Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

Ézsaiás 40:1–31

40  „Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet — ezt mondja Istenetek.+  Szóljatok Jeruzsálem szívéhez,+ és kiáltsátok neki, hogy katonai szolgálata letelt,+ hogy vétke ki lett egyenlítve.+ Mert Jehova kezéből teljes mértékben megkapta azt, ami kijárt minden bűnéért.”+  Figyeljetek! Valaki kiált a pusztában:+ „Készítsétek elő Jehova útját!+ Tegyétek egyenessé az országutat Istenünk számára a kietlen síkságon át!+  Minden völgy emelkedjék fel,+ és minden hegy és domb süllyedjen alá.+ Az egyenetlen föld legyen simává, és a göröngyös föld síksággá*.+  És feltárul Jehova dicsősége,+ és minden test egyaránt látni fogja,+ mert Jehova szája mondta ezt.”+  Figyelj! Valaki így szól: „Kiálts!”+ Valaki pedig ezt mondta: „Mit kiáltsak?” „Minden test zöld fű, és minden szerető-kedvességük olyan, mint a mező virága.+  Elszáradt a fű, elhervadt a virág,+ mert Jehova szelleme fújt rá.+ A nép bizony fű.+  Elszáradt a fű, elhervadt a virág,+ de Istenünk szava időtlen időkig fennmarad.”+  Magas hegyre menj föl,+ asszony, aki jó hírt viszel Sionnak.+ Emeld föl erősen hangodat, asszony, aki jó hírt viszel Jeruzsálemnek.+ Emeld föl! Ne félj!+ Mondd meg Júda városainak: „Itt van Istenetek.”+ 10  Íme! Jehova, a legfőbb Úr mint hatalmas jön, és karja fog érte uralkodni.+ Íme, jutalma nála van,+ és a fizetség, amellyel fizet, előtte.+ 11  Mint a pásztor, úgy terelgeti nyáját.+ Karjával összegyűjti a bárányokat,+ és keblén hordozza őket.+ Törődéssel vezeti a szoptatósokat.+ 12  Ki mérte meg markával a vizeket,+ és ki állapította meg arasszal az egek méreteit?+ Ki foglalta mértékbe a föld porát,+ vagy ki mérte meg mérővel a hegyeket, és a dombokat mérlegen? 13  Ki mérte fel Jehova szellemét, és ki adhatna tudtára valamit a tanácsadójaként?+ 14  Kivel tanácskozott, hogy az megértéshez segítse őt, vagy ki tanítja őt az igazságosság ösvényére? Ki tanítja őt ismeretre,+ vagy ki ismerteti meg vele a valódi értelem útját?+ 15  Íme, a nemzetek olyanok, mint egy csepp a vödörben, és olyannak számítanak, mint a porréteg a mérlegen.+ Íme, úgy emeli föl a szigeteket,+ mint a finom port. 16  Még a Libanon sem elég a tűz táplálására, és annak vadállatai+ sem elegendők az égő felajánláshoz.+ 17  Olyan előtte minden nemzet, mint ami nincs is;+ semminek és nem létezőnek számítanak előtte.+ 18  Kihez hasonlíthatnátok Istent,+ és mit állíthatnátok melléje, ami hasonló őhozzá?+ 19  A mesterember csak öntött képmást készít,+ a fémműves pedig bevonja arannyal,+ és ezüstláncot kovácsol.+ 20  Fát választ adományul, fát, amely nem korhadt.+ Hozzáértő mestert keres magának, hogy faragott képmást készítsen,+ amelyet nem lehet megingatni.+ 21  Hát nem tudjátok? Nem halljátok? Nem mondták nektek kezdettől fogva? Nem használtátok az értelmeteket a föld megalapításától fogva?+ 22  Van Valaki, aki a föld kereksége felett lakik,+ amelynek lakói olyanok, mint a szöcskék; Ő, aki kifeszíti az egeket, mint valami finom fátyolszövetet, aki kifeszíti azt, mint egy lakósátrat;+ 23  Ő, aki semmivé tesz főembereket, aki olyanná teszi a föld bíráit, mintha nem is léteznének.+ 24  El sem ültették, el sem vetették még őket, gyökeret sem vert még törzsük a földben.+ Csak rájuk kell fújni, és elszáradnak;+ elviszi őket a szélvihar, mint a gabonaszárat.+ 25  „Ugyan kihez hasonlíthattok engem, hogy egyenlő volnék vele? — így szól a Szent.+ 26  Emeljétek föl szemeteket a magasba, és lássátok. Ki teremtette azokat?+ Ő, aki szám szerint előhozza seregüket, sőt nevén szólítja mindegyiket.+ Tevékeny energiájának bősége+ és hatalmas ereje miatt egy sem hiányzik közülük. 27  Miért mondod ezt, ó, Jákob, és miért beszélsz így, ó, Izrael: »El van rejtve az utam Jehova elől,+ és elkerüli Istenem figyelmét, hogy igazságot szolgáltasson nekem.«+ 28  Hát nem tudod és nem hallottad?+ Jehova, a föld végső határainak Teremtője, időtlen időkig Isten.+ Nem fárad el, és nem lankad el.+ Kikutathatatlan az ő értelme.+ 29  Erőt ad a megfáradtnak,+ és erőtől duzzadóvá teszi azt, akiben nincsen tetterő+. 30  Elfáradnak, ellankadnak az ifjak, még a fiatalok is megbotlanak, 31  de akik Jehovában reménykednek,+ erőre kapnak.+ Szárnyra kelnek, mint a sasok,+ futnak, és nem lankadnak el, járnak, és nem fáradnak el.”+

Lábjegyzetek

Szó szerint: völgysíkká.