Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

Ézsaiás 7:1–25

7  Történt pedig Júda királyának, Aháznak a napjaiban,+ aki Uzziás fiának, Jótámnak a fia volt, hogy Szíria királya, Recin+, és Izrael királya, Péka+, Remália fia fölvonult Jeruzsálemhez, hogy harcoljon ellene, de nem bírt harcolni ellene.+  És hírt vittek Dávid házának ezekkel a szavakkal: „Szíria Efraimra támaszkodik.”+ Ekkor remegni kezdett a szíve és népének szíve, mint ahogy az erdő fái remegnek a széltől.+  Jehova akkor így szólt Ézsaiáshoz: „Menj ki, kérlek, Aház elé fiaddal, Seár-Jásubbal+ a felső tó vízvezetékének+ végéhez, a ruhatisztító mezejének országútjához+.  Így szólj hozzá: »Vigyázz magadra, és maradj nyugodt.+ Ne félj, és ne legyen félénk a szíved+ e két füstölgő végű fahasáb miatt, Recinnek és Szíriának, meg Remália fiának+ dühödt haragja miatt,  és amiatt, hogy Szíria rosszat forral ellened Efraimmal és Remália fiával, ezt mondva:  ,Vonuljunk föl Júda ellen, tépjük szét! Törjünk be, és foglaljuk el magunknak! Más királyt tegyünk meg benne uralkodónak, Tábeél fiát.’+  Ezt mondja a legfőbb Úr, Jehova: ,Nem áll meg, és nem következik be.+  Mert Szíria feje Damaszkusz, és Damaszkusz feje Recin; és csupán hatvanöt éven belül darabokra töretik Efraim, hogy ne legyen nép.+  Efraim feje Szamária+, és Szamária feje Remália fia.+ Ha nem hisztek, nem maradtok fenn sokáig.’«”+ 10  Jehova még mást is mondott Aháznak, így szólva: 11  „Kérj magadnak jelt a te Istenedtől,+ Jehovától; legyen olyan mély, akár a seol, vagy magas, mint amik fönt vannak.” 12  De Aház ezt mondta: „Nem kérek, és nem teszem próbára Jehovát.” 13  Akkor így szólt: „Figyelj, kérlek, ó, Dávid háza! Kevés nektek az embereket kifárasztani, még Istenemet is kifárasztanátok?+ 14  Ezért maga Jehova ad nektek jelt: Íme, a fiatal nő+ teherbe esik,+ és fiút szül,+ és az Immánuel nevet adja neki. 15  A fiú már vajat és mézet fog enni, mire meg tudja vetni a rosszat, és a jót tudja választani.+ 16  Mert mielőtt a fiú meg tudná vetni a rosszat, és a jót tudná választani,+ teljesen elhagyatott lesz az a föld, amelynek két királyától iszonyattal rettegsz.+ 17  Jehova olyan napokat hoz reád+ és népedre és atyád házára, amilyenek nem voltak attól a naptól fogva, hogy Efraim elfordult Júda mellől,+ nevezetesen Asszíria királyát.+ 18  Azon a napon ez történik majd: Jehova füttyent a legyeknek, amelyek a Nílus csatornáinak legvégén vannak Egyiptomban, és a méheknek+, amelyek Asszíria földjén vannak,+ 19  és bizony mind eljönnek, és megtelepszenek a meredek völgyekben*, a kőszirtek repedéseiben, minden tövisbozótban és minden itatóhelyen.+ 20  Azon a napon Jehova a Folyó+ vidékéről bérelt borotvával, igen, Asszíria királyával+ leborotválja a fejet és a lábak szőrét, és még a szakállat is letarolja az.+ 21  Azon a napon az történik majd, hogy az ember a csordából egy fiatal tehenet tart életben, és két juhot.+ 22  A sok tej miatt vajat fog enni; bizony vajat és mézet+ eszik majd mindenki, aki megmarad az országban. 23  És ez történik majd azon a napon: minden helyet, ahol valamikor ezer szőlőtő volt, amely ezer ezüstöt ért,+ tövisbokrok és gyomok vernek föl.+ 24  Nyilakkal és íjjal megy oda az ember,+ hiszen csupa tövisbokor és gyom lesz az egész ország. 25  És minden hegy, amelyet egykor kapával tisztítottak meg a kellemetlen növényektől, nos, nem mész oda a tövisbokroktól meg a gyomtól való félelem miatt. Arra való hely lesz, hogy kieresszék rá a bikákat, és juhok tiporják földjét.”+

Lábjegyzetek

Lásd: 1Mó 26:17 lábj.