Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

Ézsaiás 60:1–22

60  „Kelj fel,+ ó, asszony, árassz világosságot,+ mert eljött világosságod,+ és felragyogott rajtad Jehova dicsősége!+  Mert íme, sötétség+ fogja borítani a földet, és sűrű homály a népeket, terajtad azonban felragyog Jehova, és látható lesz rajtad dicsősége.+  Nemzetek jönnek majd világosságodhoz,+ és királyok+ ragyogásod fényességéhez.+  Emeld föl szemeidet mindenfelé, és lásd! Mindnyájan összegyűjtettek,+ hozzád jöttek.+ Messzi távolból jönnek fiaid és leányaid, akiket oldalukon hozva dajkálnak.+  Akkor meglátod, és ragyogni fogsz.+ Remegni fog szíved, és kiszélesedik, mert feléd áramlik a tenger gazdagsága, hozzád jönnek a nemzetek javai.+  A tevék hullámzó tömege elborít téged, Midián és Éfa+ fiatal tevecsődörei. Mind eljönnek a Sábából valók.+ Aranyat és tömjént hoznak, és Jehova dicséretét hirdetik.+  Hozzád gyűlik egybe Kédár+ minden nyája, Nebájót+ kosai neked szolgálnak.+ Helyeslésre találva jutnak fel oltáromra,+ és fölékesítem ékes házamat.+  Kik ezek, akik repülve jönnek, mint a felhő,+ és mint a galambok a dúcaikhoz?  Mert bennem reménykednek majd a szigetek,+ és Társis hajói+ is, miként először, hogy elhozzák fiaidat a távolból,+ ezüstjükkel és aranyukkal együtt+ Jehova Istened nevének+ és Izrael Szentjének+, mert ékessé tesz téged.+ 10  Idegenből valók építik fel falaidat,+ és királyaik szolgálnak majd téged,+ mert haragomban megvertelek,+ de jóakaratomban irgalmazok neked.+ 11  És kapuid mindig nyitva állnak majd;+ nem zárják be azokat se nappal, se éjjel, hogy elhozhassák neked a nemzetek javait,+ és királyaik fognak az élen járni.+ 12  Mert amely nemzet, és amely királyság nem szolgál téged, elvész, és a nemzetek bizony elpusztulnak.+ 13  Hozzád jön a Libanon dicsősége, a borókafenyő, a kőrisfa és a ciprus egyaránt,+ hogy ékesítse szentélyem helyét;+ és megdicsőítem lábam helyét.+ 14  Hozzád fognak térni nyomorgatóid fiai meghajolva,+ és lábad talpához borulnak mindazok, akik tiszteletlenül bántak veled,+ és így neveznek majd téged: Jehova városa, Izrael Szentjének Sionja+. 15  Ahelyett, hogy teljesen elhagyott és gyűlölt lennél, úgy, hogy senki sem megy át rajtad,+ én büszkeséggé teszlek időtlen időkre, ujjongássá nemzedékről nemzedékre.+ 16  Nemzetek tejét szopod majd,+ és királyok emlőjét fogod szopni;+ és bizonyosan megtudod, hogy én, Jehova+ vagyok a te Megmentőd+, és Jákob Hatalmasa+ a te Megváltód+. 17  A réz helyett aranyat hozok,+ a vas helyett ezüstöt, a fa helyett rezet, a kő helyett vasat; a békét nevezem ki felvigyázóiddá,+ és az igazságosságot munkaadóiddá.+ 18  Többé nem hallani majd erőszakról földeden, fosztogatásról vagy összeomlásról határaidon belül.+ Falaidat Megmentésnek fogod nevezni,+ és kapuidat Dicséretnek. 19  Nem a nap lesz többé világosságod nappal, és fényességül nem a hold világít neked többé. Jehova lesz időtlen időkig tartó világosságod,+ és Istened lesz ékességed.+ 20  Nem megy le többé napod, és holdad sem fogyatkozik el, mert Jehova lesz időtlen időkig tartó világosságod,+ és letelnek gyászod napjai.+ 21  Ami népedet illeti, mindannyian igazságosak lesznek,+ és időtlen időkig fogják birtokolni a földet;+ ültetésem sarjadéka ők,+ kezem munkája,+ az én ékességemre.+ 22  A kevés ezerré lesz, a kicsiny pedig hatalmas nemzetté.+ Én, Jehova, felgyorsítom ezt a maga idejében.”+

Lábjegyzetek