Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

Ézsaiás 49:1–26

49  Hallgassatok rám, ó, ti szigetek,+ és figyeljetek, ti távoli nemzetek!+ Jehova elhívott engem+ már az anyaméhtől fogva.+ Anyám belső részeiben voltam még, és már emlegette nevemet.+  Aztán hasonlóvá tette számat az éles kardhoz.+ Kezének árnyékában+ oltalmazott engem.+ Idővel fényes nyíllá tett, és elrejtett tegzében.  Azt mondta még: „Szolgám vagy, ó, Izrael,+ te, akin megmutatom szépségemet!”+  Én pedig így szóltam: „Hiába fáradoztam.+ Semmire és hiábavalóságra fordítottam erőmet.+ Ámde ítéletem Jehovánál van,+ fizetségem Istenemnél.”+  És most Jehova, aki szolgájává formált az anyaméhtől fogva,+ azt mondta, hozzam vissza hozzá Jákobot,+ hogy egybegyűljön hozzá Izrael.+ Én pedig megdicsőülök Jehova szemében, és Istenem lesz az erősségem.  Akkor így szólt: „Több mint jelentéktelen dolog, hogy szolgám légy Jákob törzseinek feltámasztásában és Izrael megoltalmazottjainak visszatérítésében;+ a nemzetek világosságául is adtalak,+ hogy a föld végső határáig terjedjen szabadításom.”+  Így szól Jehova, Izrael Megváltója+ és Szentje a lélekben megvetetthez,+ a nemzet megutáltjához,+ az uralkodók szolgájához:+ „Királyok fognak látni, és fölkelnek,+ fejedelmek, és meghajolnak Jehova miatt, aki hűséges,+ Izrael Szentje miatt, aki kiválaszt téged.”+  Ezt mondja Jehova: „A jóakarat idején válaszoltam neked,+ és a megmentés napján megsegítettelek;+ oltalmaztalak, hogy szövetségül adjalak a népnek,+ hogy helyreállítsam a földet,+ újra birtokba adjam az elhagyatott örökségeket,+  és a raboknak+ azt mondjam: »Jöjjetek ki!«,+ a sötétségben levőknek:+ »Gyertek elő!«+ Az utaknál legelnek majd, és minden kitaposott ösvényen legelőjük lesz.+ 10  Nem fognak megéhezni,+ sem megszomjazni;+ nem tűz rájuk perzselő hőség vagy nap.+ Mert Ő, aki szánalommal van irántuk, vezeti majd+ és a vízforrásokhoz viszi őket.+ 11  Minden hegyemet úttá teszem, és országútjaim magaslaton lesznek.+ 12  Íme, ezek messziről jönnek,+ és íme, ezek északról+ meg nyugatról+, ezek pedig Szinim földjéről.” 13  Boldogan kiáltsatok, ti egek,+ és örülj, te föld!+ Viduljanak a hegyek boldog kiáltás közepette!+ Mert megvigasztalta Jehova a népét,+ és megszánja elnyomottjait.+ 14  Sion azonban ezt mondogatta: „Elhagyott engem Jehova,+ elfelejtett Jehova.”+ 15  Hát elfelejtheti-e a feleség a csecsemőjét, hogy ne szánja meg méhe fiát?+ Még ezek az asszonyok is elfelejthetik,+ én azonban nem felejtelek el téged.+ 16  Íme, tenyeremre véstelek.+ Falaid mindig előttem vannak.+ 17  Fiaid sietnek. Rombolóid és pusztítóid elmennek tetőled. 18  Emeld föl szemedet mindenfelé, és lásd! Mindnyájan összegyűjtettek.+ Hozzád jöttek. „Élek én — ez Jehova kijelentése+ —, hogy díszként veszed föl valamennyit, és magadra kötöd őket, mint egy menyasszony.+ 19  Noha ott vannak feldúlt és elhagyatott helyeid, meg romjaid földje,+ noha már most túl szűk vagy ahhoz, hogy lakjanak benned, és a téged elnyelők távol vannak,+ 20  mégis gyermektelenséged fiai+ így szólnak majd füled hallatára: »Túl szűkös már a hely nekem.+ Adj nekem teret, hogy legyen hol laknom.«+ 21  Te pedig így szólsz majd szívedben: »Ki nemzette ezeket nekem? Hiszen én gyermektelen és magtalan asszony vagyok, aki száműzetésbe és rabságba került.+ Ki nevelte föl ezeket?+ Íme, egykor magamra hagytak.+ Hol voltak ezek?«”+ 22  Ezt mondja a legfőbb Úr, Jehova: „Íme, fölemelem kezemet a nemzetek felé,+ és magasra tartom jelemet a népek felé.+ Keblükön hozzák majd fiaidat, és vállukon hordozzák leányaidat.+ 23  Királyok lesznek gondviselőid,+ és fejedelemnőik a dajkáid. Arccal a földig meghajolnak előtted,+ és lábad porát nyalják.+ És megtudod majd, hogy én vagyok Jehova, s hogy nem vallanak szégyent velem a bennem reménykedők.”+ 24  El lehet-e venni az erős embertől azokat, akiket már elvitt,+ vagy meg tud-e menekülni a zsarnok foglyainak serege?+ 25  Jehova azonban ezt mondja: „Még az erős ember foglyainak serege is elvétetik,+ és megmenekülnek, akiket már elvitt a zsarnok.+ Aki veled perlekedik, azzal én fogok perlekedni,+ és fiaidat én mentem meg.+ 26  Megetetem elnyomóiddal önnön húsukat, és tulajdon vérüktől részegednek meg, mint az édes bortól. Meg fogja tudni minden test, hogy én, Jehova+ vagyok a Megmentőd+ és Megváltód+, Jákob Hatalmasa+.”

Lábjegyzetek