Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Ézsaiás 65:1–25

65  „Hagytam, hogy megkeressenek,+ akik nem kérdezősködtek felőlem.+ Hagytam, hogy megtaláljanak, akik nem kutattak utánam.+ »Itt vagyok, itt vagyok!«+ — mondtam a nemzetnek, amely nem hívta segítségül nevemet.+  Kitártam kezemet naphosszat egy makacs+ nép felé, amely nem a jó úton jár,+ és a maga gondolatait követi;+  a nép felé, amely olyanokból áll, akik szemtől szemben bosszantanak+ engem szüntelen, akik áldozatokat mutatnak be a kertekben,+ áldozati füstöt füstölögtetnek+ a téglákon,  és a sírhelyek közé telepednek;+ akik őrbódékban töltik az éjszakát, disznóhúst esznek,+ sőt tisztátalanságok+ levese van edényeikben;  azok felé, akik így beszélnek: »Tartsd távol magad. Ne közelíts hozzám, mert szentséget adnék át neked.«+ Ezek füst az orromban,+ egész nap égő tűz.+  Íme, meg van írva előttem.+ Nem fogok hallgatni,+ hanem megadom a jutalmat,+ megadom a jutalmat a saját keblükbe+  a vétkeikért, és ősatyáik vétkeiért is egyszersmind+ — így szól Jehova. — Mivel áldozati füstöt füstölögtettek a hegyeken, és gyaláztak engem+ a dombokon+, mindenekelőtt kimérem fizetségüket a keblükbe.”+  Így szól Jehova: „Mint ahogy újborra+ lelnek a fürtben, és azt mondják: »Ne pusztítsd el,+ hisz áldás van benne«,+ ugyanúgy cselekszem én is a szolgáimért, hogy ne pusztítsak el mindenkit.+  Utódot hozok elő Jákobból,+ és hegyeim örökösét Júdából;+ választottaim veszik birtokba,+ és szolgáim fognak ott lakni.+ 10  Sáron+ juhok legelőjévé lesz,+ és Akor völgye+ marhák pihenőhelyévé népem számára, amely engem keres.+ 11  De ti azok vagytok, akik elhagyjátok Jehovát,+ akik elfelejtitek szent hegyemet,+ akik asztalt terítetek a jó szerencse istenének,+ és akik kevert bort töltötök színültig a sors istenének.+ 12  Majd gondom lesz rá, hogy a kard legyen sorsotok,+ és mindannyian leborultok a levágatásra,+ mert szóltam,+ de nem feleltetek, beszéltem, de nem figyeltetek;+ folyton azt tettétek, ami rossz a szememben,+ és azt választottátok, amiben nem lelem örömöm.”+ 13  Azért ezt mondja a legfőbb Úr, Jehova: „Íme, szolgáim enni fognak,+ de ti majd éheztek.+ Íme, szolgáim inni fognak,+ de ti majd szomjaztok.+ Íme, szolgáim örvendezni fognak,+ de ti szégyent vallotok.+ 14  Íme, szolgáim örömmel kiáltanak majd jó szívállapotuk miatt,+ de ti kiáltozni fogtok szívetek fájdalmában, és jajgattok szellemetek megtörése miatt.+ 15  Neveteket eskünek hagyjátok hátra választottaim számára, és a legfőbb Úr, Jehova megöli mindegyikőtöket,+ de a szolgáit más néven nevezi majd;+ 16  úgyhogy aki áldást szeretne nyerni a földön, az a hit Istene által nyer áldást,+ és aki esküt tesz a földön, az a hit Istenére fog esküdni;+ mert a korábbi nyomorúságok feledésbe merülnek, mert elrejtetnek azok szemeim elől.+ 17  Mert íme, új egeket+ és új földet teremtek,+ és a korábbi dolgok észbe sem jutnak,+ és fel sem ötlenek senkinek a szívében.+ 18  Hanem ujjongjatok,+ és mindörökké örüljetek annak, amit teremtek.+ Mert íme, Jeruzsálemet örömforrássá teremtem, és népét az ujjongás forrásává.+ 19  Örülni fogok Jeruzsálemnek, és ujjongok majd népem miatt;+ nem hallatszik benne többé sírás hangja, sem panaszkiáltás hangja.”+ 20  „Nem lesz ott többé néhány napot élt csecsemő,+ sem öregember, aki ne töltené be napjait;+ mert százéves korában is gyermekként hal meg az ember, a bűnös pedig, ha százéves is, megátkoztatik.+ 21  Házakat építenek majd, és bennük laknak,+ szőlőskerteket ültetnek, és eszik azok gyümölcsét.+ 22  Nem úgy építenek, hogy más lakjon ott, nem úgy ültetnek, hogy más egye azt. Mert mint a fának napjai, olyanok lesznek népem napjai,+ és kezük munkáját teljesen javukra fordítják választottaim.+ 23  Nem fáradnak hiába,+ nem veszedelemre szülnek,+ mert Jehovától megáldott utódok ők,+ leszármazottaikkal együtt.+ 24  És úgy lesz, hogy még mielőtt kiáltanának, én már válaszolok,+ még beszélnek, és én már meghallgattam.+ 25  A farkas+ és a bárány együtt fog legelni,+ az oroszlán szalmát eszik, mint a bika,+ a kígyónak pedig por lesz az eledele.+ Nem ártanak+ és nem pusztítanak sehol szent hegyemen+” — így szól Jehova.

Lábjegyzetek