Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

1Királyok 11:1–43

11  Salamon király pedig sok idegenből való feleséget+ szeretett a fáraó leánya+ mellett: moábita+, ammonita+, edomita+, szidóni+ és hettita+ nőket,  azokból a nemzetekből, amelyekről Jehova megmondta Izrael fiainak: „Ne menjetek közéjük,+ és ők se jöjjenek közétek; bizony elfordítják szíveteket, hogy az ő isteneiket kövessétek.”+ Ezekhez ragaszkodott+ Salamon, őket szerette.  Végül hétszáz felesége, fejedelemnője lett, és háromszáz ágyasa; és a feleségei idővel+ elfordították a szívét.  És történt, hogy öregkorára+ a feleségei elfordították+ Salamon szívét, hogy más isteneket kövessen;+ és nem volt teljes a szíve+ Jehova, az ő Istene iránt, mint ahogy apjának, Dávidnak a szíve.  Salamon a szidóniak istennőjét, Astóretet+ és az ammoniták utálatosságát, Milkomot+ kezdte követni.  Azt kezdte tenni Salamon, ami rossz+ Jehova szemében, és nem követte teljesen Jehovát, ahogy az apja, Dávid.+  Ekkoriban épített Salamon magaslatot+ Kámosnak+, Moáb utálatosságának+, a Jeruzsálem előtti+ hegyen+, és Moloknak, Ammon fiai utálatosságának.  Így tett minden idegenből jött feleségéért,+ akik áldozati füstöt füstölögtettek és áldoztak isteneiknek.+  Jehova pedig megharagudott+ Salamonra, mert elhajlott a szíve Jehovától, Izrael Istenétől,+ aki kétszer is megjelent neki.+ 10  Erre nézve azt parancsolta neki, hogy ne járjon más istenek után,+ de ő nem tartotta be, amit Jehova parancsolt. 11  Jehova tehát így szólt Salamonhoz: „Mivel ez történt veled, és nem tartottad meg szövetségemet és rendeleteimet, amelyeket parancsként adtam neked, én bizony elszakítom tőled a királyságot, és a szolgádnak adom.+ 12  De apádra, Dávidra való tekintettel+ nem a te napjaidban teszem meg ezt.+ A fiad kezéből fogom kiszakítani.+ 13  Csakhogy nem az egész királyságot szakítom el.+ E g y törzset fiadnak adok a szolgámért, Dávidért,+ és Jeruzsálemért, amelyet kiválasztottam.”+ 14  És Jehova ellenszegülőt+ támasztott Salamonnal szemben,+ nevezetesen az edomita Hadádot, a király sarjai közül, aki Edomban+ volt. 15  Amikor Dávid megverte Edomot,+ Joáb, a hadvezér fölment, hogy eltemesse a megölteket, és megpróbálta levágni az összes férfit Edomban.+ 16  (Mert hat hónapon át maradt ott Joáb és egész Izrael, míg ki nem irtott minden férfit Edomban.) 17  Hadád pedig elmenekült, és vele együtt néhány edomita ember is az apja szolgái közül, hogy eljusson Egyiptomba. Hadád ekkor kisfiú volt. 18  Útnak indultak hát Midiánból+, és Páránba értek. Embereket vettek maguk mellé Páránból+, és eljutottak Egyiptomba a fáraóhoz, Egyiptom királyához, és ő adott neki házat. Kenyeret is rendelt ki számára, és földet adott neki. 19  Hadád továbbra is kegyet talált+ a fáraó szemében, annyira, hogy az feleséget adott neki,+ saját feleségének nőtestvérét, Tahpenesz úrnő testvérét. 20  Idővel Tahpenesz nőtestvére szülte neki Genubátot, a fiát. Tahpenesz a fáraó házában választotta el+ a fiút, és Genubát ott maradt a fáraó házában a fáraó fiai között. 21  Hadád pedig meghallotta Egyiptomban, hogy Dávid nyugodni tért ősatyáihoz,+ és hogy Joáb, a hadvezér meghalt.+ Ezért így szólt Hadád a fáraóhoz: „Bocsáss el,+ hadd menjek el az én országomba.” 22  De a fáraó ezt mondta neki: „Miben szenvedsz hiányt nálam, hogy íme, el akarsz menni a te országodba?” Erre így szólt: „Semmiben; de mindenképpen bocsáss el engem.” 