 17  De Izraelnek a Júda városaiban lakó fiai felett továbbra is Roboám uralkodott.+ 18  Roboám király később elküldte Adórámot+, aki a kényszermunkára kötelezettek felvigyázója volt,+ de egész Izrael köveket vetett rá,+ és meghalt. Magának Roboám királynak sikerült felszállnia a szekérre, hogy elmeneküljön Jeruzsálembe. 19  Az izraeliták mindeddig a napig lázongtak+ Dávid háza ellen.+ 20  És történt, hogy amikor egész Izrael hírét vette Jeroboám visszatérésének, rögtön elküldtek érte, és elhívták a közösséghez, és királlyá tették egész Izrael felett.+ Senki sem lett Dávid házának követője, egyedül Júda törzse.+ 21  Amikor Roboám megérkezett Jeruzsálembe,+ mindjárt egybegyűjtötte Júda egész házát és Benjámin törzsét,+ száznyolcvanezer válogatott embert, akik harcra termett, életerős férfiak voltak, hogy hadakozzanak Izrael háza ellen, és visszaszerezzék a királyságot Roboámnak, Salamon fiának. 22  Ekkor az igaz Isten szava így szólt Semájához+, az igaz Isten emberéhez+: 23  „Mondd meg Roboámnak, Salamon fiának, Júda királyának, és Júda egész házának és Benjáminnak meg a nép többi részének: 24  »Ezt mondja Jehova: ,Ne menjetek föl, és ne harcoljatok testvéreitek, Izrael fiai ellen.+ Menjen vissza mindenki a házába, mert az én akaratomból történt ez.’«”+ Így hát engedelmeskedtek Jehova szavának,+ és hazamentek Jehova szava szerint.+ 25  Jeroboám pedig kiépítette Sikemet+ Efraim hegyvidékén, és ott lakott. Onnan továbbment, és kiépítette Pénuelt+. 26  Jeroboám ezt mondta szívében+: „Most majd visszaszáll a királyság Dávid házára!+ 27  Ha ez a nép továbbra is felmegy, hogy áldozatokat mutasson be Jehova házában, Jeruzsálemben,+ akkor e nép szíve biztos, hogy visszafordul urához, Roboámhoz, Júda királyához; engem majd megölnek,+ és visszatérnek Roboámhoz, Júda királyához.” 28  A király tehát tanácsot tartott,+ készített két aranyborjút+, és így szólt a néphez: „Túl sok az nektek, hogy felmenjetek Jeruzsálembe. Itt van a te Istened,+ ó, Izrael, aki felhozott téged Egyiptom földjéről!”+ 29  Akkor az egyiket Bételben+ állította fel, a másikat Dánban+ helyezte el. 30  Ez bűnnek lett az okozója,+ és a nép elment az egyik elé egészen Dánig. 31  És magaslati ház készítésébe fogott,+ és papokat iktatott be a köznépből, akik nem voltak a Lévi fiai közül valók.+ 32  Jeroboám ünnepet is rendezett a nyolcadik hónapban, a hónap tizenötödik napján, a Júdában tartott ünnephez hasonlót,+ hogy felajánlásokat mutasson be az oltáron, amelyet Bételben építtetett, hogy áldozzon a borjaknak, amelyeket készíttetett. Szolgálatba állította Bételben+ az általa emelt magaslatok papjait. 33  Felajánlásokat kezdett bemutatni az oltáron, amelyet Bételben készített, a tizenötödik napon, a nyolcadik hónapban, abban a hónapban, amelyet maga gondolt ki;+ aztán ünnepet rendezett Izrael fiai számára, és felajánlásokat mutatott be az oltáron, hogy áldozati füstöt füstölögtessen.+

Lábjegyzetek