Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Ézsaiás 59:1–21

59  Íme! Jehova keze nem lett túl rövid, hogy ne tudna megmenteni,+ és füle sem lett túl tompa, hogy ne hallana.+  Nem, hanem vétkeitek választottak el titeket Istenetektől,+ és bűneitek miatt rejtette el előletek arcát úgy, hogy ne halljon.+  Mert kezeteket vér szennyezte be,+ és ujjaitokat vétek. Ajkaitok hazugságot szóltak,+ nyelvetek merő igazságtalanságot mormogott.+  Senki sem kiált igazságosságban,+ és senki, de senki nem pereskedik hűségben. A semmiben bíznak,+ és hiábavalóságokat beszélnek.+ Baj fogan, és ártalom születik.+  Mérgeskígyó-tojásokat költöttek ki, és csak pókhálót szövögettek.+ Aki eszik a tojásaikból, meghal, a szétnyomott tojásból pedig vipera+ kél ki.  Pókhálójuk nem lesz jó ruhának, és nem takarják be magukat munkáikkal.+ Munkáik ártó munkák, és erőszakos tettek vannak kezükben.+  Lábuk gazság után fut,+ és sietnek ártatlan vért ontani.+ Gondolataik ártalmas gondolatok;+ pusztítás és romlás van országútjaikon.+  A béke útjával+ mit sem törődnek, és nincs igazságosság ösvényükön.+ Útjaikat elferdítették maguknak.+ Senki sem ismeri meg a békét, aki azokon lépdel.+  Ezért távolodott el tőlünk a jog, és nem ér utol minket az igazságosság. Mindegyre világosságot remélünk, de íme, sötétség; fényességet, de csak homályban járunk.+ 10  Tapogatózva keressük a falat, mint a vakok, és úgy tapogatózunk, mint akiknek nincsen szemük.+ Megbotlunk fényes délben, mint az esti sötétségben; olyanok vagyunk az erősek között, mint a halottak.+ 11  Morgunk mindnyájan, mint a medvék, kesergően búgunk, mint a galambok.+ Mindegyre igazságosságot reméltünk,+ de nem volt, megmentést, de távol maradt tőlünk.+ 12  Mert megsokasodtak előtted lázadásaink,+ és bűneink mind ellenünk tettek bizonyságot.+ Hiszen lázadásaink velünk vannak, és vétkeinket jól ismerjük.+ 13  Törvényszegést követtünk el, és megtagadtuk Jehovát;+ visszahúzódtunk Istenünktől, elnyomásról és lázadásról beszéltünk,+ hazug szavakat fogantunk és mormogtunk a szívünkből.+ 14  Háttérbe szorult a jog,+ és igen távol állt az igazságosság.+ Mert elbukik a köztereken az igazság, és nem juthat be az egyenesség.+ 15  Hiányzik az igazság,+ és aki elfordul a rossztól, azt kifosztják.+ Jehova meglátta, és rossz volt a szemében, hogy nincsen igazságosság.+ 16  Amikor látta, hogy nincs egyetlen férfi sem, megdöbbent rajta, hogy nem akad senki, aki közbenjárna.+ Akkor megmentést szerzett neki karja, és igazságossága támogatta őt.+ 17  Felvette hát az igazságosságot mint páncélinget,+ és fejére a megmentés sisakját.+ A bosszú ruháit is felvette öltözetül,+ és magára terítette a buzgalmat palást gyanánt.+ 18  A cselekedetek szerint adja meg a kijáró jutalmat:+ dühödt haragot ellenfeleinek, megfelelő bánásmódot ellenségeinek.+ Megfizet a szigeteknek a megfelelő bánásmóddal.+ 19  És félni fogják Jehova nevét napnyugat felől,+ és napkelet felől az ő dicsőségét,+ mert eljön, mint egy szorongató folyam, melyet maga Jehova szelleme hajt.+ 20  „El fog jönni Sionhoz+ a Megváltó+, és azokhoz, akik elfordulnak a törvényszegéstől Jákobban”+ — ez Jehova kijelentése. 21  „Ami pedig engem illet, ez az én szövetségem velük”+ — így szól Jehova. „Szellemem, amely rajtad van,+ és szavaim, amelyeket szádba adtam,+ nem távoznak el szádból, sem utódaid szájából, sem utódaid utódainak szájából — így szól Jehova — mostantól fogva időtlen időkig.”+

Lábjegyzetek