23  Isten egy másik ellenszegülőt is támasztott vele szemben,+ nevezetesen Rezont, Eljáda fiát, aki elmenekült urától, Hadadézertől+, Cóba+ királyától. 24  Embereket gyűjtött maga mellé, és egy rablócsapat vezére lett, amikor Dávid öldöste őket.+ Elmentek hát Damaszkuszba+, letelepedtek ott, és uralkodni kezdtek Damaszkuszban. 25  Mindvégig ellenszegült Izraelnek Salamon napjaiban,+ és mindez a Hadád okozta bajon kívül volt. Utálta+ Izraelt Szíria feletti egész uralkodása idején. 26  Volt még az efraimita Jeroboám+ is, Nébát fia Ceredából, aki Salamon szolgája volt.+ Anyját Céruának hívták, és özvegyasszony volt. Jeroboám is fölemelte a kezét a király ellen.+ 27  Azért emelte föl kezét a király ellen, mert Salamon kiépítette a Dombot+, és elzárta apja, Dávid városának a rését.+ 28  Jeroboám pedig bátor, vitéz ember volt.+ Amikor Salamon látta, hogy keményen dolgozik az ifjú,+ kinevezte őt, hogy teljes egészében ő felügyelje+ József házának+ kényszerszolgálatát+. 29  Ebben az időben történt, hogy Jeroboám kiment Jeruzsálemből, és az úton találkozott vele a silói+ Ahija+ próféta. Ahija új ruhát viselt, és csak ketten voltak a mezőn. 30  Ahija akkor megfogta a rajta levő új ruhát, és tizenkét+ darabra szakította+. 31  Ezután így szólt Jeroboámhoz: „Végy el magadnak tíz darabot, mert ezt mondja Jehova, Izrael Istene: »Íme, kiszakítom Salamon kezéből a királyságot, és neked adok tíz törzset.+ 32  Az az e g y törzs+ pedig az övé marad az én szolgámért, Dávidért+, és Jeruzsálemért+, a városért, amelyet kiválasztottam Izrael összes törzse közül. 33  Azért van ez, mert elhagytak engem,+ és meghajoltak a szidóniak istennője, Astóret+ előtt, Moáb istene, Kámos+ előtt, és Ammon fiainak istene, Milkom+ előtt. Nem jártak útjaimon, hogy azt tették volna, ami helyes a szememben, és megtartották volna rendeleteimet és bírói döntéseimet, mint ahogy az apja, Dávid. 34  De nem veszem el az egész királyságot kezéből, hiszen fejedelemmé teszem őt élete minden napjára szolgámért, Dávidért, akit kiválasztottam, mert ő megtartotta a parancsolataimat és rendeleteimet.+ 35  El fogom venni a királyságot fia kezéből, és neked adom, igen, tíz törzset.+ 36  A fiának e g y törzset adok, hogy Dávidnak, az én szolgámnak mindenkor legyen lámpása előttem Jeruzsálemben,+ a városban, amelyet kiválasztottam magamnak, hogy oda helyezzem nevemet.+ 37  Téged emellek föl, és uralkodni fogsz minden felett, amit kíván a lelked,+ és bizonyosan király leszel Izrael felett. 38  És ha engedelmeskedsz mindannak, amit megparancsolok neked, és útjaimon jársz, és azt teszed, ami helyes a szememben, megtartva a rendeleteimet és a parancsolataimat, ahogy Dávid, a szolgám tette,+ akkor veled leszek,+ és maradandó házat építek neked, ahogy Dávidnak építettem,+ és neked adom Izraelt. 39  Megalázom emiatt Dávid utódait,+ de nem örökre.«”+ 40  Salamon pedig meg akarta ölni Jeroboámot,+ ezért Jeroboám fölkelt, és elmenekült+ Egyiptomba Sisákhoz+, Egyiptom királyához, és Egyiptomban maradt Salamon haláláig. 41  Ami Salamon egyéb dolgait, minden cselekedetét és bölcsességét illeti, vajon nincsenek megírva a Salamonról szóló krónikás könyvben? 42  És a napok, amelyeken Salamon uralkodott Jeruzsálemben egész Izrael felett, negyven évet tettek ki.+ 43  Salamon ezután nyugodni tért ősatyáihoz,+ és eltemették apjának, Dávidnak a városában+. A fia, Roboám+ kezdett uralkodni helyette.

Lábjegyzetek