Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Ézsaiás 5:1–30

5  Hadd daloljak annak, akit szeretek, hadd daloljam el kedvesem énekét az ő szőlőskertjéről+. Szőlőskertje volt kedvesemnek egy termékeny domboldalon.  Fölásta, megtisztította a kövektől, beültette nemes vörös szőlővesszővel, és tornyot épített a közepére.+ Borsajtót is vájt benne.+ Remélte, hogy szőlőt terem,+ de végül vadszőlőt termett.+  „És most, ó, Jeruzsálem lakosai és Júda emberei, ítéljetek csak közöttem és szőlőskertem között!+  Mit kell még tenni szőlőskertemért, amit nem tettem meg benne?+ Miért reméltem, hogy szőlőt terem, ha végül vadszőlőt termett?  Hadd tudassam most veletek, mit teszek szőlőskertemmel: Eltávolítom sövényét,+ és felégetés lesz a sorsa.+ Ledöntöm kőfalát, és tiporni fognak rajta.+  Pusztasággá teszem.+ Nem metszik és nem kapálják meg.+ Tövisbokor és gyom veri föl,+ és megparancsolom a felhőknek, hogy ne hullassanak rá esőt.+  Mert Izrael háza a seregek Jehovájának szőlőskertje+, és Júda emberei az ültetvény, amelyet kedvelt.+ Jogot remélt,+ de íme, törvényszegés; igazságosságot, de íme, kiáltás.”+  Jaj azoknak, akik házat házhoz toldanak,+ és akik mezőt mezőhöz csatolnak, míg hely sem marad,+ és már csak ti laktok e földön!  A seregek Jehovája fülem hallatára megesküdött, hogy döbbenet tárgyává lesz sok-sok ház, még ha nagyok és jók is, és nem lesz lakójuk.+ 10  Mert tíz hold+ szőlő is csak egy bátot+ terem majd, és egy hómer mag is csak egy éfát terem.+ 11  Jaj azoknak, akik korán reggel fölkelnek, csak hogy mámorító ital után járjanak,+ akik sokáig kimaradnak az esti sötétségben, hogy bor hevítse őket!+ 12  Hárfának, húros hangszernek, tamburinnak, fuvolának és bornak, annak kell lennie lakomáikon,+ de Jehova tetteire nem figyelnek, és keze munkáját nem látják.+ 13  Ezért népemnek száműzetésbe kell mennie az ismeret hiánya miatt.+ Dicsőségeseik éhező emberek lesznek,+ és sokaságuk szomjúságtól tikkad el.+ 14  Azért tágassá tette lelkét a seol, és végtelenül szélesre nyitotta száját.+ Ami nagyszerű Jeruzsálemben — sokasága, zsibongása és az ujjongó is —, bizony alászáll oda.+ 15  Meg fog hajolni a földi ember, és lealacsonyodik a férfi, és a nagyok szeme is megaláztatik.+ 16  A seregek Jehovája magasztos lesz az ítélet által,+ és az igaz Isten, a Szent+ megszenteli magát az igazságosság által.+ 17  Legelni fognak a kosbárányok, mint legelőjükön, és jövevények esznek majd a hízott állatoktól elhagyott helyeken.+ 18  Jaj azoknak, akik a hamisság kötelékével húzzák a vétket, és a szekér köteleivel a bűnt,+ 19  akik ezt mondják: „Siessen csak, legyen meg hamar a műve, hadd lássuk; közeledjen Izrael Szentjének elhatározása, és jöjjön, hogy megtudjuk!”+ 20  Jaj azoknak, akik rossznak mondják a jót, és jónak a rosszat,+ akik fölcserélik a sötétséget a világossággal, és a világosságot a sötétséggel, akik fölcserélik a keserűt az édessel, és az édest a keserűvel!+ 21  Jaj azoknak, akik a maguk szemében bölcsek és a saját arcuk előtt értelmesek!+ 22  Jaj azoknak, akik hősök a borivásban, és azoknak, akik duzzadnak az erőtől, ha mámorító italt kell keverni,+ 23  akik vesztegetés fejében igazságosnak jelentik ki a gonoszt,+ és akik még az igazságosságát is elveszik az igazságostól!+ 24  Ezért ahogy a tűz nyelve felemészti a tarlót,+ és az elszáradt fű elhamvad a lángokban, úgy lesz a gyökerük is hasonlóvá az áporodott bűzhöz,+ és viráguk felszáll, mint a por, mert elvetették a seregek Jehovájának törvényét,+ és Izrael Szentjének beszédét megvetették.+ 25  Ezért Jehova haragja fellángolt népe ellen, és kinyújtja kezét ellenük, és megveri őket.+ Remegni fognak a hegyek,+ és hulláik olyanná lesznek, mint a szemét az utcák közepén.+ Mindezzel még nem fordult el haragja; keze még ki van nyújtva. 26  Jelt állított egy távoli, nagy nemzetnek,+ füttyentett neki a föld végső határára;+ és íme, az el is jön sietve, gyorsan.+ 27  Nincs fáradt közöttük, sem senki, aki botladozna. Senki sem álmos, és senki sem alszik. Nem fog megoldódni derekukon az öv, és saruik szíja sem szakad ketté; 28  nyilaik élesek, és íjaik mind ki vannak feszítve.+ Lovaik patái majd kovakőnek vélhetők,+ és kerekeik szélvésznek.+ 29  Ordításuk olyan, mint az oroszláné, úgy ordítanak, mint a fiatal sörényes oroszlánok.+ Morogni fognak, és megragadják a zsákmányt, biztonságban elviszik, és nem lesz szabadító.+ 30  Azon a napon morogni fognak felette, mintha a tenger morajlana.+ Az ember rátekint a földre, és íme, nyomasztó sötétség;+ a világosság is elsötétült a ráhulló cseppek miatt.

Lábjegyzetek