Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

Ézsaiás 51:1–23

51  Hallgassatok rám, ti, akik az igazságosságra törekedtek,+ akik igyekeztek megtalálni Jehovát.+ Tekintsetek a kősziklára+, amelyből kivágtak titeket, és a verem nyílására, amelyből kiástak benneteket.  Tekintsetek atyátokra+, Ábrahámra+, és Sárára+, aki világra hozott titeket vajúdva. Mert Ábrahám egymaga volt, amikor elhívtam,+ aztán megáldottam és megsokasítottam.+  Mert Jehova meg fogja vigasztalni Siont.+ Megvigasztalja minden feldúlt helyét;+ pusztáját olyanná teszi, mint az Éden+, kietlen síkságát olyanná, mint Jehova kertje.+ Ujjongás és örvendezés találtatik majd benne, hálaadás és énekszó.+  Figyelj rám, ó, népem, és fordítsd felém füledet, nemzetem+! Mert törvény megy ki tőlem,+ és bírói döntésemet világosságul állítom a népek elé.+  Közel van igazságosságom.+ Elindul szabadításom+, és karom megítéli a népeket.+ Bennem reménykednek majd a szigetek,+ és az én karomra várnak.+  Emeljétek föl szemeteket az egekre,+ és tekintsetek le a földre. Az egek ugyanis szertefoszlanak, akár a füst,+ és a föld elkopik, mint a ruha,+ lakói pedig elpusztulnak, mint a szúnyog. De az én szabadításom időtlen időkig fennmarad,+ és igazságosságom nem zúzatik szét.+  Hallgassatok rám, ti, akik ismeritek az igazságosságot, te nép, akinek szívében van törvényem!+ Ne féljetek a halandó emberek gyalázkodásától, és ne rettenjetek meg becsmérlő szavaiktól.+  Mert megeszi őket a moly, mint a ruhát, megeszi őket a ruhamoly, mint a gyapjút.+ Igazságosságom ellenben időtlen időkig fennmarad, és szabadításom számtalan nemzedéken át.”+  Serkenj fel, serkenj fel, ölts magadra erőt,+ ó, Jehova karja+! Serkenj fel, mint a régi napokban, mint a hajdani nemzedékek idején.+ Nem te vagy-e, aki szétzúzta Ráhábot+, aki átszúrta a tengeri szörnyet+? 10  Nem te vagy-e, aki felszárította a tengert, a nagy mélység vizeit,+ aki úttá változtatta a tenger mélyét, hogy átvonulhassanak a megváltottak?+ 11  Akkor majd visszatérnek Jehova megváltottjai, és Sionba jönnek örömmel kiáltva,+ és időtlen időkig tartó öröm lesz fejükön.+ Ujjongást és örvendezést találnak.+ Eltűnik majd a bánat és a sóhaj.+ 12  „Én, én vagyok Vigasztalótok.+ Ki vagy te, hogy félj a halandó embertől, aki meghal,+ és az embernek fiától, aki a zöldellő fű sorsára jut,+ 13  hogy elfelejtsd Alkotódat+, Jehovát, aki kifeszíti az egeket+ és lerakja a föld alapját,+ úgyhogy naphosszat csak rettegtél szorongatód dühétől,+ mintha készen állt volna, hogy elpusztítson?+ Ugyan hol a te szorongatód dühe?+ 14  Bizony gyorsan eloldozzák a láncokban görnyedőt,+ hogy meg ne haljon verembe szállva,+ és ne hiányozzon kenyere.+ 15  Hisz én, Jehova vagyok a te Istened, aki felkorbácsolja a tengert, hogy zúgjanak habjai.+ Seregek Jehovája a neve.+ 16  Szavaimat szádba adom,+ és kezem árnyékával befedlek,+ hogy elültessem az egeket,+ és lerakjam a föld alapját,+ és azt mondjam Sionnak: »Népem vagy.«+ 17  Ébredj, ébredj, kelj föl, ó, Jeruzsálem,+ te, aki kiittad Jehova kezéből dühének poharát.+ Kiittad, kiürítetted a kelyhet, a támolygás poharát.+ 18  Nem vezette őt egyetlen fia+ sem, akit megszült, és nem fogta kézen+ egyetlen fia sem, akit fölnevelt. 19  Ez a két dolog ért téged.+ Ki fog együtt érezni veled?+ Pusztulás és összeomlás, éhség és kard!+ Ki vigasztal meg?+ 20  Fiaid elaléltak.+ Ott feküdtek minden utcafőn, mint vadjuhok a hálóban,+ mint akik telve vannak Jehova dühével,+ Istened dorgálásával.”+ 21  Azért, kérlek, figyelj ide, ó, asszony+, aki elnyomott és részeg vagy, de nem bortól!+ 22  Így szól a te Urad, Jehova, igen, Istened, aki népéért perel:+ „Íme, kiveszem kezedből a támolygás poharát.+ A kehelyből, dühöm poharából nem iszol többé.+ 23  Bosszantóid+ kezébe adom azt, akik ezt mondták lelkednek: »Hajolj le, hogy átmehessünk rajtad«, úgyhogy olyanná tetted hátadat, mint a föld, és mint az utca, amelyen átmennek.”+

Lábjegyzetek